Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SEL200600G

O souboru ke stažení

Poznámky:

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje výkon stabilizace obrazu při použití s modelem ILCE-7RM5
 • Zlepšuje stabilitu provozu

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_SEL200600GV2D.exe

Verze souboru

 • 02

Velikost souboru

 • 4.14 MB (4 345 232 bajtů)

Datum vydání

 • 08-11-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu. Pokud je nainstalován systémový software verze 01, aktualizace je vyžadována.

 1. Na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu.
  Poznámka: Pokud používáte řadu QX, spusťte v počítači nástroj Lens System Software Updater a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Počítač se základními procesory Intel nebo AMD (počítače s procesory ARM nejsou podporovány)
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru objektivu ukončete všechny ostatní aplikace.

Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem

 • Zdroj napájení zařízení: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je zbývající kapacita baterie (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto zařízením
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Další vybavení zařízení pro vysílání a produkci

 • Zdroj napájení zařízení: Vyhrazený napájecí adaptér AC
 • Kabel USB dodaný s tímto zařízením
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu s bajonetem E. Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného zařízení.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). (pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy)
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte vyhrazený napájecí adaptér AC. (pro fotoaparáty pro vysílání a produkci)
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; zařízení by mohlo kvůli náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před aktualizací vyjměte ze zařízení paměťovou kartu.
 • Před připojením objektivu s nejnovější verzí se ujistěte, že k zařízení není připojena baterie ani napájecí adaptér AC. (Pro profesionální fotoaparáty)
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Ujistěte se, že jste odpojili všechna další zařízení kromě počítače.

Jak stáhnout nástroj Lens System Software Updater:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Zahájí se stahování souboru Update_SEL200600GV2D.exe.
 5. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, bude možné nainstalovat aktualizaci systémového softwaru objektivu.

Krok 1: Spusťte nástroj Lens System Software Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_SEL200600GV2D.exe ke spuštění nástroje Lens System Software Updater.

  Poznámka: Zobrazí se okno nástroje Lens System Software Updater.
 3. Zapněte zařízení. Pokud bylo zařízení již zapnuté, vypněte je a pak je znovu zapněte.
  Poznámka: Podle pokynů v nástroji Lens System Software Updater vyberte na zařízení možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USB Connection (Připojení přes rozhraní USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). (Tento krok není nutný, pokud používáte řadu QX.) Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 4. Před aktualizací vyjměte ze zařízení paměťovou kartu. Pomocí dodávaného kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  Poznámka: Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  • Odpojte od zařízení kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona Ikony USB.
  Poznámka: Pokud se ikona Ikony USB na hlavním panelu neobjeví, pokračujte dalším krokem.
 6. V nástroji Lens System Software Updater klikněte na možnost Next (Další). V počítači se zobrazí okno nástroje Lens System Software Updater a na displeji zařízení se zobrazí nápis Follow computer instructions (Postupujte podle pokynů v počítači).
  Poznámka: Od tohoto okamžiku zařízení nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru objektivu dokončena. V závislosti na modelu zařízení může trvat několik minut, než se obrazovka změní.
  • Počítač
   Obrazovka Check the version (Zkontrolujte verzi)
  • Fotoaparát
   Obrazovka <b>Follow computer instructions</b> (Postupujte podle pokynů v počítači)
  Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva The update is not available for your model (Aktualizace není pro váš model k dispozici), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na zařízení. V případě, že je spuštěný správný soubor Lens System Software Updater, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte zařízení a vraťte se zpět na Krok 1: Spusťte nástroj Lens System Software Updater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Could not find camera with the lens for this update mounted (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci), zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části Relevant Products (Relevantní produkty) a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 7. V nástroji Lens System Software Updater klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuálně nainstalován systémový software objektivu verze Ver.02, aktualizace není vyžadována. V takovém případě přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit). Vypněte zařízení, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zařízení zapněte.
  • Vyžaduje aktualizaci
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Nevyžaduje aktualizaci
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 8. Potvrďte, že Current version (Aktuální verze) je verze 01, a klikněte na možnost Next (Další). Data se přenesou do zařízení (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.
 9. Až přenos dat skončí, zobrazí se následující obrazovka:
  Spusťte okno aktualizace
  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 10. Spustí se proces aktualizace a na zařízení se zobrazí ukazatel průběhu (přibližně 60 sekund).
 11. Proces aktualizace bude dokončen, až se na zařízení zobrazí zpráva Lens update complete. (Aktualizace objektivu byla dokončena.). Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace bude dokončen, až zmizí obrazovka řady QX.
 12. Klikněte na ikonu (USB) na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače a ukončete připojení USB.
  Poznámka: Pokud ikona (USB) není na hlavním panelu zobrazena, pokračujte dalším krokem.
 13. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace vypněte zařízení, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a zařízení zapněte.

Krok 2: Zkontrolujte, že objektiv obsahuje systémový software verze 02

 1. V zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po více než 2 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte ze zařízení baterii a odpojte napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte zařízení a zopakujte instalaci.