Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-A7000

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšena možnost připojení funkce Chromecast built-in

Předchozí výhody a vylepšení

 • Přidává podporu pro přehrávání pomocí funkce Amazon Alexa Cast a pro hlasové ovládání asistenta Amazon Alexa
 • Přidává podporu pro technologii Amazon Music HD 360 Reality Audio, která je dostupná ve službě Amazon Music HD
 • Aktualizujte funkci Chromecast built-in for Audio na verzi 1.52, aby podporovala funkci Google Cast 360 Reality Audio

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru soundbaru HT-A7000, verze 1.161

Verze souboru

 • 1.161

Velikost souboru

 • 480 MB (503 609 663 bajtů)

Datum vydání

 • 14-12-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Pokud je číslo vaší verze 1.161 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a ujistěte se, že je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Je-li tedy například soundbar připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
 2. Zapněte soundbar.
 3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Advanced Settings (Pokročilá nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Pomocí šipek vyberte na dálkovém ovladači možnost System Settings (Systémová nastavení) → System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Pokud se na obrazovce televizoru zobrazuje verze 001.161 nebo vyšší (první a druhou nulu čísla verze softwaru můžete ignorovat), již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození soundbaru HT-A7000.
 • Během aktualizace soundbar HT-A7000 nevypínejte ani neodpojujte napájecí adaptér AC.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel.
 • Až do dokončení aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k chybě systému.

Aktualizaci firmwaru můžete provést dvěma jednoduchými způsoby:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?

Internet/síť
(DOPORUČENO)

 • aktivní připojení k internetu (pomocí bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace prostřednictvím internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci.

Co budete potřebovat:

 • aktivní připojení k internetu (pomocí bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je vybrán vstup, ke kterému je připojen soundbar. (Pokud je tedy soundbar připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.)
 2. Připojte soundbar k internetu prostřednictvím bezdrátového routeru.
 3. Zapněte soundbar.
 4. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. V nabídce Home (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Advanced Settings (Pokročilá nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Network update (Aktualizace sítě) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.161 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze 00x.xxx, nová verze 001.161), vyberte pomocí dálkového ovladače možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Zvukový projektor si stáhne data firmwaru z internetu.
 5. Po stažení se soundbar restartuje a spustí se aktualizace hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace XX %.
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky se soundbar znovu automaticky restartuje. Poté se v případě potřeby spustí aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze 1.161, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí internetu.

 • Na obrazovce televizoru se objevila zpráva The device is not connected to network. To update, your Sound Bar needs to be connected to the Internet. (Zařízení není připojeno k síti. Pro provedení aktualizace je nutné soundbar připojit k internetu). Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru přes internet, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
  1. Ujistěte se, že jsou router a všechna zařízení připojená mezi soundbarem a routerem zapnutá.
  2. Ujistěte se, že jsou všechny kabely mezi soundbarem a routerem správně zapojeny.
  3. Spusťte znovu proces aktualizace.
 • Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva: Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho – podle typu připojení k internetu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat.
  1. Ujistěte se, že je připojená vaše bezdrátová síť.
  2. Ujistěte se, že jste v nastavení sítě potvrdili, jestli má soundbar vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, do pole Proxy Server zadejte místo názvu hostitele serveru proxy IP adresu tohoto serveru proxy.)
  3. Zopakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte soundbar a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě aktualizujte systém pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Already Updated (Již aktualizováno).
  V soundbaru je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru HT-A7000.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB flash.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor A7HT-1_161.zip do svého počítače a zapamatujte si jeho umístění.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 480 MB (503 609 663 bajtů).
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru A7HT-1_161.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro operační systém Mac OS X:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor A7HT-1_161.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte.
   2. Vytvoří se nový soubor s názvem F_A7HT3.UPG.
  • Pro operační systém Microsoft Windows 10 nebo 8.1:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor A7HT-1_161.zip stáhli, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
    Poznámka: V operačním systému Windows 8.1 a Windows 10 jsou soubory stažené v prohlížeči Microsoft Edge ve výchozím nastavení uložené do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nový soubor s názvem F_A7HT3.UPG.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přenos souboru F_A7HT3.UPG na úložné zařízení USB:
  • Pro operační systémy Mac OS X: Přetáhněte soubor F_A7HT3.UPG do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systémy Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor F_A7HT3.UPG.
   2. V nabídce klikněte na možnost Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   3. Soubor F_A7HT3.UPG se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování souboru F_A7HT3.UPG odpojte zařízení USB od počítače
Přeneste si aktualizaci do svého soundbaru HT-A7000

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do soundbaru HT-A7000.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. (Pokud je tedy soundbar připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.)
 2. Zapněte soundbar.
 3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte zařízení USB obsahující soubor F_A7HT3.UPG.
Přenos aktualizace:
 1. V nabídce Home (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Advanced Settings (Pokročilá nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → USB update (Aktualizace USB) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.161 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze xxx.xxx, nová verze 001.161), vyberte pomocí dálkového ovladače možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Soundbar si stáhne data firmwaru z paměťového zařízení USB.
 5. Po stažení se soundbar restartuje a spustí se aktualizace hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace XX %.
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky se soundbar znovu automaticky restartuje. Poté se v případě potřeby spustí aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze 1.161, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí počítače a paměťového zařízení USB.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Zkuste znovu postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte soundbar a zopakujte celý proces aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Soubor s aktualizací A7HT-1_161.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Byl soubor úspěšně stažen? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.