Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SEL70200GM

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Před instalací této aktualizace je potřeba stáhnout ovladač fotoaparátu Sony. Podrobnější informace naleznete v sekci Jak stáhnout ovladač fotoaparátu Sony tohoto článku.

O souboru ke stažení

POZNÁMKY:

 • Aby mohla proběhnout aktualizace, objektiv musí být připojen k fotoaparátu s bajonetem E.
 • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů).
 • Při používání kamery PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze pro kameru PXW-FS7M2.

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje provozní stabilitu automatického zaostřování za určitých podmínek

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_SEL70200GMV6D.dmg

Verze souboru

 • 06

Velikost souboru

 • 183 MB (1 830 071 bajtů)

Datum vydání

 • 03-06-2021

Příprava

Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu. Před spuštěním aktualizace připojte objektiv k tělu fotoaparátu. Před připojením objektivu se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.

Zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu. Pokud je nainstalovaný systémový software verze 05 nebo starší, aktualizace je vyžadována.
POZNÁMKA: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení data a času, nastavte je.

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového softwaru objektivu, jak je znázorněno níže.
  POZNÁMKA: Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více

Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
  POZNÁMKA: Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá alespoň na (tři dílky). Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  POZNÁMKA: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.

Další vybavení profesionálních fotoaparátů / fotoaparátů pro vysílání a produkci

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Vyhrazený napájecí adaptér AC
 • Kabel USB

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu ukončete všechny ostatní aplikace.
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii, protože fotoaparát by mohl v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Při připojování fotoaparátu k počítači se ujistěte, že fotoaparát nepřipojujete k žádnému jinému zařízení.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 • Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.

Pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy

 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně).
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.

Pro profesionální fotoaparáty / fotoaparáty pro vysílání a produkci

 • Při aktualizaci použijte vyhrazený napájecí adaptér AC.
 • Před připojením objektivu s aktualizací se ujistěte, že k fotoaparátu není připojena baterie ani napájecí adaptér AC
 • Potvrďte nastavení připojení USB
  POZNÁMKA: Řiďte se pokyny v okně nástroje Lens System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USBUSB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 • U počítačů Mac s procesorem Apple silicon (Apple M1) změňte zásady ochrany osobních údajů. Obrazovka O tomto počítači Mac zobrazí položku označenou jako Čip, za níž následuje název čipu. Další informace naleznete v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují.

Jak stáhnout ovladač fotoaparátu Sony:

 1. Navštivte stránku se soubory ke stažení Ovladače fotoaparátu Sony a stáhněte odpovídající ovladač:
  POZNÁMKA: Počítače Mac s procesory značky Intel mají jiné ovladače fotoaparátů Sony než ty s procesorem Apple silicon.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jak stáhnout nástroj Lens System Software Updater:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  POZNÁMKA: Zahájí se stahování souboru Update_SEL70200GMV6D.dmg.
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni nainstalovat aktualizaci.

Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Camera_Driver_2102a.dmg. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  POZNÁMKA: Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se instalační program ovladače fotoaparátu Sony.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otevře se obrazovka instalačního programu. Postupujte podle pokynů.
 6. Systém zobrazí žádost o povolení ke spuštění instalace. Zadejte heslo pro účet správce.

  POZNÁMKY:
  • Pokud operační systém zobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno) (skutečná zpráva se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému), klikněte na možnost Open Security Preferences (Otevřít předvolby zabezpečení). Otevře se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) operačního systému macOS.
  • Pokud operační systém nezobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno), přejděte na část Krok 2: Spusťte nástroj Updater.
 7. Na obrazovce Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) otevřete kartu General (Obecné) a poté klikněte na ikonu klíče. Po zobrazení výzvy k zadání hesla zadejte heslo, které jste použili k přihlášení prostřednictvím účtu správce, a poté klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 8. Kliknutím na možnost Allow (Povolit) povolíte systému, aby začal načítat systémový software.
 9. Pokud se po kliknutí na možnost Allow (Povolit) zobrazí výzva k restartování, restartujte počítač a proces aktualizace zopakujte od začátku.
 10. Pokud se obrazovka Security and Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) nezobrazí, zavřete okno.

