Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšené chování osvětlení

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení:

 • Podpora vytváření párty skupiny k připojení a stereofonní skupiny ke spárování v aplikaci „Sony | Music Center“
 • Podpora funkce Google Fast Pair na zařízeních se systémem Android
 • Zobrazení úrovně nabití baterie reproduktoru na zařízeních se systémem Android/iOS
 • Řeší problém, kdy kontrolka NABITÍ svítí i po odpojení kabelu USB Type-C a baterie se vybíjí

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze systému iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace „Sony | Music Center“
 • Reproduktory musí být připojeny k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru reproduktorů SRS-XB33/SRS-XB43 na verzi 3800

Verze souboru

 • 3800

Datum uvedení

 • 14-01-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud se zobrazí verze „3700“ nebo nižší, důrazně doporučujeme aktualizovat firmware.
Pokud si nejste jistí, dá se aktuální verze firmwaru snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte reproduktor.
 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“.
 3. Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ připojte reproduktor.
 4. Vyberte možnost „Settings“ (Nastavení).
 5. Vyberte možnost „System“ (Systém).
 6. Potvrďte verzi firmwaru (čísla v červeném rámečku).

Důležité upozornění

 • Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
  • ve vlaku nebo na místě s přetíženou sítí Wi-Fi
  • poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a reproduktory) jsou plně nabitá.
 • Před zahájením aktualizace se ujistěte, že je jednotka připojena k elektrické zásuvce prostřednictvím napájecího adaptéru USB (SRS-XB33) nebo napájecího adaptéru (SRS-XB43).
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android zabere proces aktualizace asi tři minuty.
  Velikost souboru je přibližně 1,6 MB (pro modely SRS-XB33 a SRS-XB43).
  U zařízení se systémem iOS zabere proces aktualizace asi 10 minut.
  Velikost souboru je přibližně 1,6 MB (pro modely SRS-XB33 a SRS-XB43).
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.
 • Při aktualizaci reproduktorů postupujte podle níže uvedených pokynů.
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do reproduktorů.
  • Na reproduktorech spusťte aktualizaci.

Stáhnout a instalovat

Při aktualizaci reproduktorů postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 2. Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do reproduktorů.
 3. Na reproduktorech spusťte aktualizaci.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Připojení k elektrické zásuvce.
  • [SRS-XB33]
   Pomocí USB napájecího adaptéru AC a dodávaného kabelu typu C připojte port DC IN 5V k elektrické zásuvce.
  • [SRS-XB43]
   Dodaný napájecí adaptér připojte k portu DC IN 5V na reproduktoru a k zásuvce střídavého proudu.
   POZNÁMKA: Aktualizaci softwaru nelze provést při napájení z baterie.
 2. Zapněte reproduktor.
 3. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“.
 4. Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ připojte reproduktor.
 5. Když je navázáno spojení, objeví se následující obrazovka.
 6. Pokud se na reproduktor vztahuje aktualizace, zobrazí se položka „Update the software of the speaker“ (Aktualizujte software reproduktoru). V tomto případě můžete stisknout možnost „More info“ (Více informací).
 7. Ověřte, že se zobrazuje „Version 3800“ (Verze 3800), a stiskněte „OK“. Poté se spustí aktualizace.
 8. Když stahování začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
 9. Když přenos začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  POZNÁMKA: Během stahování aktualizací / přenosu dat / aktualizace reproduktory nevypínejte, jinak se mohou stát nepoužitelnými. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.
 10. Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.
 11. Reproduktor se automaticky vypne po ukončení aktualizace softwaru.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).
Pokud je číslo verze firmwaru „3800“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Reproduktor restartujte (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Music Center“ a znovu spusťte aktualizaci

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 3800, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Verzi zařízení najdete v nastavení aplikace „Sony | Music Center“. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku „Check the firmware version“ (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.