Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SEL70200GM

O souboru ke stažení

POZNÁMKY:

 • Aby mohla proběhnout aktualizace, objektiv musí být připojen k fotoaparátu s bajonetem E.
 • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů).
 • Při používání modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze pro model PXW-FS7M2.

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje provozní stabilitu automatického zaostřování za určitých podmínek

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu SEL70200GM, verze06 (Windows)

Verze souboru

 • 06

Velikost souboru

 • 9.47 MB (9 932 808 bajtů)

Datum uvedení

 • 03-06-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu. Pokud je nainstalován systémový software verze 05 nebo starší, aktualizace je vyžadována.

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.
  POZNÁMKA: Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a verzi systémového softwaru objektivu zkontrolujte spuštěním aktualizace.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Volné místo na pevném disku: alespoň 200 MB
 • Paměť RAM: alespoň 512 MB
  POZNÁMKA: Před aktualizací systémového softwaru objektivu zavřete všechen další aplikační software.

Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnnými objektivy

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
  POZNÁMKA: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že úroveň nabití baterie dosahuje alespoň (tři dílky). Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem
  POZNÁMKA: Při použití jiného kabelu USB není zaručen řádný průběh aktualizace.

Další vybavení fotoaparátu pro vysílání a produkci

 • Zdroj napájení fotoaparátu: vyhrazený napájecí adaptér AC
 • Kabel USB

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu. Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného fotoaparátu.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). (u fotoaparátů α s výměnným objektivem)
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte vyhrazený napájecí adaptér AC. (pro fotoaparáty pro vysílání a produkci)
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; fotoaparát by mohl kvůli náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Před připojením objektivu s nejnovější verzí se ujistěte, že k fotoaparátu není připojena baterie ani napájecí adaptér AC. (Pro profesionální fotoaparáty)
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Ujistěte se, že jste odpojili všechna další zařízení kromě počítače.

Jak stáhnout nástroj Lens System Software Updater:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 4. Zahájí se stahování souboru Update_SEL70200GMV6D.exe.
 5. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  POZNÁMKA: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, bude možné nainstalovat aktualizaci systémového softwaru objektivu verze06 pro objektiv SEL70200GM.

Krok 1: Spusťte nástroj Lens System Software Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění aktualizace systémového softwaru objektivu dvakrát klikněte na stažený soubor Update_SEL70200GMV6D.exe.

  POZNÁMKA: Zobrazí se okno aktualizace systémového softwaru objektivu.
 3. Zapněte fotoaparát. Pokud byl fotoaparát již zapnutý, vypněte jej a pak jej znovu zapněte.
  POZNÁMKA: Podle pokynů v nástroji Lens System Software Updater vyberte ve fotoaparátu možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → USB Connection (Nastavení připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). (Tento krok není nutný, využíváte-li řadu QX.) Pokud je aktivní jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), vyberte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
 4. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  • Odpojte od fotoaparát kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona Ikony USB.
  POZNÁMKA: Pokud se ikona Ikony USB na hlavním panelu neobjeví, přejděte na další krok.
 6. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva Follow computer instructions (Postupujte podle pokynů v počítači).
  POZNÁMKA: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud aktualizace systémového softwaru objektivu neskončí. V závislosti na modelu fotoaparátu může trvat několik minut, než se obrazovka změní.
  • PC
   Obrazovka Check the version (Zkontrolujte verzi)
  • Fotoaparát
   Obrazovka „Follow computer instructions“ (Postupujte podle pokynů v počítači)
  Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva The update is not available for your model. (Aktualizace není pro váš model k dispozici.), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu. V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a vraťte se zpět na Krok 1: Spusťte nástroj Lens System Software Updater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.), zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části Relevant Products (Příslušné produkty) a zda je prostřednictvím kabelu USB připojen k počítači.
 7. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuálně nainstalován systémový software objektivu verze 06, aktualizace není vyžadována. V takovém případě přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 8. Ověřte, že aktuální verze je verze05 nebo starší, a vyberte možnost Next (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  POZNÁMKA: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 9. Po dokončení přenosu dat se zobrazí následující obrazovka:
  Spusťte okno aktualizace
  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 10. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí sloupec průběhu (přibližně 30 sekund).
 11. Proces aktualizace bude dokončen, až se na fotoaparátu zobrazí zpráva Lens update complete. (Aktualizace objektivu dokončena.).
  Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace je dokončen po zmizení obrazovky řady QX.
 12. Klikněte na ikonu (USB) na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače a ukončete připojení USB.
  POZNÁMKA: Pokud se ikona (USB) na hlavním panelu neobjeví, přejděte na další krok.
 13. Odpojte kabel USB.
  POZNÁMKA: Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát zapněte.

Krok 2: Ověřte, že aktuální verze systémového softwaru objektivu je verze 06

 1. Ve fotoaparátu vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu:
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.