Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SEL24F14GM

O souboru ke stažení

POZNÁMKY:

 • Aby mohla proběhnout aktualizace, objektiv musí být připojen k fotoaparátu s bajonetem E.
 • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů).
 • Při používání kamery PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze pro kameru PXW-FS7M2.

Výhody a vylepšení

 •  Vylepšuje stabilitu provozu při dlouhodobém používání

Předchozí výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Vylepšená odezva clony, je-li objektiv připojen k fotoaparátům ILCE-9, ILCE-9M2 nebo ILCE-7RM4.
 • Pokud je objektiv připojen k fotoaparátu ILCE-9 (s firmwarem verze 6.00 nebo novější), můžete v nabídce „Aperture Drive in AF“ (Mechanismus clony při automatickém ostření) vybrat možnost „Focus Priority“ (Priorita zaostření).

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu SEL24F14GM, verze 03 (Windows)

Verze souboru

 • 03

Velikost souboru

 • 8.98 MB (9 418 768 bajtů)

Datum vydání

 • 18-11-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 02 nebo starší, aktualizace je vyžadována.

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu, jak je znázorněno níže.
  POZNÁMKA: Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Počítač se základními procesory Intel nebo AMD (počítače s procesory ARM nejsou podporovány)
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  POZNÁMKA: Před aktualizací systémového softwaru objektivu ukončete všechny ostatní aplikace.

Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
  POZNÁMKA: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá alespoň na (tři dílky). Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  POZNÁMKA: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Další vybavení fotoaparátu pro vysílání a produkci

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Vyhrazený napájecí adaptér AC
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  POZNÁMKA: Při použití jiného kabelu USB není zaručen řádný průběh aktualizace.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu. Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného fotoaparátu.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). (pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy)
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte vyhrazený napájecí adaptér AC. (pro fotoaparáty pro vysílání a produkci)
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; fotoaparát by mohl kvůli náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Před připojením objektivu s nejnovější verzí se ujistěte, že k fotoaparátu není připojena baterie ani napájecí adaptér AC. (Pro profesionální fotoaparáty)
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Ujistěte se, že jste odpojili všechna další zařízení kromě počítače.

Jak stáhnout nástroj Lens System Software Updater:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Zahájí se stahování souboru Update_SEL24F14GMV3D.exe.
 5. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  POZNÁMKA: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, bude možné nainstalovat aktualizaci systémového softwaru objektivu verze 03 pro objektiv SEL24F14GM.

Krok 1: Spusťte nástroj Lens System Software Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění aktualizace systémového softwaru objektivu dvakrát klikněte na stažený soubor Update_SEL24F14GMV3D.exe.

  POZNÁMKA: Nyní se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu.
 3. Zapněte fotoaparát. Pokud byl fotoaparát již zapnutý, vypněte jej a pak jej znovu zapněte.
  POZNÁMKA: Podle pokynů v nástroji Lens System Software Updater vyberte ve fotoaparátu možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USB Connection (Nastavení připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). (Tento krok není nutný, pokud používáte řadu QX.) Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 4. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Pomocí dodávaného kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
  POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  • Odpojte od fotoaparátu kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona Ikony USB.
  POZNÁMKA: Pokud ikona Ikony USB není na hlavním panelu zobrazena, pokračujte dalším krokem.
 6. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva Follow computer instructions (Postupujte podle pokynů v počítači).
  POZNÁMKA: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru objektivu dokončena. V závislosti na modelu fotoaparátu může trvat několik minut, než se obrazovka změní.
  • PC
   Obrazovka Check the version (Zkontrolujte verzi)
  • Fotoaparát
   Obrazovka „Follow computer instructions“ (Postupujte podle pokynů v počítači)
  Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva The update is not available for your model (Aktualizace není pro váš model k dispozici), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu. V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a vraťte se zpět na Krok 1: Spusťte nástroj Lens System Software Updater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.), zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části Relevant Products (Relevantní produkty) a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 7. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuálně nainstalován systémový software objektivu verze Ver.03, aktualizace není vyžadována. V takovém případě přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 8. Potvrďte, že Current version (Aktuální verze) je Ver.02 nebo starší, poté klikněte na možnost Next (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  POZNÁMKA: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 9. Až přenos dat skončí, zobrazí se následující obrazovka:
  Spusťte okno aktualizace
  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 10. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí ukazatel průběhu (přibližně 30 sekund).
 11. Proces aktualizace bude dokončen, až se na fotoaparátu zobrazí zpráva Lens update complete. (Aktualizace objektivu byla dokončena.).
  Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace bude dokončen, až zmizí obrazovka řady QX.
 12. Klikněte na ikonu (USB) na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače a ukončete připojení USB.
  POZNÁMKA: Pokud ikona (USB) není na hlavním panelu zobrazena, pokračujte dalším krokem.
 13. Odpojte kabel USB.
  POZNÁMKA: Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát zapněte.

Krok 2: Zkontrolujte, že objektiv obsahuje systémový software verze 03

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Verze systémového softwaru objektivu se zobrazí uvedeným způsobem:
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 10 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.