Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SEL100400GM

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Před instalací této aktualizace je potřeba stáhnout ovladač pro zařízení Sony. Podrobnější informace naleznete v sekci Jak stáhnout ovladač pro zařízení Sony tohoto článku.

O souboru ke stažení

Poznámky:

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje výkon stabilizace obrazu při použití s fotoaparátem ILCE-7RM5
 • Zlepšuje stabilitu provozu

Předchozí výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Při použití s fotoaparátem ILCE-9 zlepšuje kvalitu souvislého automatického ostření (AF-C) během zoomování
  Poznámka: Vyžaduje nejnovější aktualizaci firmwaru fotoaparátu ILCE-9.

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_SEL100400GMV3D.dmg

Verze souboru

 • 03

Velikost souboru

 • 1.8 MB (1 795 581 bajtů)

Datum vydání

 • 08-11-2022

Příprava

Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu. Před spuštěním aktualizace připojte objektiv k tělu fotoaparátu. Před připojením objektivu se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.

Zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 02 nebo starší, aktualizace je vyžadována.
Poznámka: Pokud se po zapnutí zařízení zobrazí obrazovka nastavení data a času, nastavte je.

 1. Na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu.
  Poznámka: Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Hardware počítače

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více

Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem

 • Zdroj napájení zařízení: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
  Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto zařízením
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Další vybavení profesionálních fotoaparátů / fotoaparátů pro vysílání a produkci

 • Zdroj napájení zařízení: Vyhrazený napájecí adaptér AC
 • Kabel USB dodaný se zařízením.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; zařízení by mohlo kvůli náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Zařízení připojujte pouze k počítači.
 • Před aktualizací vyjměte ze zařízení paměťovou kartu.
 • Zařízení zatím nepřipojujte k počítači.
 • Použijte počítač připojený k internetu.

Pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy:

 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně).
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

Pro profesionální fotoaparáty / fotoaparáty pro vysílání a produkci:

 • Při aktualizaci použijte vyhrazený napájecí adaptér AC.
 • Před připojením objektivu s aktualizací se ujistěte, že k fotoaparátu není připojena baterie ani napájecí adaptér AC
 • Potvrďte nastavení připojení USB
  Poznámka: Postupujte podle pokynů v okně nástroje Lens System Software Updater a na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USBUSB Connection (Připojení přes rozhraní USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Počítače Mac s procesorem Apple Silicon:

Jak stáhnout ovladač pro zařízení Sony:

 1. Navštivte stránku se soubory ke stažení ovladače kamery nebo fotoaparátu Sony a stáhněte odpovídající ovladač:
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jak stáhnout nástroj Lens System Software Updater:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  Poznámka: Zahájí se stahování souboru Update_SEL100400GMV3D.dmg.
 3. Soubor uložte na plochu počítače (doporučeno).

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni nainstalovat aktualizaci.

Krok 1: Jak stáhnout ovladač pro zařízení Sony

 1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Camera_Driver_2110a.dmg. Nyní zařízení nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste zařízení připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se instalační program ovladače zařízení Sony.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otevře se obrazovka instalačního programu. Postupujte podle pokynů.
 6. Systém zobrazí žádost o povolení ke spuštění instalace. Zadejte heslo pro účet správce.

  POZNÁMKY:
  • Pokud operační systém zobrazí zprávu System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno) (skutečná zpráva se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému; pojem Extension (Rozšíření) zde odkazuje na ovladač zařízení Sony), klikněte na možnost Open Security Preferences (Otevřít předvolby zabezpečení). Otevře se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) operačního systému macOS.
  • Pokud operační systém nezobrazí zprávu System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno), přejděte na část Krok 2: Spusťte nástroj Updater.
 7. Na obrazovce Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) otevřete kartu General (Obecné) a poté klikněte na ikonu klíče. Po zobrazení výzvy k zadání hesla zadejte heslo, které jste použili k přihlášení prostřednictvím účtu správce, a poté klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 8. Kliknutím na možnost Allow (Povolit) povolíte systému, aby začal načítat systémový software.
 9. Pokud budete po stisknutí tlačítka Allow (Povolit) vyzvání k restartování systému, restartujte počítač a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
 10. Pokud se obrazovka Security and Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) nezobrazí, zavřete okno.

