• Zákazníci, kteří používají aplikaci Imaging Edge Mobile:
  • Aktualizované fotoaparáty se již nebudou moci k aplikaci Imaging Edge Mobile připojit. Po aktualizaci fotoaparátu si naistalujte aplikaci Creators' App.
  • Aplikace Imaging Edge Mobile by měla být aktualizována na nejnovější verzi (verze 7.7.2 nebo novější), aby mohla spárovat fotoaparát s aplikací Creators' App. Pokud aplikace Imaging Edge Mobile není aktualizována na nejnovější verzi, před párování fotoaparátu s aplikací Creators' App ji aktualizujte.
  • Pokud používáte iPhone/iPad, po aktualizaci fotoaparátu vypněte iPhone/iPad a znovu jej zapněte (restart). Poté fotoaparát spárujte s aplikací Creators' App. Pokyny k instalaci a připojení k aplikaci Creators' App, najdete v článku Migrating from Imaging Edge Mobile app to Creators' App (Migrace z aplikace Imaging Edge Mobile do Creators' App).
 • Opatření při aktualizaci z verze 1.02 nebo starší
  • Při aktualizaci z verze 1.02 nebo starší je třeba nejprve aktualizovat na verzi 1.05, než budete pokračovat v aktualizaci na verzi 3.00 . Aktualizaci na verzi 3.00 proveďte až po aktualizaci na verzi 1.05. Pokud se pokusíte o aktualizaci na verzi 3.00 bez předchozí aktualizace na verzi 1.05, dojde k chybě a aktualizaci nebude možné provést.
  • Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru.
   Poznámka: Pokud se po zapnutí zařízení zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.
   1. Na fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka).
   2. Vyberte možnost Setup (Nastavení) → Setup Option (Možnosti nastavení) → Version (Verze).

Pokud se jedná o verzi 1.05 nebo novější, proveďte aktualizaci na nejnovější verzi softwaru.

Verze 1.05 (Pro verze 1.02 nebo starší)

nejnovější aktualizace (Pro verze 1.05 nebo novější)