Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SDM-U27M90

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje zacházení se signálem YUV za specifických podmínek
 • Vylepšuje stabilitu připojení rozbočovače USB
 • Vylepšuje celkový výkon monitoru

Předchozí výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Vylepšuje rychlost automatického výběru vstupu
 • Řeší problém, kdy monitor nepoužíval správnou obnovovací frekvenci, pokud byla funkce VRR vypnuta
 • Řeší problém, kdy se monitor za určitých podmínek neprobudil z pohotovostního režimu
 • Vylepšuje celkový výkon monitoru

Příprava

Software monitoru lze aktualizovat pomocí počítače se systémem Windows. Software nelze aktualizovat v jiných operačních systémech.
Poznámka: Aby aktualizace systému proběhla správně, připojte monitor a počítač podle následujících pokynů:

 1. Stáhnout a nainstalovat aplikaci INZONE hub.
 2. Připojte počítač k monitoru pomocí následujících kabelů:
  • Kabel HDMI (nebo jiný) pro přenos obrazi
  • Kabel USB pro přenos dat aktualizace
  Příklad způsobu zapojení: Použijte port HDMI 1 (A) pro připojení vstupu obrazu a konektor USB Type-C (B) pro připojení konektoru USB.
  Kabely jsou připojeny ke konektorům A a B monitoru a počítače.
  Nastavení pro uvedený příklad zapojení: V softwaru INZONE Hub nebo v nabídce monitoru USB Hub (Rozbočovač USB) nastavte možnost KVM SWITCH 1 (PŘEPÍNAČ KVM 1) na hodnotu HDMI 1 Sync.

Rada: Všechny způsoby připojení a nastavení dostupné v nabídce monitoru nebo softwaru INZONE Hub naleznete v:

Nastavení pro USB Hub podle konektorů na monitoru

Stažení a instalace

Při aktualizaci softwaru monitoru postupujte následovně:

 1. Restartujte monitor a počítač
 2. Spusťte software INZONE Hub.
 3. Vyberte položku Device Settings (Nastavení zařízení).
 4. Stiskněte tlačítko Update (Aktualizovat).
  Poznámka: Když je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se v sekci System Software Information (Informace o systémovém softwaru).
 5. Přečtěte si informace na obrazovce a potom stiskněte tlačítko Update Now (Aktualizovat nyní).
  Poznámka: Ujistěte se, že k počítači nejsou připojeny žádné další monitory.

Jak zjistit verzi softwaru monitoru INZONE

Přes obrazovku monitoru

 1. Stisknutím Joysticku na zadní straně monitoru zobrazíte nabídku.
 2. Posunutím Joysticku doprava vyberte možnost Others (Další)-DDC/CI.
 3. Posunutím Joysticku dolů vyberte možnost Software version (Verze softwaru).
 4. Na obrazovce monitoru se zobrazí verze softwaru.
  • Main: Mxxx
  • Sub: xxx

Přes software INZONE Hub

 1. Z karty INZONE Hub vyberte možnost Device Settings (Nastavení zařízení).
 2. Verze softwaru je uvedena v sekci System Software Information (Informace o systémovém softwaru).
  • VERSION (MAIN) (VERZE (HLAVNÍ)): xxxx
  • VERSION (SUB) (VERZE (DÍLČÍ): xxx

Poznámka: Pokud nemáte počítač se systémem Windows, přečtěte si sekci Contact support (Kontakt a podpora) v tomto článku.