Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • MHC-V90DW

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečení komunikace

DŮLEŽITÉ: Aktualizaci firmwaru je nutné provést, pokud chcete nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, sama se automaticky nainstaluje v době, kdy zařízení nebude používáno a bude mít přístup k internetovému připojení.

Předchozí výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Vylepšuje zabezpečení komunikace
 • Funkci Spotify Connect lze nyní používat i na bezplatném účtu.
 • Řeší vzácný problém, kdy se zobrazí stav no power on (nelze zapnout)

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru, verze SYS 6.42 pro zařízení MHC-V90DW

Verze souboru

 • SYS 6.42

Velikost souboru

 • Síť: 198 MB (208 027 824 bajtů)
 • USB: 198 MB (208 027 840 bajtů)

Datum vydání

 • 20-04-2023

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení SYS 6.42 nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci. Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Stisknutím tlačítka POWER zapněte zvukový systém.
 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 3. Pomocí tlačítek a vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko Enter.
 4. Pomocí tlačítka a vyberte možnost VERSION (VERZE) a stiskněte tlačítko Enter.

Číslo verze

Důležité upozornění

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste předešli poškození zvukového systému.
 • Během aktualizace zvukový systém nevypínejte ani neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a instalace aktualizace nepoužívejte zvukový systém ani dálkový ovladač.
 • Odpojení napájecího kabelu během aktualizace může způsobit selhání systému.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na zvukovém systému aktualizovat firmware:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • aktivní připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu)
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace zvukového systému prostřednictvím internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého zvukového systému.

Co budete potřebovat:

 • Aktivní připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu)

Příprava zařízení:

Připojte zvukový systém k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Zapněte zvukový systém stisknutím tlačítka Napájení a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí ikona UPDATE (AKTUALIZACE).
 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 3. Pomocí tlačítek a vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko Enter.
 4. Pomocí tlačítek a vyberte možnost UPDATE (AKTUALIZACE) a stiskněte tlačítko Enter.
 5. Pomocí tlačítek a vyberte možnost VIA NW (PŘES SÍŤ) a stiskněte tlačítko Enter.
 6. Pomocí tlačítka Enter vyberte možnost EXEC (SPUSTIT).
 7. Pomocí tlačítek a vyberte možnost YES (ANO) a stiskněte tlačítko Enter.
 8. Vyčkejte, než bude dokončeno stahování, kopírování složek a aktualizace.
  • Stažení: Doba stahování závisí na vašem internetovém připojení
  • Kopírování souboru: Po tomto kroku bude následovat automatický restart systému
  • Aktualizace softwaru: Aktualizace normálně trvá asi 10 minut a po jejím dokončení se systém automaticky restartuje
  • Systém se poté spustí v Ukázkovém režimu
 9. Znovu stiskněte tlačítko Napájení a zapněte zvukový systém.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze SYS 6.42, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí zpráva Download Error (Chyba při stahování) / Push POWER (Stiskněte tlačítko POWER), aktualizace softwaru selhala.

 1. Stiskněte tlačítko Napájení a vypněte zvukový systém.
 2. Stiskněte tlačítko Napájení a zvukový systém opět zapněte.
 3. Vyčkejte přibližně 3 minuty (nebo do té doby, než proběhne připojení k síti) a zkontrolujte displej zvukového systému.
 • Svítí ikona UPDATE (AKTUALIZACE).
  • Aktualizace softwaru NEBYLA dokončena, ale zvukový systém je v normálním stavu.
  • Dle předchozích kroků zkuste aktualizaci softwaru pomocí sítě nainstalovat znovu.
   Poznámka: Pokud aktualizace opět selže, software místo aktualizace přes síť zkuste aktualizovat pomocí procesu s využitím zařízení USB flash.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zvukového systému.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X verze 10.6 nebo novější

Poznámky:

 • Při použití operačního systému Windows 10 nebo 8.1 používejte režim stolního počítače.
 • Správnou funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Požadavky záznamových médií

Kapacita jednotky USB Flash: více než 256 MB

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

Stažení aktualizace do počítače:
 1. Zkontrolujte, že kromě internetového prohlížeče nejsou spuštěny žádné jiné programy.
 2. Na této stránce si přečtěte podmínky užívání a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
 3. Stáhněte soubor do počítače (poznamenejte si jeho umístění).
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Poznámka: 198 MB (208 027 840 bajtů)
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Vložte jednotku USB flash do slotu USB v počítači.
 2. Naformátujte jednotku USB flash.
 3. Zkopírujte soubor aktualizace do kořenové složky jednotky USB flash.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenového adresáře zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Připojte jednotku USB flash do portu USB zvukového systému.

Přenos aktualizace:
 1. Stisknutím tlačítka Napájení spusťte zvukový systém.
 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 3. Pomocí tlačítek a vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko Enter.
 4. Pomocí tlačítek a vyberte možnost UPDATE (AKTUALIZACE) a stiskněte tlačítko Enter.
 5. Pomocí tlačítek a vyberte možnost VIA USB (PŘES USB) a stiskněte tlačítko Enter.
 6. Pomocí tlačítka Enter vyberte možnost EXEC (SPUSTIT).
 7. Pomocí tlačítek a vyberte možnost YES (ANO) a stiskněte tlačítko Enter.
  Poznámka: Během aktualizace začne na displeji blikat zpráva UPDATING (AKTUALIZACE).
 8. Vyčkejte, než se proběhne kopírování složek a dokončení aktualizace.
  • Kopírování složek: po tomto kroku se systém automaticky restartuje
  • Aktualizace softwaru: Aktualizace normálně trvá asi 10 minut a po jejím dokončení se systém automaticky restartuje
  • Systém se poté spustí v Ukázkovém režimu

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze SYS 6.42, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí zpráva File Error (Chybný soubor) nebo No File (Chybí soubor) nebo Read Error (Chyba při čtení) / Push POWER (Stiskněte tlačítko POWER), aktualizace softwaru se nezdařila.

 1. Ověřte, zda je aktualizační soubor správný a umístěný v kořenové složce vašeho zařízení USB flash, a zkuste to znovu dle předchozích kroků.
 2. Pokud se software stále nedaří aktualizovat, zkuste to znovu s jiným USB flash diskem.