Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ZV-1

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje problém, při kterém se fotoaparát ve vzácných případech restartuje v režimu fotografie

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Přidává funkci streamování přes USB
  POZNÁMKY:
  •  Připojení pomocí USB kabelu k počítači nebo smartphonu Xperia vám umožní živě streamovat a komunikovat online a užít si vysokou kvalitu zvuku a videa
  • Platí pro smartphony Xperia 1 II nebo Xperia 5 II, jejichž operační systém Android byl aktualizován na verzi 11. Dostupnost aktualizace se liší podle regionu. (Platné k 9. únoru 2021)
  • Použijte běžně dostupný kabel USB nebo adaptér
 • Zlepšuje celkovou stabilitu a výkon fotoaparátu
  POZNÁMKA: Další informace o všech aktualizovaných funkcích naleznete v uživatelské příručce

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Update_DSCZV1V201.exe

Verze souboru

 • 2.01

Velikost souboru

 • 323 MB (339 546 088 bajtů)

Datum uvedení

 • 01-04-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je nainstalován systémový software verze 2.00 nebo starší, aktualizace je vyžadována.
POZNÁMKA: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Vyberte položky MenuSetup5 (Nastavení 5) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:

 • Volné místo na pevném disku: alespoň 600 MB
 • Paměť RAM: alespoň 600 MB
  POZNÁMKA: Před aktualizací systémového softwaru zavřete veškerý ostatní aplikační software.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitá dobíjecí baterie NP-BX1.
   POZNÁMKA: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že úroveň nabití baterie dosahuje alespoň (tři dílky). Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem.
  POZNÁMKA: Při použití jiného kabelu USB není zaručen řádný průběh aktualizace.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Používejte plně nabité dobíjecí baterie (NP-BX1).
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii, protože fotoaparát by mohl v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru potrvá přibližně 24 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  POZNÁMKA: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte položku About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení softwaru Updater.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k dalším zařízením.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 • Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 • Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte na fotoaparátu položky MenuSetup3 (Nastavení 4) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Klikněte na výše zobrazené tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru Update_DSCZV1V201.exe.
  Velikost souboru: 323 MB (339 546 088 bajtů)
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  POZNÁMKA: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude soubor aktualizace uložen do složky Downloads (Stažené soubory). Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Desktop (Plocha) a pomocí aplikace Explorer (Průzkumník) vyhledejte stažený soubor ve složce Downloads (Stažené soubory).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater.

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_DSCZV1V201.exe. Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater.
 4. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. V takovém případě se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 5. Klikněte na tlačítko Next (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  POZNÁMKA: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na obrazovce zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít fotoaparát k aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 6. Ověřte, že aktuální verze softwaru je 2.00 nebo nižší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 2.01, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na tlačítko Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.

  Vyžaduje aktualizaci
  Aktualizace je zapotřebí

  Nevyžaduje aktualizaci
  Nevyžaduje aktualizaci
 7. Fotoaparát se automaticky restartuje.
 8. Spusťte aktualizaci. Po automatickém resetování se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  POZNÁMKA: Dokončení aktualizace zabere přibližně 6 minut.
 9. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Když se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  POZNÁMKA: Po restartování se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého zařízení.

 1. Na fotoaparátu vyberte položky MenuSetup5 (Nastavení 5) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Nová verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor i po více než 6 minutách černý, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.