Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • WF-L900

Upozornění před aktualizací

Tuto část si přečtěte před zahájením aktualizace.

Tato aktualizace využívá aplikaci Sony | Headphones Connect. Podrobnosti naleznete na stránce Sony | Headphones Connect. Postup aktualizace najdete na této stránce.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává podporu Quick Access (Rychlý přístup) u služby Amazon Music
  Poznámka: V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být tato výhoda k dispozici.
 • Přidaná podpora pro technologii sledování hlavy
  Poznámka: Dostupnost funkce sledování hlavy závisí na modelu smartphonu a verzi systému Android.
 • Povoluje klepnou vícekrát po sobě při úpravě možnosti Volume (Hlasitost)

  Předchozí výhody a vylepšení

  Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

  Systémové požadavky

  • Zařízení se systémem Android (verze 9.0 nebo novější) nebo iOS (verze iOS 15.0 nebo novější)
  • Aktivní připojení k internetu
  • Musí být nainstalovaná nejnovější verze aplikace Sony | Headphones Connect (verze 10.2.0 nebo novější)
  • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

  Informace o souboru

  Název souboru

  • Aktualizace firmwaru pro model LinkBuds (WF-L900), verze 4.0.1

  Verze souboru

  • Verze 4.0.1

  Velikost souboru

  • 3 493 KB (3 577 472 bajtů)

  Datum vydání

  • 14-11-2023

  Příprava

  Zkontrolujte verzi firmwaru

  Pokud je verze softwaru 4.0.1, nemusíte provádět aktualizaci. Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

  1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
  2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
  3. Klikněte na tři tečky (nabídka Menu) v pravém horním rohu.
  4. V nabídce Menu svého zařízení vyberte možnost Version (Verze) Ta se zobrazí pouze po připojení zařízení k aplikaci Sony | Headphones Connect.
  5. Potvrďte verzi firmwaru.

  Důležité upozornění

  • NEVYPÍNEJTE sluchátka a nemačkejte tlačítko Power (Napájení).
   Tlačítko [Power] (Napájení) se nachází v pravém horním rohu obrazovky, vlevo od tlačítka se třemi tečkami (Menu).
  • Aktualizaci neprovádějte na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi, například ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi, nebo poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz.
  • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android nebo iOS a sluchátka) plně nabitá.
  • V aplikaci Sony | Headphones Connect nastavte funkci Automatic Power Off (Automatické vypínání se sundanými sluchátky) na možnost Do not turn off (Nevypínat).
   Poznámka: Po dokončení aktualizace můžete toto nastavení znovu změnit.
  • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android nebo iOS všechna zařízení s Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

  Před aktualizací

  • Po aktualizaci firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
  • U zařízení se systémem Android zabere proces aktualizace asi 30 minut.
  • U zařízení se systémem iOS zabere proces aktualizace asi 60 minut.
  • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení se systémem Android či iOS.
  • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
   Poznámka: Je-li v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena možnost Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) (ve výchozím nastavení), stahování a přenos aktualizace softwaru proběhnou automaticky.
   • Do zařízení se systémem Android nebo iOS stáhněte data ze serveru.
   • Data ze zařízení se systémem Android nebo iOS přeneste do sluchátek.
    Poznámka: Sluchátka mohou nadále přehrávat hudbu, i když právě probíhá stahování nebo přenos dat. Funkce Google Assistant a Amazon Alexa ale během stahování či přenosu dat dostupné nejsou. Pokud aktualizace selže, ukončete přehrávání hudby a zkuste aktualizaci spustit znovu.
   • Aktualizaci spusťte na sluchátkách.

  Stažení a instalace

  Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:

  1. Do zařízení se systémem Android nebo iOS stáhněte data ze serveru.
  2. Data ze zařízení se systémem Android nebo iOS přeneste do sluchátek.
  3. Aktualizaci spusťte na sluchátkách.

  Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

  1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
  2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
   • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci Sony | Headphones Connect nepřipojovali, připojte je podle pokynů na obrazovce.
   • Pokud jste svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect již někdy připojili, vyberte je.
  3. Spustí se stahování a následný přenos dat a po jejich dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.

   Poznámka: Pokud je v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena možnost Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) (ve výchozím nastavení), stahování a přenos aktualizace softwaru se spustí automaticky. Pokud však funkce Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) není v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena, stahování a přenos aktualizace softwaru se automaticky nespustí. V takovém případě postupujte podle pokynů níže:
   1. Ujistěte se, že jsou připojena obě sluchátka, tedy R i L.
   2. Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka. Pokud je pro sluchátka dostupná aktualizace, zobrazí se zpráva The latest headphones software is available (Je dostupná nejnovější aktualizace sluchátek). V takovém případě můžete vybrat možnost MORE INFO (Více informací).
    Snímek obrazovky aplikace Headphones Connect: Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se ve spodní části výzva k aktualizaci firmwaru spolu s tlačítkem [MORE INFO] (Více informací).
   3. Přejděte na obrazovku Update Software (Aktualizovat software). Ověřte, že je zobrazena verze 4.0.1, a klikněte na možnost START (u systému Android) nebo Start (u systému iOS).
  4. Zobrazí se zpráva Update the headphones software (Aktualizovat software sluchátek). V takovém případě můžete vybrat možnost MORE INFO (Více informací).
   Tlačítko [MORE INFO] (Více informací) se zobrazí ve spodní části obrazovky.
  5. Přejděte na obrazovku Update Software (Aktualizovat software). Ověřte, že je zobrazena verze 4.0.1, a klikněte na možnost START (u systému Android) nebo Start (u systému iOS).
  6. Spustí se proces aktualizace, jehož dokončení bude trvat několik minut.
   Během procesu aktualizace se průběh zobrazuje v procentech uprostřed obrazovky.
   Poznámka: V průběhu aktualizace se sluchátka automaticky vypnou. Vyčkejte, před dokončením aktualizace se sama opět zapnou a připojí prostřednictvím funkce Bluetooth.
  7. Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.

  Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

  Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru). Pokud je číslo verze firmwaru 4.0.1, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

  Otázky a odpovědi

  Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

  1. Vyberte možnost OK.
  2. Sluchátka restartujte (vložte je do pouzdra a opět je z pouzdra vyjměte).
  3. Poté restartujte aplikaci Sony | Headphones Connect a znovu spusťte aktualizaci.

  Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 4.0.1, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste aktualizaci firmwaru provést znovu. Verzi můžete zkontrolovat v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi zkontrolujete výběrem možnosti Check the firmware version (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.