Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7CR

O souboru ke stažení

Poznámka: Aplikace Creators' App vám povoluje stáhnout software.

Výhody a vylepšení

 • Opravuje problém, kdy se nemusela zaznamenat některá metadata (Shutter Speed (Expoziční čas), Aperture (Clona), ISO atd.).
 • Zlepšuje celkovou stabilitu zařízení

Informace o souboru

Název souboru

 • BODYDATA.DAT

Verze souboru

 • Verze 1.01

Velikost souboru

 • 1 039 716 824 bajtů

Datum vydání

 • 24-10-2023

Příprava

Jak aktualizovat fotoaparát Sony pomocí paměťové karty (SD nebo CFexpress)

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalován systémový software verze 1.01, aktualizace není vyžadována.

Poznámka: Pokud se po zapnutí zařízení zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnosti nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.

Ukládání dat systémového softwaru na paměťovou kartu

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že na paměťové kartě je pouze jeden soubor BODYDATA.DAT.

Poznámka: Jakmile naformátujete paměťovou kartu, všechna data zaznamenaná na kartě budou smazána a nelze je obnovit. Před formátováním zkopírujte data do počítače nebo jiného zařízení. Jaké paměťové karty jsou s fotoaparátem kompatibilní zjistíte v návodu k obsluze.

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Uložte soubor do počítače.
 4. Vložte naformátovanou paměťovou kartu do počítače.
 5. Uložte soubor BODYDATA.DAT do kořenové složky paměťové karty.
  Poznámka: Neměňte název souboru.

Další hardware

Zdroj napájení zařízení: Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FZ100.
Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá nad 51 %. Doporučujeme používat plně nabitou baterii.

Aktualizace verze systémového softwaru

Důležité upozornění

 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
 • Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože zařízení by mohlo v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Aktualizace nemusí být možné provést, pokud je teplota zařízení příliš vysoká. Pokračujte teprve až teplota klesne.

Krok 1: Jak stáhnout aktualizační program

 1. Vložte paměťovou kartu, na které jsou nahrána data systémového softwaru.
 2. Vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnosti nastavení) → Version (Verze) a vyberte Software Update (Aktualizace softwaru).
 3. Ke spuštění aktualizace vyberte na obrazovce pro potvrzení aktualizace systémového softwaru Execute (Provést).

  Poznámky:
  • Zobrazí se zpráva Version Update X.XX → Y.YY (Aktualizace verze X.XX → Y.YY) (X.XX = číslo stávající verze, Y.YY = číslo nejnovější verze).
  • Během aktualizace paměťovou kartu neodpojujte.
  Jakmile poznámky přečtete do konce, můžete kliknout na Execute (Provést). Projeďte celou obrazovku a podívejte se na celý text.
 4. Po spuštění aktualizace softwarového systému se zobrazí černá obrazovka a indikátor přístupu zabliká. Indikátor přístupu zabliká jednou → třikrát → pětkrát v závislosti na průběhu aktualizace. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 6 minut.
  Indikátor přístupu se nachází pod levou stranu fotoaparátu, když k vám směřuje jeho zadní strana.
  Poznámky:
  • Pokud dojde k nesprávnému kopírování dat softwarového systému, na displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva The update file version is incorrect (Nesprávná verze souboru aktualizace).
  • Pokud kontrolka přístupu zabliká dlouze 5krát (interval 0,5 s) a krátce 6krát (interval 0,25 s), systémový software se na paměťovou kartu pravděpodobně nezkopíroval správně. V takovém případě vyjměte baterii i paměťovou kartu ze zařízení a začněte znovu od kroku Saving system software data to a memory card (Ukládání dat systémového softwaru na paměťovou kartu).
 5. Po dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje. Když se po restartu zobrazí obrazovka Body update complete (Aktualizace těla dokončena), stiskněte OK.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnosti nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.