Krok 2: Spusťte nástroj Lens System Software Updater

 1. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_SEL70200GMV6D.dmg. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 2. Update_SEL70200GMV6D se rozbalí.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Budete vyzváni, abyste aplikaci povolili provádět změny. Zadejte heslo pro účet správce.
 5. Spustí se nástroj Lens System Software Updater.

  POZNÁMKY:
  • Pokud systém není připraven k zahájení aktualizace, zobrazí se chybová zpráva. Proveďte příslušnou akci podle zobrazené zprávy a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se objeví zpráva You need to restart your computer (Je potřeba restartovat počítač), restartujte jej a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to install Sony Camera Driver (Je nutné nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony), proveďte postup popsaný v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony, poté znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Check the Security & Privacy setting. (Zkontrolujte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.), proveďte kroky 7 a 8 uvedené v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony, poté restartujte počítač a znovu dvakrát klikněte na ikonu nástroje LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 7. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na displeji fotoaparátu se zobrazí nápis Follow computer instructions. (Postupujte podle pokynů v počítači.).
  POZNÁMKA: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru objektivu dokončena. V závislosti na modelu fotoaparátu může trvat několik minut, než se obrazovka změní.
  • Počítač
   Obrazovka Check the version (Zkontrolujte verzi)
  • Fotoaparát
   Obrazovka „Follow computer instructions“ (Postupujte podle pokynů v počítači)
  Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva The update is not available for your model (Aktualizace není pro váš model k dispozici), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu. V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a vraťte se zpět na Krok 2: Spusťte nástroj Lens System Software Updater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.), zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části Relevant Products (Relevantní produkty) a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 8. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuálně nainstalován systémový software objektivu verze 06, aktualizace není vyžadována. V takovém případě přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
    Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 9. Potvrďte, že Current version (Aktuální verze) je 05 nebo starší, poté klikněte na možnost Next (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  POZNÁMKA: Během aktualizace nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Až přenos dat skončí, zobrazí se následující obrazovka:
  Spusťte okno aktualizace
  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 11. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí ukazatel průběhu (přibližně 30 sekund).
 12. Proces aktualizace bude dokončen, až se na fotoaparátu zobrazí zpráva Lens update complete. (Aktualizace objektivu byla dokončena.). Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace bude dokončen, až zmizí obrazovka řady QX.
 13. Odpojte kabel USB.
  POZNÁMKA: Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát zapněte.

Krok 3: Zkontrolujte, že objektiv obsahuje systémový software verze 06

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Verze systémového softwaru objektivu se zobrazí uvedeným způsobem:
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru
  POZNÁMKA: Jakmile na počítačích Mac s procesorem Apple silicon dojde k dokončení aktualizace, doporučujeme nastavit zásady ochrany osobních údajů zpět do původního nastavení. Počítače Mac s procesory značky Intel tento krok nevyžadují. Další informace naleznete podle potřeby v článku Jak změnit zásady ochrany osobních údajů pro počítače Mac s procesorem Apple silicon.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 15 minutách, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.

Po spuštění nástroje pro aktualizaci systémového softwaru se nezobrazí obrazovka s potvrzením verze a objeví se zpráva Failed to update (Aktualizace se nezdařila).

Pokud k tomu dojde, je možné, že jste svůj fotoaparát již aktualizovali pomocí ovladače Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a tento software jste neodinstalovali:

 1. Znovu stáhněte Nástroj pro aktualizaci systémového softwaru a pomocí odinstalačního nástroje Nástroj pro odinstalaci odinstalujte složku se staženým souborem.
 2. Po odinstalování ovladače Nástroje pro aktualizaci systémového softwaru dvakrát klikněte na soubor Update_SEL50F12GMV2D.dmg a restartujte aktualizaci.