Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-CT800
 • HT-MT500

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje síťové připojení

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru soundbaru na verzi M39.R.0518

Verze souboru

 • M39.R.0518

Velikost souboru

 • 223 MB (234 802 932 bajtů)

Datum vydání

 • 17-02-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Pokud je číslo vaší verze M39.R.0518 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Pokud je soundbar připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
 2. Zapněte soundbar.
 3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Nastavení systému) a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Zvýrazněte možnost System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Pokud se na televizní obrazovce zobrazuje číslo verze softwaru M39.R.0518 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj soundbar poškodit.
 • Soundbar během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Neodpojujte napájecí kabel ani síťový kabel (LAN), dokud aktualizace nebude dokončena. Jinak může dojít k selhání systému.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na soundbaru aktualizovat firmware

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • síťový kabel pro připojení soundbaru k internetu
 • Ujistěte se, že je soundbar připojen:
  • k internetu
  • kompatibilní televizor
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace soundbaru pomocí internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého soundbaru.

Co budete potřebovat

 • síťový kabel pro připojení soundbaru k internetu
 • Ujistěte se, že je soundbar připojen:
  • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
  • kompatibilní televizor

Instalace zařízení

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Pokud je soundbar připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte soundbar k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
 3. Zapněte soundbar.
 4. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. V nabídce Home (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via Internet (Aktualizace přes internet) a poté stiskněte tlačítko Enter.
 2. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Po stažení softwaru trvá asi 5 minut, než se spustí aktualizace.
 4. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.XXXX New version M39.R.0518 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze M39.R.XXXX, nová verze M39.R.0518), vyberte možnost Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 7. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDT (AKTUALIZACE).
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text DONE (HOTOVO). Soundbar během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 9. Soundbar se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M39.R.0518, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí internetu:

 • V případě, že se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Aktualizace se nezdařila. Připojte paměťové zařízení USB obsahující soubory aktualizace a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.):
  1. Zkontrolujte, zda jsou router a všechna zařízení připojená mezi soundbarem a routerem zapnuta.
  2. Zkontrolujte, zda pro připojení mezi soundbarem a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely mezi soundbarem a routerem správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou. Pokud stále nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Pokud začal proces Aktualizace přes internet, na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Výkon stahování: xxxxxx kB / xxxxx kB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění: V závislosti na síťovém připojení může proces aktualizace přes internet trvat delší dobu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • Pokud se v průběhu aktualizace přes internet na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat:
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • V nastavení sítě potvrďte, jestli má soundbar v síti vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, zadejte do pole Proxy Server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy.)
  • Zopakujte aktualizaci.
 • Pokud při aktualizaci došlo k přerušení napájení, zapněte soundbar a aktualizaci opakujte.
 • V případě, že aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále neskončila a soundbar je připojen k síti pomocí bezdrátového připojení, připojte jej k síti kabelem a celý proces následně spusťte znovu. Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru), zkontrolujte, zda je k soundbaru připojen síťový kabel (LAN).
 • Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva Already Updated (Aktualizace již byla provedena), verze firmwaru nainstalovaná v soundbaru představuje nejnovější verzi.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor UPDATE_M39R0518.zip do počítače a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 223 MB (234 802 932 bajtů).
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru UPDATE_M39R0518.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro systém Mac:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor UPDATE_M39R0518.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte.
   2. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor UPDATE_M39R0518.zip stáhli, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
    Poznámka: Prohlížeč Microsoft Edge stahuje soubory ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
    Poznámka: Rozbalí se čtyři soubory: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, and MSB39FW_MB.ID.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přeneste složku UPDATE na úložné zařízení USB:
  • Pro systém Mac: Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   2. V nabídce klikněte na možnost Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   3. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování složky UPDATE odpojte zařízení USB od počítače.
Přenesení aktualizace do přehrávače:
 1. Příprava zařízení:
  1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Pokud je soundbar připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
  4. Připojte zařízení USB obsahující 4 soubory.
 2. Přenos aktualizace:
  1. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) a stiskněte tlačítko ENTER.
  2. Pomocí šipek vyberte možnost Update via USB Memory (Aktualizovat pomocí paměťového zařízení USB), a pak stiskněte tlačítko ENTER.
  3. Pokud se na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V paměti USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M39.R.XXXX. Nová verze M39.R.0518. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměť USB.), na dálkovém ovladači vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
  4. Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
  5. Aktualizace se spustí.
  6. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDT (AKTUALIZACE).
  7. Aktualizace firmwaru je dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí zpráva DONE (Hotovo) a soundbar se automaticky restartuje.
   Poznámka: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace proběhla úspěšně.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M39.R.0518, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí počítače a paměti USB:
 • Pokud se na displeji předního panelu střídavě zobrazují zprávy UPDT (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA):
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Pokud v průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu, zapněte soundbar a zopakujte postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Pokud nelze soubor aktualizace UPDATE_M39R0518.zip stažený z webu rozbalit, zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.
 • Pokud aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena:
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě, několik minut počkejte a znovu ho připojte.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.