Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Před instalací této aktualizace je potřeba stáhnout ovladač fotoaparátu Sony. Podrobnější informace naleznete v sekci Jak stáhnout ovladač fotoaparátu Sony tohoto článku.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje celkovou stabilitu a výkon fotoaparátu

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_DSCRX0M2V310.dmg

Verze souboru

 • 3.10

Velikost souboru

 • 293.7 MB (293 700 882 bajtů)

Datum vydání

 • 09-11-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 3.00 nebo starší, aktualizace je vyžadována.

Poznámka: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup5 (Nastavení 5) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 600 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Plně nabitá dobíjecí baterie NP-BJ1.
  Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
 • Použijte kabel USB dodaný s fotoaparátem.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru ukončete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-BJ1).
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii, protože fotoaparát by mohl v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 15 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nepřipojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
 • Nepřipojujte fotoaparát k počítači, dokud k tomu nebudete výslovně vyzváni.
 • Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 • Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu možnost MenuSetup3 (Nastavení 3) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 • U počítačů Mac s procesorem Apple silicon (Apple M1) změňte zásady ochrany osobních údajů. Obrazovka O tomto počítači Mac zobrazí položku označenou jako Čip, za níž následuje název čipu. Další informace naleznete v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují.

Jak stáhnout ovladač fotoaparátu Sony:

 1. Navštivte stránku se soubory ke stažení Ovladače fotoaparátu Sony a stáhněte odpovídající ovladač:
  Poznámka: Počítače Mac s procesory značky Intel mají jiné ovladače fotoaparátů Sony než ty s procesorem Apple silicon.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  Poznámka: Zahájí se stahování souboru Update_DSCRX0M2V310.dmg
  .
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Velikost souboru: 293.7 MB (293 700 882 bajtů)

Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Camera_Driver_2102a.dmg. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se instalační program ovladače fotoaparátu Sony.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otevře se obrazovka instalačního programu. Postupujte podle pokynů.
 6. Systém zobrazí žádost o povolení ke spuštění instalace. Zadejte heslo pro účet správce.

  Poznámky:
  • Pokud operační systém zobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno) (skutečná zpráva se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému), klikněte na možnost Open Security Preferences (Otevřít předvolby zabezpečení). Otevře se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) operačního systému macOS.
  • Pokud operační systém nezobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno), přejděte na část Krok 2: Spusťte nástroj Updater.
 7. Na obrazovce Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) otevřete kartu General (Obecné) a poté klikněte na ikonu klíče. Po zobrazení výzvy k zadání hesla zadejte heslo, které jste použili k přihlášení prostřednictvím účtu správce, a poté klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 8. Kliknutím na možnost Allow (Povolit) povolíte systému, aby začal načítat systémový software.
 9. Pokud se po kliknutí na možnost Allow (Povolit) zobrazí výzva k restartování, restartujte počítač a proces aktualizace zopakujte od začátku.
 10. Pokud se obrazovka Security and Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) nezobrazí, zavřete okno.

Krok 2: Spusťte nástroj Updater

 1. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_DSCRX0M2V310.dmg. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 2. Update_DSCRX0M2V310 se rozbalí.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
 4. Budete vyzváni, abyste aplikaci povolili provádět změny. Zadejte heslo pro účet správce.
 5. Spustí se nástroj System Software Updater.

  Poznámky:
  • Pokud systém není připraven k zahájení aktualizace, zobrazí se chybová zpráva. Proveďte příslušnou akci podle zobrazené zprávy a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se objeví zpráva You need to restart your computer (Je potřeba restartovat počítač), restartujte jej a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to install Sony Camera Driver (Je nutné nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony), proveďte postup popsaný v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony, poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Check the Security & Privacy setting. (Zkontrolujte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.), proveďte kroky 7 a 8 uvedené v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony, poté restartujte počítač a znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
 6. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 7. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Vyzkoušejte následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
 8. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.3.00 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 3.10, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 9. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona Loading (Načítání) se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
 10. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 15 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 11. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje.
 12. Až se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 3: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup5 (Nastavení 5) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru
  Poznámka: Jakmile na počítačích Mac s procesorem Apple silicon dojde k dokončení aktualizace, doporučujeme nastavit zásady ochrany osobních údajů zpět do původního nastavení. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují. Další informace naleznete podle potřeby v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 15 minutách, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.

Po spuštění nástroje pro aktualizaci systémového softwaru se nezobrazí obrazovka s potvrzením verze a objeví se zpráva Failed to update (Aktualizace se nezdařila).

Pokud k tomu dojde, je možné, že jste svůj fotoaparát již aktualizovali pomocí ovladače Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a tento software jste neodinstalovali:

 1. Znovu stáhněte Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a pomocí odinstalačního nástroje Nástroj pro odinstalaci odinstalujte složku se staženým souborem.
 2. Po odinstalování ovladače Nástroje pro aktualizaci systémového softwaru dvakrát klikněte na soubor Update_DSCRX0M2V310.dmg a restartujte aktualizaci.