Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • TA-AN1000

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje chybu, kvůli které je připojení funkce Chromecast built-in nestabilní
 • Opravuje chybu, kvůli které je činnost systému nestabilní
 • Opravuje chybu, kvůli které může být slyšet zvuk napájecího relé uprostřed noci
 • Opravuje menší chyby

Předchozí výhody a vylepšení

 • Opravuje chybu, kvůli níž nelze spustit funkci 360 Spatial Sound Mapping a stav Auto Calibration (Automatická kalibrace) se nezobrazuje jako Done (Hotovo), i když je úspěšně dokončen
 • Opravuje chybu, kvůli níž nelze slyšet středový kanál zvuku, když je aktivní funkce Speaker Relocation (přemístění reproduktorů)
 • Opravuje chybu, kvůli níž lze slyšet zvuk napájecího relé, když je pro položku Power (Napájení) nastavena možnost Standby (Pohotovostní režim) a položka Network/Bluetooth Standby (Pohotovostní režim sítě / technologie Bluetooth) je nastavena na hodnotu Off (Vypnuto)

Informace o souboru

Název souboru

 • AN10STR-1_455.zip

Verze souboru

 • Aktualizace firmwaru na verzi 1.455

Velikost souboru

 • 514 MB (539 240 102 bajtů)

Datum vydání

 • 07-11-2023

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový přijímač AV. Pokud je číslo vaší verze 1.455 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. Je-li tedy například přijímač připojen k zásuvce HDMI2, zvolte jako vstup konektor HDMI2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) pomocí šipek na dálkovém ovladači a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Vyberte možnost System Information (Informace o systému) pomocí šipek na dálkovém ovladači a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Pokud se na obrazovce televizoru zobrazuje verze 001.455 nebo vyšší (první a druhou nulu čísla verze softwaru můžete ignorovat), již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození přijímače AV.
 • Během aktualizace přijímače AV přijímač nevypínejte ani neodpojujte z napájecího kabelu AC.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k chybě systému.

Aktualizaci firmwaru můžete provést dvěma jednoduchými způsoby:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • aktivní připojení k internetu (pomocí bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace prostřednictvím internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci.

Co budete potřebovat:

 • aktivní připojení k internetu (pomocí bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je vybrán vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. (Pokud je přijímač AV připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup konektor HDMI2)
 2. Připojte přijímač AV k internetu prostřednictvím bezdrátového routeru.
 3. Zapněte přijímač AV.
 4. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. V nabídce HOME (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Network update (Aktualizace sítě) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.455 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze 00x.xxx, nová verze 001.455), vyberte pomocí dálkového ovladače možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Přijímač AV si stáhne data firmwaru z internetu.
 5. Po stažení se přijímač AV restartuje a spustí se aktualizace hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace XX %.
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky se přijímač AV znovu automaticky restartuje.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze 1.455, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí internetu.

 • Na obrazovce televizoru se objevila zpráva The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet. (Zařízení není připojeno k síti. Aby proběhla aktualizace, je nutné přijímač AV připojit k internetu). Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru přes internet, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
  1. Zkontrolujte, zda jsou router a všechna zařízení připojená mezi přijímačem AV a routerem zapnuta.
  2. Ujistěte se, že jsou všechny kabely mezi přijímačem AV a routerem správně zapojeny.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
 • Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva: Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho – podle typu připojení k internetu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat.
  1. Ujistěte se, že je připojená vaše bezdrátová síť.
  2. Zkontrolujte, zda jste v nastavení sítě potvrdili, jestli má přijímač AV vlastní IP adresu či nikoli. (Používáte-li server proxy, do pole Proxy Server zadejte místo názvu hostitele serveru proxy IP adresu tohoto serveru proxy.)
  3. Zopakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přijímač AV a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě aktualizujte systém pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Already Updated (Již aktualizováno).
  V přijímači AV je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do přijímače AV.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB flash.

Operační systémy

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor AN10STR-1_455.zip do svého počítače a zapamatujte si jeho umístění.
 3. Vyhledejte v počítači stažený soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 514 MB (539 240 102 bajtů).
Přeneste soubory na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru AN10STR-1_455.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro operační systém Mac OS X:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor AN10STR-1_455.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte.
   2. Vytvoří se nový soubor s názvem F_NSTR0.UPG.
  • Pro operační systém Microsoft Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor AN10STR-1_455.zip stáhli, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na možnost Extract All (Rozbalit vše).
    Poznámka: V prostředí systému Windows prohlížeč Microsoft Edge stahuje soubory ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha, a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nový soubor s názvem F_NSTR0.UPG.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přenos souboru F_NSTR0.UPG na úložné zařízení USB:
  • Pro operační systémy Mac OS X: Přetáhněte soubor F_NSTR0.UPG do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systémy Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor F_NSTR0.UPG.
   2. V nabídce klikněte na možnost Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   3. Soubor F_NSTR0.UPG se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování souboru F_NSTR0.UPG odpojte zařízení USB od počítače
Přeneste aktualizaci do přijímače AV

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do přijímače AV.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. (Pokud je přijímač AV připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup konektor HDMI2).
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte zařízení USB obsahující soubor F_NSTR0.UPG.
Přenos aktualizace:
 1. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → USB update (Aktualizace prostřednictvím USB) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.455 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze xxx.xxx, nová verze 001.455), vyberte pomocí dálkového ovladače možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Přijímač AV si stáhne data firmwaru z paměťového zařízení USB.
 5. Po stažení se přijímač AV restartuje a spustí se aktualizace hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace XX %.
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky se přijímač AV znovu automaticky restartuje.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze 1.455, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí počítače a paměti USB.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Zkuste znovu postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přijímač AV a zopakujte proces Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Soubor s aktualizací AN10STR-1_455.zip stažený z webové stránky nelze rozbalit.
  Byl soubor úspěšně stažen? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.