Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje stabilitu funkce Chromecast built-in for Audio

DŮLEŽITÉ: Pokud jste nenainstalovali předchozí aktualizaci firmwaru, instalací této aktualizace firmwaru odstraníte funkci prohlížení fotografií.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích/regionech.

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru soundbaru na verzi M34.R.2197

Název souboru ZIP

 • UPDATE_M34R2197.zip

Verze souboru

 • M34.R.2197

Velikost souboru

 • 215 MB (225 887 064 bajtů)

Datum vydání

 • 12-10-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Pokud je číslo vaší verze M34.R.2197 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Pokud je soundbar připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
 2. Zapněte soundbar.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Nastavení systému). Poté stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Zvýrazněte možnost System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru: Software VersionM34.R.2197 (Verze softwaru M34.R.2197).
  Pokud je číslo verze M34.R.2197 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj soundbar poškodit.
 • Soundbar během instalace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN).
 • Až do dokončení aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohli byste tak způsobit poruchu systému.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na soundbaru aktualizovat firmware

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • síťový kabel pro připojení soundbaru k internetu
 • Ujistěte se, že je soundbar připojen:
  • k internetu
  • ke kompatibilnímu televizoru
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace soundbaru pomocí internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého soundbaru.

Co budete potřebovat

 • síťový kabel pro připojení soundbaru k internetu
 • Ujistěte se, že je soundbar připojen:
  • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
  • ke kompatibilnímu televizoru

Instalace zařízení

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Pokud je soundbar připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte soundbar k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
 3. Zapněte soundbar.
 4. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. V nabídce Home (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via Internet (Aktualizace přes internet) a stiskněte tlačítko Enter.
 2. Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Po stažení softwaru trvá asi 5 minut, než se spustí aktualizace.
 4. Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.XXXX New version M34.R.2197 (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze M34.R.XXXX, nová verze M34.R.2197). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 7. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDT (AKTUALIZACE).
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text DONE (HOTOVO). Soundbar během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 9. Soundbar se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M34.R.2197, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí internetu:

 • Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Aktualizace se nezdařila. Připojte paměťové zařízení USB obsahující soubory aktualizace a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.).
  1. Zkontrolujte, zda jsou router a všechna zařízení připojená mezi soundbarem a routerem zapnuta.
  2. Zkontrolujte, zda pro připojení mezi soundbarem a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely mezi soundbarem a routerem správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměti USB.
 • Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva: Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho; podle typu připojení k internetu až 60 minut. Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat.
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • V nastavení sítě potvrďte, jestli má soundbar v síti vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, do pole Proxy Server zadejte místo názvu hostitele serveru proxy IP adresu tohoto serveru proxy.)
  • Zopakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte soundbar a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Je-li soundbar k síti připojen bezdrátově, připojte jej kabelem a proces zopakujte.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru).
  Zkontrolujte, zda je k soundbaru připojen síťový kabel.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Already Updated (Již aktualizováno).
  V soundbaru je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor UPDATE_M34R2197.zip do počítače a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 215 MB (225 887 064 bajtů).
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru UPDATE_M34R2197.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro systém Mac:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor stáhli, a dvakrát klikněte na soubor UPDATE_M34R2197.zip.
   2. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor stáhli, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor UPDATE_M34R2197.zip. Pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
    POZNÁMKA: Prohlížeč Internet Explorer stahuje soubory ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
    POZNÁMKA: Rozbalí se čtyři soubory: MSB34-FW.BIN and MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN, a MSB34FW_MB.ID.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přeneste složku UPDATE na úložné zařízení USB:
  • Pro systém Mac:
   Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   2. V nabídce klikněte na možnost Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   3. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
  POZNÁMKA: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování složky UPDATE odpojte zařízení USB od počítače.
Přenesení aktualizace do přehrávače:

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do soundbaru.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen soundbar. Pokud je soundbar připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte soundbar.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte zařízení USB obsahující 4 soubory.

Přenos aktualizace:

 1. Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Pomocí šipek vyberte možnost Update via USB Memory (Aktualizovat pomocí paměťového zařízení USB), a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.XXXX New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V paměťovém zařízení USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M34.R.XXXX, nová verze M34.R.2197. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměť USB.) Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Update Caution (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDT (AKTUALIZACE).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text DONE (HOTOVO). Soundbar se automaticky restartuje.
  POZNÁMKA: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace proběhla úspěšně.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M34.R.2197, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru soundbaru pomocí počítače a paměti USB:
 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí paměti USB.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte soundbar a zopakujte celý proces Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Soubor s aktualizací UPDATE_M34R2197.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Byl soubor úspěšně stažen? Zkuste soubor vymazat a stáhněte jej znovu.
 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte soundbar.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.