Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • WH-XB910N

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje stabilitu během přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth

Předchozí výhody a vylepšení

 • Řeší problém, kdy se za určitých podmínek vzácně ozývá šum.

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Headphones Connect
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru pro model WH-XB910N, verze 1.2.2

Verze souboru

 • Verze 1.2.2

Velikost souboru

 • 2.77 MB (2 913 920 bajtů)

Datum vydání

 • 10-03-2022

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Verzi firmwaru můžete zkontrolovat následovně.

 1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.
  Poznámka: Zařízení zobrazené na displeji závisí na připojeném zařízení.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v nabídce. Položka se zobrazí, pouze pokud je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Během stahování aktualizací, přenosu dat či při aktualizacích sluchátka nenabíjejte ani je nevypínejte. Můžou se tak stát nepoužitelnými.
 • Aktualizaci neprovádějte na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi, například ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi, nebo poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz.
 • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka) plně nabitá.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android nebo iOS všechna další zařízení s Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před aktualizací

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • Proces aktualizace bude trvat přibližně 40 minut. Velikost souboru je přibližně 2.77 MB.
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.

Stažení a instalace

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci Sony | Headphones Connect nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect již někdy připojili, vyberte je.
 3. Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka:
  Obrazovka navázaného spojení
 4. Pokud se na sluchátka vztahuje aktualizace, zobrazí se upozornění Headphone update available (Dostupná aktualizace sluchátek). V tomto případě můžete vybrat možnost More Info (Více informací).
 5. Ověřte, že se zobrazuje Verze 1.2.2 a zvolte možnost OK. Poté se spustí aktualizace.
 6. Zahájí se stahování a po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva Bluetooth Pairing Request (Vyžaduje párování pomocí Bluetooth), vyberte možnost Pair (Spárovat). Aktualizace bude pokračovat. (Pouze pro zařízení se systémem iOS)
 7. Zahájí se přenos dat. Po dokončení stahování se automaticky zobrazí další obrazovka.
 8. Zahájí se přenos a po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka. Toto zabere asi 1 minutu.
  Poznámka: Během stahování aktualizací, přenosu dat či při aktualizacích sluchátka nenabíjejte ani je nevypínejte. Můžou se tak stát nepoužitelnými. Pokud se zobrazí zpráva o odpojení, vyčkejte, než automaticky dojde k opětovnému připojení.
 9. Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.
  Poznámka: Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru).

Pokud je číslo verze firmwaru 1.2.2, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. Vyberte možnost OK.
 2. Restartujte sluchátka (vypněte je a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci Sony | Headphones Connect a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 1.2.2, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste aktualizaci firmwaru provést znovu. Verzi můžete zkontrolovat v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi zkontrolujete výběrem možnosti Check the firmware version (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.