Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává možnosti snímkových frekvencí 100P a 120P do nabídky Slow & Quick Motion (Zpomalený a zrychlený záznam), pokud je kodek nastavený na RAW nebo na RAW & XAVC-I
 • Zlepšuje celkovou stabilitu kamery

Předchozí výhody a vylepšení

 • Byl opraven problém, kdy se během přehrávání v režimu Cine EI řádně neprojevila hodnota EI
 • Zlepšuje celkovou stabilitu kamery

POZNÁMKA: Kontaktujte servisní centrum, které vám podá bližší informace ohledně předchozích verzí.

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_ILMEFX6V110.exe

Verze souboru

 • 1.10

Velikost souboru

 • 539 MB (565 513 584 bajtů)

Datum uvedení

 • 20-05-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalován systémový software verze V1.01 nebo starší, aktualizace je vyžadována.
POZNÁMKA: Pokud se po zapnutí kamery zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Vyberte možnost MenuMaintenance (Údržba) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového firmwaru, jak je znázorněno níže.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:

 • Volné místo na pevném disku: alespoň 600 MB
 • Paměť RAM: alespoň 600 MB
  POZNÁMKA: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení kamery
  • Napájecí adaptér AC
 • Kabel USB dodaný s kamerou
  POZNÁMKA: Při použití jiného kabelu USB není zaručen řádný průběh aktualizace.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Při aktualizaci vždy připojte dodávaný napájecí adaptér AC. Pokud je současně připojena baterie, bude aktualizace pokračovat po následném odpojení napájecího adaptéru AC.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z kamery paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 12 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  POZNÁMKA: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte kameru k jiným zařízením.
 • Kameru zatím nepřipojujte k počítači.
 • Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru Update_ILMEFX6V110.exe.
  POZNÁMKA: Velikost souboru: 539 MB (565 513 584 bajtů)
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  POZNÁMKA: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_ILMEFX6V110.exe. Kameru zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Spustí se nástroj DeviceLogUploadTool.
 4. Zapněte kameru a připojte ji k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Poté zvolte možnost Execute (Spustit). Na displeji LCD kamery se poté zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 5. Klikněte na možnost Next (Další).
  POZNÁMKA: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít kameru k aktualizaci). Vyzkoušejte následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte kameru ani neodpojujte kabel USB.
 6. Zobrazí se zásady ochrany osobních údajů. Pečlivě si je přečtěte, zaškrtněte políčko a klikněte na možnost Next (Další).

  Pokud jsou shromažďovány údaje z kamery, objeví se následující stránka. Klikněte na možnost Next (Další).
  POZNÁMKA: Tato stránka se nezobrazí, pokud vyberete možnost Disagree (Nesouhlasím).
  Snímek znázorňující, že byly shromážděny údaje o používání kamery
 7. Spustí se nástroj System Software Updater.
 8. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  • Aktualizace je zapotřebí
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
  • Aktualizace není zapotřebí
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 9. Kamera se automaticky restartuje.
 10. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 12 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte kameru ani neodpojujte kabel USB.
 11. Po dokončení aktualizace se kamera automaticky restartuje. Když se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  POZNÁMKA: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého zařízení

 1. Na kameře vyberte možnost MenuMaintenance (Údržba) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového firmwaru, jak je znázorněno níže.
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 15 minutách, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z kamery baterii a odpojte od ní napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte kameru a zopakujte instalaci.