Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • CMT-SX7B

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

DŮLEŽITÉ: Aktualizaci firmwaru je nutné provést, pokud chcete nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in.

 • Vylepšuje zabezpečení komunikace

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru domácího zvukového systému „CMT-SX7B“

Verze souboru

 • MC 1.62 / NW 3351

Velikost souboru

 • 165 MB (173 711 325 bajtů)

Datum vydání

 • 02-11-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud se zobrazí verze „MC 1.62 / NW 2994“ nebo nižší, důrazně doporučujeme aktualizovat firmware.
Pokud si nejste jistí, aktuální verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Stisknutím tlačítka (napájení) na jednotce zapněte systém a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí symbol antény.
 2. Stiskněte tlačítka ENTER a (CD Eject) na jednotce a podržte je, dokud se nezobrazí nápis „MC X.XX“.
 3. Otáčejte voličem (TUNING) na jednotce doprava, dokud se na displeji nezobrazí nápis „CD X.XXX“.
 4. Otáčejte voličem (TUNING) na jednotce doprava, dokud se na displeji nezobrazí nápis „NW XXXX“.
 5. Otáčejte voličem (TUNING) na jednotce doprava, dokud se displej nevrátí do stavu před zobrazením verze.

Důležité upozornění

DŮLEŽITÉ: Pokud jste nenainstalovali aktualizace softwaru, které jsme na tomto webu ohlásili 30. července 2016 nebo později, odpojte před zapnutím hlavní jednotky kabel reproduktoru a případně sluchátka.

Poznámka: Po provedení aktualizace softwaru se již nelze vrátit zpět k předchozí verzi softwaru.

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste předešli poškození domácího zvukového systému.
 • Během aktualizace domácí zvukový systém nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN).
 • Během stahování a provádění aktualizace nemanipulujte s ovládacími prvky soustavy a dálkového ovladače.
 • Až do dokončení aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohli byste způsobit poruchu systému.

Firmware domácího zvukového systému můžete aktualizovat 2 snadnými způsoby:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?

Internet/síť
(DOPORUČENO)

 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení domácího zvukového systému k internetu
 • Ujistěte se, že je domácí zvukový systém připojen:
  • k internetu
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Instalace

Aktualizace domácího zvukového systému prostřednictvím internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a poté z internetu stáhněte aktualizaci do svého domácího zvukového systému.

Co budete potřebovat:

 • Připojení k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)

Příprava zařízení:

 • Před zapnutím hlavní jednotky odpojte kabel reproduktoru a sluchátka.
 • Připojte domácí zvukový systém ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátově přes router.

Nainstalujte aktualizaci

 1. Zapněte systém stisknutím tlačítka (napájení) na jednotce a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí symbol „UPDATE“ („AKTUALIZACE“).
 2. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači otevřete menu a stisknutím tlačítek ↑/↓ na dálkovém ovladači vyberte položku „Update Menu“ (Nabídka aktualizace). Potom stiskněte tlačítko „ENTER“.
 3. Po zobrazení možnosti „via Network“ (ze sítě) stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.
 4. Po zobrazení zprávy „Ok“ indikovaného blikáním stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.
 5. Vyčkejte přibližně 10 minut, než proběhne stažení a dokončení aktualizace.

 6. Staženou aktualizaci spusťte stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači.

 7. Po zobrazení zprávy „Complete“ (Dokončeno) stiskněte tlačítko (napájení) na jednotce, soustava se následně vypne.
 8. Stiskněte znovu tlačítko (napájení) na jednotce a zapněte systém.
 9. Projděte si postup Zkontrolujte verzi firmwaru pro tuto jednotku a ověřte, že číslo verze softwaru odpovídá nejnovější aktualizaci.

Řešení potíží s aktualizací sítě

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí zpráva „Cannot Download“ (Nelze stáhnout) / „Push POWER“ (Stiskněte tlačítko POWER), aktualizace softwaru selhala. Dojde-li k takovéto situaci, nelze následně využívat žádné operace (a funkce) na sestavě kromě tlačítka napájení (POWER). Provedením následujících kroků zkontrolujte stav systému a dokončete aktualizaci softwaru pomocí jednotky USB flash.

 1. Stiskněte tlačítko (napájení) a vypněte systém.
 2. Po zapnutí soupravy stiskněte tlačítko (napájení).
 3. Vyčkejte přibližně 3 minuty (nebo do té doby, než proběhne připojení k síti) a zkontrolujte displej systému
  • Aktualizace není dokončena

   Aktualizace softwaru NEBYLA dokončena, ale systém je v normálním stavu.
   Namísto síťové aktualizace zkuste aktualizovat software pomocí jednotky USB flash.
  • Zobrazí se zpráva „Update Retry“ (Opakovat aktualizaci).

