Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • XAV-AX8050D

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje efektivitu využití procesoru pro plynulejší provoz

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru ZIP

 • XAV-AX8050D_v114.zip

Verze souboru

 • 1.14

Velikost souboru

 • 8.53 MB (8 952 209 bajtů)

Datum vydání

 • 26-01-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Řiďte se těmito kroky a zkontrolujte aktuálně nainstalovanou verzi firmwaru jednotky:

Poznámka: Pokud se zobrazuje verze 1.14, firmware již není třeba aktualizovat.

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Na domovské obrazovce vyberte možnost Settings (Nastavení).
 3. Vyberte možnost General (Obecné).
 4. Vyberte možnost Firmware Version (Verze firmwaru). Zobrazí se aktuální verze firmwaru.

Stažení a instalace

Jak stáhnout aktualizaci

 1. K počítači musíte připojit úložné zařízení USB, na kterém je minimálně 10 MB volného místa, a použít zařízení s maximální kapacitou 32 GB (FAT16 / FAT32).
  Poznámky:
  • Úložná zařízení USB s formátováním exFAT nejsou podporována
  • Úložná zařízení USB s kapacitou přes 32 GB nejsou podporována
 2. Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.
 3. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
 4. Rozbalte stažený soubor zip. Obsahuje 3 soubory (AXSO1140.FIR, AXMD1140.U88, and AXDS1140.up6).
 5. Zkopírujte všechny 3 soubory do kořenové složky úložného zařízení USB připojeného k počítači.
 6. Odpojte úložné zařízení USB od počítače.

Důležité upozornění

 • Zaparkujte své auto na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nedošlo ke snížení napětí ve zdroji napájení jednotky.
 • Během aktualizace nevypínejte jednotku.
 • Během aktualizace neodpojujte úložné zařízení USB.
 • Po provedení aktualizace nastavte datum a čas.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Připojte úložné zařízení USB k portu USB na hlavní jednotce.
 2. Na domovské obrazovce vyberte možnost Settings (Nastavení). Pokud ikonu možnosti Settings (Nastavení) nemůžete najít, potáhněte prstem ze spodní části domovské obrazovky a poté zprava doleva.
 3. Vyberte možnost General (Obecné).
 4. Vyberte možnost Firmware Version (Verze firmwaru).
 5. Vyberte možnost Update (Aktualizovat).
  • Pokud nemůžete stisknout tlačítko Update (Aktualizovat), zkontrolujte strukturu souborů na úložném zařízení USB. Soubor aktualizace nemusí být uložený na správném místě úložného zařízení USB nebo nemusí být podporován typ souboru.
  • Pokud se na jednotce zobrazí zpráva Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Navštivte stránku podpory a připojte zařízení USB (s aktualizací firmwaru) k portu USB), zkontrolujte soubory v úložném zařízení USB. Úložné zařízení USB patrně neobsahuje správný soubor aktualizace.
  • Pokud se nezobrazuje verze 1.14, stáhněte si nejnovější soubor aktualizace. Patrně nepoužíváte správný soubor aktualizace.
 6. Znovu vyberte možnost Update (Aktualizovat). Jednotka se poté začne aktualizovat.
  Poznámka: Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 5 minut.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Na domovské obrazovce vyberte možnost Settings (Nastavení).
 3. Vyberte možnost General (Obecné).
 4. Vyberte možnost Firmware Version (Verze firmwaru). Poté se zobrazí aktuální verze firmwaru.
  Poznámka: Až se zobrazí verze 1.14, znamená to, že aktualizace byla dokončena.

Pokud se vám nedaří firmware aktualizovat, zkuste to znovu pomocí jiného úložného zařízení USB.

Otázky a odpovědi

Odstraňování problémů

Tlačítko Update (Aktualizovat) je zašedlé: Zkontrolujte, zda jsou v kořenové složce úložného zařízení USB řádně uloženy soubory AXSO1140.FIR, AXMD1140.U88, and AXDS1140.up6.

Zobrazí se zpráva This data is not compatible (Tato data nejsou kompatibilní): Úložné zařízení USB může být vadné nebo neobsahuje správné soubory aktualizace. Vymažte z paměťového zařízení USB stávající soubory nebo použijte jiné paměťové zařízení USB a poté od začátku zopakujte celý proces stahování a aktualizace.