Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • LSPX-S3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšené připojení k zařízením kompatibilním s funkcí Party Connect

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Music Center
 • Reproduktory musí být připojeny k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru pro model LSPX-S3, verze 3600

Verze souboru

 • 3600

Velikost souboru

 • 1.56 MB (1 644 304 bajtů)

Datum vydání

 • 21-06-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud se zobrazí verze nižší než 3600, důrazně doporučujeme aktualizovat firmware. Pokud si nejste jistí, aktuální verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte reproduktor.
 2. Spusťte aplikaci Sony | Music Center.
 3. Pomocí aplikace Sony | Music Center připojte reproduktor.
 4. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
 5. Vyberte možnost System (Systém).
 6. Potvrďte verzi firmwaru (čísla v červeném rámečku).
  Současná verze firmwaru reproduktoru

Důležité upozornění

 • Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
  • ve vlaku nebo na místě s přetíženou sítí Wi-Fi
  • poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že obě zařízení (zařízení se systémem Android nebo iOS a reproduktory) jsou plně nabitá.
 • Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je reproduktor připojen k elektrické zásuvce prostřednictvím napájecího adaptéru AC.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android nebo iOS všechna další zařízení s Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před aktualizací

 • Po aktualizaci firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android zabere proces aktualizace asi 3 minuty.
  Velikost souboru je přibližně 1.56 MB.
 • U zařízení se systémem iOS zabere proces aktualizace asi 10 minut.
  Velikost souboru je přibližně 1.56 MB.
 • Dokončení aktualizace může trvat déle v závislosti na bezdrátovém prostředí a na zařízení se systémem Android či iOS.
 • Při aktualizaci reproduktorů postupujte následovně:
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do reproduktorů.
  • Aktualizaci spusťte na reproduktorech.

Stažení a instalace

Při aktualizaci reproduktorů postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 2. Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do reproduktorů.
 3. Aktualizaci spusťte na reproduktorech.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Připojení k elektrické zásuvce.
  Pomocí USB napájecího adaptéru AC a dodávaného kabelu USB typu C připojte port DC IN 5V jednotky k elektrické zásuvce.
  Poznámka: Aktualizaci softwaru nelze provést při napájení z baterie.
 2. Zapněte reproduktor.
 3. Spusťte aplikaci Sony | Music Center.
 4. Pomocí aplikace Sony | Music Center připojte reproduktor.
 5. Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka.
  snímek obrazovky aplikace Sony | Music Center
 6. Pokud se na reproduktor vztahuje aktualizace, zobrazí se položka Update the software of the speaker (Aktualizujte software reproduktoru). V tomto případě můžete vybrat možnost More info (Více informací).
 7. Aktualizaci spustíte výběrem možnosti OK.
 8. Zahájí se stahování a po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
 9. Zahájí se přenos a po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  Poznámka: Během stahování aktualizací / přenosu dat / instalace aktualizace reproduktory nevypínejte, jinak se mohou stát nepoužitelnými. Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.
 10. Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.
 11. Reproduktor se automaticky vypne po ukončení aktualizace softwaru.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace postupujte podle kroků uvedených v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru) a ověřte úspěšnou instalaci nové verze.
Poznámka: Pokud je číslo verze firmwaru 3600, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. Vyberte možnost OK.
 2. Reproduktor restartujte (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci Sony | Music Center a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 3600, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste aktualizaci firmwaru provést znovu. Verzi zařízení najdete v nastavení aplikace Sony | Music Center. Verzi zkontrolujete výběrem možnosti Check the firmware version (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.