Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • KD-55A8
 • KD-55A85
 • KD-55A87
 • KD-55A89
 • KD-65A8
 • KD-65A85
 • KD-65A87
 • KD-65A89
 • KE-55A8
 • KE-55A85
 • KE-55A87
 • KE-55A89

Tato aktualizace je kompatibilní se všemi verzemi firmwaru všech modelů, kterých se týká.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Aktualizuje verzi operačního systému z Android™ 9 (P) na Android™ 10 (Q): https://www.sony.net/androidtv-uq. Verze Android Q zavádí mimo jiné tyto změny:
 • Změněno rozvržení nabídky Nastavení
 • Odebrána nabídka Sync
 • Přidána Živá výzdoba
 • Přepracovány funkce časovače a hodin
 • Zaktualizována integrace uživatelského rozhraní soundbaru a počáteční nastavení
 • Vylepšeno ovládání hlasem funkce Google Assistant
 • Přidáno oznámení o tom, jak povolit rodičovskou kontrolu

Poznámky:

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Omezení

 • Platí pouze pro televizory prodávané v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích/regionech.
 • V horní části stránky se ujistěte, že je váš model na seznamu dostupných modelů.
 • Nesnažte se tento software instalovat na model televizoru, který není ve výčtu na této stránce uvedený. Mohlo by to způsobit komplikace u vašeho televizoru.

Příprava

Video výukový program: Jak aktualizovat televizor

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software již může být aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko HELP na dálkovém ovladači.
 2. Na televizní obrazovce se verze softwaru zobrazí pod názvem modelu.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Verze softwaru: PKG-xxxxxxxx

Pokud je číslo verze PKG6.6053.xxxx nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Na televizoru BRAVIA lze aktualizaci firmwaru provést dvěma způsoby:

 • Pomocí funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace) (jednoduché):
  Poznámka: Na televizoru se může zobrazit zpráva Software is up to date (Software je aktuální) i přesto, že neproběhla instalace nové verze. Aktualizace pro funkci Automatic software downloads (Automatické stahování softwaru) jsou vydávány postupně a nemusí být ihned k dispozici. Zkuste to znovu později. V případě, že chcete aktualizaci provést ihned, postupujte podle pokynů, které vám pomohou aktualizaci softwaru nainstalovat pomocí metody využívající jednotku USB Flash.
 • Pomocí jednotky USB Flash

Použití funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace) (jednoduché):

Společnost Sony poskytuje aktualizace softwaru z důvodu vylepšení funkcí i uživatelského prostředí televizoru. Nejjednodušší způsob, jak získat aktualizace softwaru, je pomocí funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace). Toto nastavení je ve výchozím stavu povoleno.
Pokud jste níže povolili funkci Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace), automaticky se vám bude zobrazovat oznámení o aktualizaci televizoru.

 1. Stiskněte tlačítko HELP na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte možnost Status & Diagnostics (Stav a diagnostika).
  Poznámka: Pokud se možnost Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) nezobrazí, můžete tento krok přeskočit.
 3. Vyberte možnost System software update (Aktualizace systémového softwaru).
 4. Vyberte možnost Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace).

Následujících několik týdnů po vydání bude nová aktualizace firmwaru postupně zpřístupňována všem televizorům připojeným k internetu.

DŮLEŽITÉ: Následující části „Požadavky na systém“, „Informace o souboru“ a „Stahování a instalace“ se týkají aktualizace prostřednictvím jednotky USB Flash. Pokud jste aktualizaci úspěšně dokončili prostřednictvím funkce „Automatically check for update“ (Automaticky kontrolovat aktualizace), tyto pokyny ignorujte.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Questions and Answers (Otázky a odpovědi) na webových stránkách podpory Sony.

Použití jednotky USB Flash:

Software můžete aktualizovat také pomocí jednotky USB Flash. Pokud na televizoru nemáte nastavené připojení k internetu nebo nechcete čekat, než bude aktualizace dostupná prostřednictvím funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace), můžete ji stáhnout a nainstalovat prostřednictvím jednotky USB Flash podle pokynů níže.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • jednotku USB Flash
  *Televizor můžete aktualizovat i v případě, že jsou na jednotce USB Flash další soubory.

