Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • STR-DN1080

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Byl opraven problém, kdy zvuk Dolby Atmos může doprovázet šum
 • Byl opraven problém, kdy nemusí docházet k výstupu zvuku Dolby Atmos prostřednictvím funkce ARC
 • Vylepšuje síťové připojení

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru, verze M41.R.0518 pro zařízení STR-DN1080

Název souboru ZIP

 • UPDATE_M41R0518.zip

Verze souboru

 • Verze M41.R.0518

Velikost souboru

 • 230 MB (241 578 745 bajtů)

Datum vydání

 • 17-02-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový přijímač AV. Pokud je číslo vaší verze M41.R.0518 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. Pokud je přijímač AV připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) → System Information (Informace o systému) a poté stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Pokud se na televizní obrazovce zobrazuje číslo verze M41.R.0518 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na přijímači AV aktualizovat firmware

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace přijímače AV pomocí internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle zabere přibližně 15–60 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého přijímače AV.

Co budete potřebovat

 • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Během aktualizace přijímač AV nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Instalace zařízení

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. Pokud je přijímač AV připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte přijímač AV ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátově.
 3. Zapněte přijímač AV.

Získání aktualizace

 1. V nabídce Home (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via Internet (Aktualizace přes internet) a poté stiskněte tlačítko Enter.
 2. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze M41.R.XXXX, nová verze M41.R.0518), vyberte možnost Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Aktualizace se spustí.
 5. Po stažení softwaru trvá spuštění aktualizace přibližně 5 minut. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Po začátku aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva UPDATING (AKTUALIZACE). Aktualizace může trvat až 60 minut. Po dokončení aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva COMPLETE (Hotovo) a přijímač se automaticky restartuje. Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Během aktualizace se na displeji zobrazí zpráva UPDATING (AKTUALIZACE).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji zobrazí zpráva COMPLETE (HOTOVO).
  Poznámka: Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 8. Přijímač AV se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M41.R.0518, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí internetu:
 • Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Aktualizace se nezdařila. Připojte paměť USB obsahující soubory aktualizace a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum):
  1. Zkontrolujte, zda jsou router a všechna zařízení připojená mezi přijímačem AV a routerem zapnuta.
  2. Zkontrolujte, zda pro připojení mezi přijímačem AV a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely mezi přijímačem AV a routerem správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  Poznámka: Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Pokud začal proces Aktualizace přes internet, na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Výkon stahování: xxxxxx kB / xxxxx kB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění: V závislosti na síťovém připojení může proces aktualizace přes internet trvat delší dobu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • Pokud se v průběhu procesu Aktualizace přes internet na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat:
  1. Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  2. V nastavení sítě ověřte, zda má přijímač AV vlastní IP adresu (používáte-li server proxy, do pole „Proxy Server“ zadejte místo názvu hostitele serveru proxy IP adresu tohoto serveru proxy)
  3. Zopakujte aktualizaci.
 • Pokud při aktualizaci došlo k přerušení napájení, zapněte přijímač AV a aktualizaci opakujte.
 • Pokud aktualizace probíhá již déle než 90 minut a stále neskončila a pokud je přijímač AV připojen k síti pomocí bezdrátového připojení, připojte ho k síti kabelem a celý proces následně spusťte znovu. Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru), zkontrolujte, zda je k přijímači AV připojen síťový kabel (LAN).
 • Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva Already Updated (Aktualizace již byla provedena), verze firmwaru nainstalovaná v přijímači AV představuje nejnovější verzi.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do přijímače AV.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 8.1/10/11
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Během aktualizace přijímač AV nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Stažení aktualizace do počítače

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor UPDATE_M41R0518.zip do počítače a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 230 MB (241 578 745 bajtů).

Uložení do paměťového zařízení USB

 1. Rozbalte soubor do počítače:
  • Pro systém Mac: Přejděte do umístění, kam jste soubor UPDATE_M41R0518.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte. Rozbalená složka se bude nazývat UPDATE.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor UPDATE_M41R0518.zip stáhli, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
 2. Zkontrolujte, že složka UPDATE obsahuje tyto čtyři soubory: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
  • Pro systém Mac: Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   2. V zobrazené nabídce klikněte na možnost Odeslat do….
   3. Klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
   4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přeneste aktualizaci do přijímače AV

 1. Příprava zařízení:
  1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. Pokud je přehrávač připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Ujistěte se, že k přijímači AV nejsou připojena žádná jiná zařízení USB. Pokud ano, odpojte je od přijímače.
 2. Přenos aktualizace:
  1. Zapojte úložné zařízení USB obsahující soubor s aktualizací do portu USB na předním panelu přijímače AV.
  2. V nabídce Home (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via USB Memory (Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB) a pak stiskněte tlačítko Enter.
  3. Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V paměti USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M35.R.XXXX. Nová verze M41.R.0518. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB.), na dálkovém ovladači vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
  4. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Po začátku aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva UPDATING (AKTUALIZACE). Aktualizace může trvat až 60 minut. Po dokončení aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva COMPLETE (Hotovo) a přijímač se automaticky restartuje. Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
  5. Aktualizace se spustí.
  6. Během aktualizace se na displeji zobrazí zpráva UPDATING (AKTUALIZACE).
  7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji zobrazí zpráva COMPLETE (HOTOVO).
   Poznámka: Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
  8. Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
  9. Vyjměte z přijímače AV zařízení USB a zapněte ho.
  10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M41.R.0518, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí počítače a disku:
 • Pokud se na displeji přijímače střídavě zobrazuje zpráva UPDATE (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA):
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Pokud v průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu, zapněte přijímač AV a zopakujte postup Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Pokud nelze soubor aktualizace UPDATE_M41R0518.zip stažený z webu rozbalit, zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.
 • Pokud aktualizace probíhá již déle než 90 minut a stále není dokončena:
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.