O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray ještě lépe využívat.

 • Datum vydání: 23/12/2014
 • Název: Aktualizace firmwaru pro systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD na verzi M13.R.0510
 • Určeno pro modely: BDV-N590/BDV-N790W/BDV-NF720/BDV-N890W/BDV-NF620/BDV-N990W
 • Výhody a vylepšení:
  • Zvýšená bezpečnost šifrování
 • Omezení: Pouze pro systémy domácího kina Blu-ray Disc/DVD prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD. Pokud je číslo firmwaru M13.R.0510 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD. Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2
 2. Tiskněte opakovaně tlačítko "FUNCTION" (Funkce), dokud se na panelu předního displeje nezobrazí funkce "BD/DVD"
 3. Pokud se začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví obrazovka nabídky XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) >System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER
 6. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto: "Software Version M13.R.0510" ("Verze softwaru M13.R.0510") - pokud je číslo verze M13.R.0510 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru

Instalovat

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD:

 1. Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

  Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla trvá zhruba 15 - 30 minut. Nejprve nastavíte vybavení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD.

  Co budete potřebovat:

  • Ethernetový kabel pro připojení systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD k internetu
  • aktivnímu internetovému připojení
  • kompatibilnímu televizoru

  Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

  Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

  • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD poškodit.
  • Nevypínejte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
  • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

  Nastavte vybavení:

  • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
  • Připojte síťový konektor systému domácího kina s disky Blu-ray/DVD síťovým kabelem k internetu.
  • Zapněte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD - pokud je v přehrávači vložen disk, vyjměte jej.
  • Opakovaně stiskněte tlačítko "FUNCTION" (Funkce), dokud se na displeji předního panelu neobjeví "BD/DVD". - Aktualizaci lze provést jen tehdy, pokud je zvolena funkce "BD/DVD".
  • V nabídce XrossMediaBarTM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)> System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER.
  • Pomocí dálkového ovládání zvolte "Quick Start Mode" (Režim rychlého spuštění) - ujistěte se, že je funkce "Quick Start Mode" (Režim rychlého spuštění) nastavena na "Off" (Vyp), jinak by se aktualizace firmwaru nemusela podařit.

  Získejte aktualizaci:

  • V nabídce XrossMediaBarTM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)> Network Update (Aktualizace sítě), potom zvolte ENTER.
  • Na televizoru se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
  • Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
  • Aktualizace se spustí.
  • Během aktualizace se na displeji předního panelu objeví zpráva UPDATING (Probíhá aktualizace).
  • Když se na displeji předního panelu objeví zpráva COMPLETE (Dokončeno), je aktualizace dokončena. Přehrávač se automaticky vypne. - Systém nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
  • Znovu systém zapněte.
  • Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M13.R.0510, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

  Řešení problémù

  Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD pomocí internetu.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • UPDATA_M13R0510.ZIP