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizoru na verzi 6.6053

Název souboru ZIP

 • sony_atvotafull_2018_1606053100_eua_auth.zip

Verze souboru

 • 6.6053

Velikost souboru

 • 1 538 305 232 bajtů

Datum vydání

 • 29-11-2023

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by mohl vyžadovat opravu.
 • Během aktualizace televizor nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Před zahájením aktualizace firmwaru pozastavte veškeré nahrávání (platí pouze pro modely s funkcí záznamu USB HDD).

Jak stáhnout aktualizační program:

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na jednotku USB Flash.

 1. V horní části této stránky klikněte na možnost Download (Stáhnout). Přečtěte si smluvní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
 2. Po přijetí smluvních podmínek klikněte na možnost Download (Stáhnout) ve spodní části stránky a stáhněte soubor s aktualizací do svého počítače.
 3. Ověřte název a velikost staženého souboru (viz sekce File Info (Informace o souboru)).
 4. Rozbalte stažený soubor do složky ve svém počítači, ve které jej snadno naleznete.
  Poznámka: Po rozbalení staženého souboru získáte další soubor zip (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Připojte jednotku USB Flash k počítači.
 6. Přejděte do složky, do které jste uložili rozbalený soubor, a ten zkopírujte nebo myší přetáhněte do kořenové složky zařízení USB.
  Poznámka: Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 7. Odpojte jednotku USB Flash od počítače a pokračujte na další část.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat až 10 minut. Počítejte s tím, že televizor se během instalace automaticky vypne a zase zapne. Postupujte následovně:

 1. Na dálkovém ovladači stiskněte a na alespoň 3 sekundy podržte tlačítko POWER a pak vyberte možnost Restart (Restartovat).
  Poznámka: V závislosti na modelu a systému televizoru možná budete muset tlačítko POWER držet stisknuté alespoň 5 sekund nebo dokud se nezobrazí zpráva Power off (Napájení je vypnuté).
 2. Ujistěte se, že do televizoru není zapojeno žádné jiné zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zapojte jednotku USB Flash obsahující rozbalený soubor (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
  Poznámka: Pokud je televizor vybaven více porty USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Jakmile televizor rozpozná jednotku USB Flash, zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Poznámka: Pokud se zprávy nezobrazí automaticky, pomocí dálkového ovladače televizor vypněte a znovu zapněte.
 5. Spustí se proces aktualizace. Kontrolka napájení POWER televizoru začne bíle blikat a na obrazovce televizoru se zobrazí ukazatel průběhu aktualizace.
 6. Po několika minutách se televizor vypne a potom se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.
  VAROVÁNÍ! Během instalace softwaru:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 7. Po dokončení aktualizace se televizor automaticky restartuje.
 8. Opatrně odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, že aktualizace proběhla úspěšně.

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze PKG6.6053.xxxx, aktualizace softwaru proběhla úspěšně.
 • Pokud číslo verze není PKG6.6053.xxxx, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Časté dotazy

 • Vymaže aktualizace moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Ne. Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.
 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Ano, je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva An error occurred during the software update (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo Software cannot be updated using this USB device (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Stisknutím tlačítka POWER na televizoru vypněte televizor.
 2. Znovu stiskněte tlačítko POWER a znovu proveďte instalaci.

Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva No newer version of the TV software was found (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovanou nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Poznámka: Pokud chcete aktualizovat software pomocí jednotky USB Flash, zkontrolujte následující:

 • Ujistěte se, že je jednotka USB Flash plně funkční.
 • Jednotka musí být naformátována na systém souborů FAT16, FAT32, exFAT nebo NTFS.
 • Aktualizace může v závislosti na velikosti a struktuře dalších souborů selhat i v případě, že používáte jednotku USB Flash splňující podmínky výše. V případě, že aktualizace selže, odstraňte další soubory, aby na jednotce USB Flash zůstal jen aktualizační soubor, a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, naformátujte jednotku USB Flash na systém souborů FAT32 a zkuste to znovu.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Questions and Answers (Otázky a odpovědi) na webových stránkách podpory Sony.