Krok 2: Spusťte nástroj Lens System Software Updater

 1. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_SEL100400GMV3D.dmg. Nyní zařízení nepřipojujte.
 2. Dvakrát klikněte na složku Update_SEL100400GMV3D.dmg, která se zobrazí na ploše.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
 5. Spustí se nástroj Lens System Software Updater.

  Poznámky:
  • Pokud systém není připraven k zahájení aktualizace, zobrazí se chybová zpráva. Proveďte příslušnou akci podle zobrazené zprávy a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se objeví zpráva You need to restart your computer (Je potřeba restartovat počítač), restartujte jej a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to install Sony Camera Driver (Je nutné nainstalovat ovladač zařízení Sony), proveďte postup popsaný v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač pro zařízení Sony, poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Check the Security & Privacy setting (Zkontrolujte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.), proveďte kroky 7 a 8 uvedené v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač pro zařízení Sony, poté restartujte počítač a znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Zapněte zařízení a připojte ho k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na LCD displeji zařízení se zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 7. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na displeji zařízení se zobrazí nápis Follow computer instructions. (Postupujte podle pokynů v počítači.).
  Poznámka: Od tohoto okamžiku zařízení nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru objektivu dokončena. V závislosti na modelu zařízení může trvat několik minut, než se obrazovka změní.
  • Počítač
   Obrazovka Check the version (Zkontrolujte verzi)
  • Fotoaparát
   Obrazovka <b>Follow computer instructions</b> (Postupujte podle pokynů v počítači)
  Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva The update is not available for your model (Aktualizace není pro váš model k dispozici), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu. V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte zařízení a vraťte se zpět na Krok 2: Spusťte nástroj Lens System Software Updater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.), zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části Relevant Products (Relevantní produkty) a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 8. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuálně nainstalován systémový software objektivu verze Ver.03, aktualizace není vyžadována. V takovém případě přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit). Vypněte zařízení, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zařízení zapněte.
  • Vyžaduje aktualizaci
    Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Nevyžaduje aktualizaci
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 9. Potvrďte, že Current version (Aktuální verze) je Ver.02 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Data se přenesou do zařízení (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.
 10. Až přenos dat skončí, zobrazí se následující obrazovka:
  Spusťte okno aktualizace
  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 11. Spustí se proces aktualizace a na zařízení se zobrazí ukazatel průběhu (přibližně 60 sekund).
 12. Proces aktualizace bude dokončen, až se na zařízení zobrazí zpráva Lens update complete. (Aktualizace objektivu byla dokončena.). Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace bude dokončen, až zmizí obrazovka řady QX.
 13. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace vypněte zařízení, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a zařízení zapněte.

Krok 3: Zkontrolujte, že objektiv obsahuje systémový software verze 03

 1. V zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu.
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru
  Poznámka: Jakmile na počítačích Mac s procesorem Apple silicon dojde k dokončení aktualizace, doporučujeme nastavit zásady ochrany osobních údajů zpět do původního nastavení. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují. Další informace naleznete podle potřeby v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po více než 2 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte ze zařízení baterii a odpojte napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte zařízení a zopakujte instalaci.

Po spuštění nástroje pro aktualizaci systémového softwaru se nezobrazí obrazovka s potvrzením verze a objeví se zpráva Failed to update (Aktualizace se nezdařila).

Pokud k tomu dojde, je možné, že jste zařízení již aktualizovali pomocí ovladače Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a tento software jste neodinstalovali:

 1. Znovu stáhněte Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a pomocí odinstalačního nástroje Nástroj pro odinstalaci odinstalujte složku se staženým souborem.
 2. Po odinstalování ovladače Nástroje pro aktualizaci systémového softwaru dvakrát klikněte na soubor Update_SEL100400GMV3D.dmg a restartujte aktualizaci.