Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-S400
 • HT-SD40

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje bezdrátové připojení subwooferu

Systémové požadavky

Operační systémy

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Poznámky:

 • Správnou činnost nelze zaručit u všech počítačů.
 • Operační systém musí být na počítači nainstalován před tím, než je počítač odeslán z výrobního závodu. Při přechodu na aktualizovaný operační systém a v prostředí s několika systémy nelze zaručit správnou funkčnost počítače.
 • Správnou funkčnost v doporučeném prostředí nelze zaručit u všech počítačů. Správnou činnost navíc nelze zaručit u produktů, které jste si do počítače nainstalovali sami, mají jiný operační systém, několik systémů nebo několik monitorů.

Co budete potřebovat

 • Úložné zařízení USB: Připravte si úložné zařízení USB naformátované na souborový systém FAT32.
  Poznámka: Nepoužívejte úložné zařízení USB s jiným souborovým systémem než FAT32.
 • Typ USB: Rozhraní USB2.0
 • Kapacita: více než 256 MB a méně než 32 GB

Poznámka: Funkčnost nelze zaručit u všech úložných zařízení USB, USB adaptérů nebo rozbočovačů USB.

Informace o souboru

Název souboru ZIP

 • S400_SD40_1201.zip

Verze souboru

 • 1.201

Velikost souboru

 • 3.68 MB (3 867 764 bajtů)

Datum vydání

 • 24-05-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Pokud je číslo vaší verze 1.201 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte jednotku a ověřte, že je po spuštění v obvyklém stavu.
 2. Připojte subwoofer. Pokyny, jak jej připojit, případně naleznete v návodu k obsluze.
  Poznámka: V závislosti na tom, zda je subwoofer připojený, se zobrazuje jiná verze softwaru.
 3. Na dálkovém ovladači opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD, dokud se na obrazovce neobjeví Stream information (Informace o datovém toku), poté stiskněte a podržte tlačítko (volume) - (Přepne se na Stream information (Informace o datovém toku) → Sound field (Zvukové pole) → Voice mode (Režim Hlas) → Night mode (Noční režim) → Software version (Verze softwaru)).
 4. Posuňte se níže, kde uvidíte informace o verzi.
 5. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi (1.201), je potřeba provést aktualizaci. Pokud je číslo verze 1.201 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
 • Během aktualizace nevypínejte soundbar ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození, které by mohlo vyžadovat další opravy.
 • Se zařízením nemanipulujte, dokud nebude aktualizace dokončena.

Stažení a instalace

Pokud má váš počítač k dispozici internetové připojení a port pro úložné zařízení USB, můžete na něm aktualizaci provést podle níže uvedených kroků.

Krok 1: Soubor aktualizovaného softwaru přeneste z počítače do úložného zařízení USB

 1. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout), přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte, a poté klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Zahájí se stahování.
 2. Soubor uložte na plochu počítače nebo na jiné místo a neměňte jeho jméno.
 3. Vyhledejte v počítači stažený soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Stažení proběhlo úspěšně, pokud má soubor velikost 3.68 MB (3 867 764 bitů).
  Poznámka: Pokud má soubor jinou velikost než 3.68 MB (3 867 764 bitů), stahování se pravděpodobně nezdařilo. Smažte soubor z úložného zařízení USB a stáhněte ho znovu.
 4. Dvakrát klikněte na stažený soubor a vyberte možnost Rozbalit vše, a poté vyberte Rozbalit, neměňte však název složky.
 5. Po rozbalení se vytvoří složka S400_SD40_1201.zip Zkontrolujte, že obsahuje soubor 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN.
 6. Vložte úložné zařízení USB do portu USB počítače.
 7. Soubor 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN myší přetáhněte do kořenového adresáře úložného zařízení USB.
  Poznámka: Pokud do kořenového adresáře úložného zařízení USB uložíte kromě souboru 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN i další soubory, aktualizace nemusí proběhnout úspěšně.
 8. Ověřte si, že se soubor 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN nachází v kořenovém adresáři úložného zařízení USB. Po ověření je proces přenosu souboru pro aktualizaci dokončen a vy můžete pokračovat na Krok 2:Aktualizujte software jednotky.

Krok 2: Aktualizujte software jednotky

 1. K soundbaru připojte napájecí kabel.
 2. Stiskněte tlačítko Power (Napájení) na soundbaru nebo dálkovém ovládání a počkejte, než se na obrazovce zobrazí předchozí vstup.
 3. Ověřte, že je připojený subwoofer.
  Poznámka: Pokud jste subwoofer ještě nepřipojili, připojte ho nyní. Pokyny, jak jej připojit, případně naleznete v návodu k obsluze.
 4. K soundbaru připojte úložné zařízení USB se souborem pro aktualizaci softwaru.
 5. Stiskněte současně tlačítka Power (Napájení), BLUETOOTH a + volume a podržte je tak dlouho, dokud se nezahájí proces aktualizace a na displeji předního panelu se nezobrazí nápis:

  Poznámky:
  • Do not unplug the power cable during the update. Doing so may cause damage and require repairs. (Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození, které by mohlo vyžadovat další opravy.)
  • Se zařízením nemanipulujte, dokud nebude aktualizace dokončena.
  • Zobrazí-li se nápis ERROR (CHYBA), ještě jedou zkontrolujte název země/regionu a soubor stáhněte znovu.
 6. Až se zobrazí nápis DONE (HOTOVO), soundbar se automaticky restartuje a proces aktualizace je dokončen.
  Poznámka: Celá aktualizace zabere přibližně 10–15 minut.
 7. Podle pokynů v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru) ověřte, že se verze softwaru změnila na tu nejnovější. Pokud se nezobrazuje správná verze, inicializujte zařízení a poté číslo verze zkontrolujte znovu. Inicializace vymaže informace o párování Bluetooth, proto bude potřeba zařízení znovu spárovat. V závislosti na připojeném zařízení možná bude nutné vymazat informace o zařízení Bluetooth na připojeném zařízení a poté párování provést znovu. Také může dojít k přerušení spojení se subwooferem. V takovém případě si v návodu k obsluze najděte část Ruční připojení Subwooferu a subwoofer připojte.

Metoda inicializace

 1. Stiskněte tlačítka Power (Napájení) a - volume a podržte je alespoň na pět sekund.
  Poznámka: Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

Poznámky k aktualizacím

Pokud tlačítka Power (Napájení),BLUETOOTH a + volume nestiskněte najednou, může dojít k aktivaci jedné z těchto funkcí podle toho, jaké tlačítko jste zmáčkli. V takovém případě postupujte následovně:

 • Funkci BLUETOOTH lze nastavit na ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO) současným stisknutím tlačítek Power (Napájení) a BLUETOOTH. Nejprve se na displeji zobrazí zpráva BT POWER (NAPÁJENÍ BLUETOOTH) a poté možnosti OFF (VYPNUTO) nebo ON (ZAPNUTO). V takovém případě došlo ke změně nastavení. Tlačítko stiskněte znovu a vraťte nastavení do původního stavu. Funkci BLUETOOTH lze případně zapnout prostřednictvím inicializace.
 • Stisknutí tlačítek BLUETOOTH a + volume zároveň bez stisknutí tlačítka Power (Napájení) může spustit ruční nastavení spojení se subwooferem, přičemž se na displeji zobrazí zpráva SECURE LINK (ZABEZPEČENÉ PŘIPOJENÍ) a zabliká kontrolka LINK. V takovém případě stiskněte současně tlačítka BLUETOOTH a + volume a proces přerušte.