   Aktualizace softwaru SELHALA a systém nelze v tomto stavu používat. Tento stav se liší od stavu „Update not completed“ (Aktualizace není dokončena). Postupujte podle níže uvedených kroků.
   1. Stáhněte si soubor CMTSX7BV1623351.zip do počítače a zapamatujte si adresář, do kterého jste jej uložili.
    Poznámka: Velikost souboru: 165 MB (173 711 325 bajtů)
   2. Rozbalte soubor do počítače – rozbalená složka se bude nazývat „UPDATE“.
   3. Zkontrolujte, že složka „UPDATE“ obsahuje tyto čtyři soubory: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID.
   4. Zkopírujte soubory aktualizace na jednotku USB flash.
    Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenového adresáře zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.
    • Pro operační systém Windows®:
     1. Přejděte do složky, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
     2. V nabídce klikněte na možnost „Odeslat do…“.
     3. Klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
     4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
    • Pro operační systém Mac OS® X:
     Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
   5. Když se na displeji zobrazí zpráva „Update Retry“ (Opakovat aktualizaci), zasuňte jednotku USB flash do předního konektoru USB-A.
   6. Po zobrazení nápisu OK na obrazovce stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.
   7. Vyčkejte přibližně 10 minut, než proběhne stažení a dokončení aktualizace.

   8. Staženou aktualizaci spusťte stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači.

   9. Po zobrazení zprávy „Complete“ (Dokončeno) stiskněte tlačítko (napájení) na jednotce, soustava se následně vypne.
   10. Projděte si postup Zkontrolujte verzi firmwaru pro tuto jednotku a ověřte, že číslo verze softwaru odpovídá nejnovější aktualizaci.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do domácího zvukového systému.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB flash.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Macintosh® OS X verze 10.4 nebo novější

Při použití operačního systému Windows® 10/8.1 použijte režim plochy.
Správnou funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Požadavky záznamových médií

Jednotka USB flash: Kapacita: více než 256 MB
Správnou činnost nelze zaručit u všech jednotek USB flash.

Nainstalujte aktualizaci

 • Zkontrolujte, zda nejsou spuštěny žádné jiné programy než internetový prohlížeč.
 • Přečtěte si podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 • Stáhněte si soubor CMTSX7BV1623351.zip do počítače, přičemž si zapamatujte adresář, do kterého jste soubor pro domácí zvukový systém uložili.
  Poznámka: Velikost souboru: 165 MB (173 711 325 bajtů)
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Rozbalte soubor do počítače – rozbalená složka se bude nazývat „UPDATE“.
 2. Ujistěte se, že složka „UPDATE“ obsahuje tyto čtyři soubory: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID.
 3. Zkopírujte soubory aktualizace na jednotku USB flash.
  Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenového adresáře zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.
  • Pro operační systém Windows®:
   1. Přejděte do složky, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   2. V nabídce klikněte na možnost „Odeslat do…“.
   3. Klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
   4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do svého domácího zvukového systému.

Příprava zařízení:

Před zapnutím hlavní jednotky odpojte kabel reproduktoru a sluchátka.

Přenos aktualizace:
 1. Stisknutím tlačítka (napájení) spusťte domácí zvukový systém.
 2. Zasuňte jednotku USB flash (se soubory aktualizace) do předního portu USB-A.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION na dálkovém ovladači vyberte možnost „USB FRONT“ (PŘEDNÍ USB).
  Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí zpráva „ROOT“ (KOŘENOVÁ SLOŽKA).
 4. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači otevřete nabídku a stisknutím tlačítek ↑/↓ na dálkovém ovladači vyberte položku „Update Menu“ (Nabídka aktualizace). Poté stiskněte tlačítko „ENTER“.
 5. Po zobrazení možnosti „via USB“ (přes USB) stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.
 6. Jakmile se zobrazí a začne blikat možnost „Ok“, stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.
 7. Vyčkejte přibližně 10 minut, než proběhne stažení a dokončení aktualizace.

 8. Po stažení spusťte aktualizaci stisknutím tlačítka „Ok“ na dálkovém ovladači.

 9. Po zobrazení zprávy „Complete“ (Dokončeno) stiskněte tlačítko (napájení) na jednotce. Soustava se následně vypne.
 10. Stiskněte znovu tlačítko (napájení) na jednotce a zapněte systém.
 11. Projděte si postup Zkontrolujte verzi firmwaru pro tuto jednotku a ověřte, že číslo verze softwaru odpovídá nejnovější aktualizaci.