Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává funkci USB Streaming (Streamování přes USB), která umožňuje připojení k počítači pomocí USB kabelu, díky čemuž můžete živě streamovat a komunikovat online a užít si vysokou kvalitu zvuku a videa.
  Poznámka: Pro připojení k zařízení s portem USB Type-C používejte běžně dostupný kabel USB nebo koncový adaptér.
 • Nyní je funkce automatického zaostření na oči při natáčení filmů kompatibilní s očima zvířat
 • Zlepšuje stabilitu provozu fotoaparátu
  Poznámka: Další informace o všech aktualizovaných funkcích naleznete v uživatelské příručce.

Předchozí výhody a vylepšení

 • Řeší problém, kdy se informace v hledáčku nezobrazují na správném místě

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_ILCE7CV200.exe

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 339 MB (355 603 496 bajtů)

Datum vydání

 • 07-12-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 1.01 nebo starší, aktualizace je vyžadována.

Poznámka: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Na fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup6 (Nastavení 6) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:

 • Počítače s procesory Intel nebo AMD (počítače s procesory ARM nejsou podporovány)
 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 600 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru odpojte vertikální grip.
 • Použijte kabel USB dodaný s fotoaparátem.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru ukončete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
 • Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože fotoaparát by mohl v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru potrvá přibližně 10 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nepřipojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
 • Nepřipojujte fotoaparát k počítači, dokud k tomu nebudete výslovně vyzváni.
 • Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.
 • Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu možnost MenuSetup3 (Nastavení 3) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru Update_ILCE7CV200.exe.
  Poznámka: Velikost souboru: 339 MB (355 603 496 bajtů)
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_ILCE7CV200.exe. Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater.
 4. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na displeji LCD fotoaparátu se poté zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 5. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Vyzkoušejte následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
 6. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.01 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 2.00, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 7. Fotoaparát se automaticky restartuje.
 8. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 10 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 9. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Až se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Na fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup6 (Nastavení 6) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 10 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.