Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • WF-1000XM3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje stabilitu připojení Bluetooth

POZNÁMKA pro verzi 3.0.0 nebo novější: Současné používání ekvalizéru a technologie DSEE HX zvyšuje spotřebu baterie sluchátek a může zkrátit dobu nepřetržitého přehrávání.

Dřívější výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze iOS 11.0 nebo novější)
  POZNÁMKA: Pokud používáte operační systém iOS 13.1, aktualizujte systém na verzi iOS 13.2 nebo novější a potom proveďte aktualizaci.
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Headphones Connect.
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 3.1.2 pro sluchátka WF-1000XM3

Verze souboru

 • 3.1.2

Velikost souboru

 • 998 KB (1 022 160 bajtů)

Datum uvedení

 • 15-04-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Je-li verze firmwaru 3.1.2, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zjistit, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v Menu. Položka se zobrazuje pouze, když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru sluchátek.

Důležité upozornění

 • Během stahování / přenosu dat / aktualizace hlavní jednotku NEZAPOJUJTE do nabíječky ani ji NEVYPÍNEJTE. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými. 
 • Funkce nastavená na dotykovém snímači se může při aktualizaci softwaru změnit.
  V takovém případě ji k dotykovému snímači můžete opět přiřadit pomocí aplikace Sony | Headphones Connect.
 • Zařízení NEVYPÍNEJTE.
  NEMAČKEJTE (tlačítko napájení).
 • Když sluchátka nenosíte, tak během aktualizace nastavte funkci Automatic power off function (Automatické vypínání) (funkce automatického vypínání se sundanými sluchátky) na možnost Do not turn off (Nevypínat).
  Pokud je nastavena možnost Off when headphones are taken off (Vypnout po sundání sluchátek), sluchátka se přibližně po 5 minutách automaticky vypnou a datový přenos souboru aktualizace bude přerušen. Poté když znovu zapnete sluchátka a opětovně je připojíte pomocí připojení Bluetooth, tak přerušený datový přenos se restartuje.
  POZNÁMKA: Pokud jste změnili nastavení, po dokončení aktualizace je nastavte zpět na Off when headphones are taken off (Vypnout po sundání sluchátek).
 • Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
  • ve vlaku nebo na místě s přetíženou sítí Wi-Fi
  • poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka) plně nabitá.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android/iOS zabere proces aktualizace asi 40 minut. (Velikost souboru je přibližně 998 KB)
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.
 • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů: Je-li však v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena možnost Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) (výchozí tovární nastavení), stahování a přenos softwarové aktualizace se spustí automaticky.
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek. (Při přenosu dat na pozadí můžete sluchátka normálně používat, aplikaci Google Assistant ale při přenosu používat nelze.)
  • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Stažení a instalace

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci Sony | Headphones Connect nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect již někdy připojili, vyberte je. 
   POZNÁMKA: Zkontrolujte, že se levá i pravá strana sluchátek zobrazuje jako připojená.
  • Je-li však v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena možnost Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) (výchozí tovární nastavení), stahování a přenos softwarové aktualizace se spustí automaticky.
   Přejděte na krok 6.
  • Pokud však možnost Automatic Software Download (Automatické stahování softwaru) zakážete, stahování a přenos softwarové aktualizace se nespustí automaticky.
   Pro dokončení procesu přejděte na krok 6.
    
 3. Je-li dostupná aktualizace, po navázání připojení se zobrazí okno se zprávou The latest headphones software is available (Je dostupná nejnovější aktualizace sluchátek). Stiskněte možnost More info (Více informací).
 4. Ujistěte se, že na obrazovce Update Software (Aktualizovat software) je zobrazena Verze 3.1.2, a stiskněte tlačítko START.

  POZNÁMKA: Pokud se zobrazí zpráva Switching software transfer destination… (Změna cílové složky přenosu dat...), neprovádějte žádnou akci. Po několika sekundách se zobrazí předchozí obrazovka.
 5. Na obrazovce Update the headphones software (Aktualizovat software sluchátek) stiskněte možnost More info (Více informací).

  POZNÁMKA: Pokud se obrazovka nezobrazí, možnost Auto Power Off Function (Funkce automatického vypnutí) není povolená. 
  Změňte možnost Auto Power Off Function (Funkce automatického vypnutí) na Do not turn off (Nevypínat).
 6. Na obrazovce Update Software (Aktualizovat software) stiskněte tlačítko START.
 7. Spustí se proces aktualizace, jehož dokončení bude trvat několik minut.
  Během aktualizace hlavní jednotku NEZAPOJUJTE do nabíječky. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.

  POZNÁMKA: Během aktualizace se sluchátka automaticky vypnou a zase zapnou a za účelem dokončení aktualizace se prostřednictvím funkce Bluetooth automaticky připojí k zařízení se systémem Android nebo iOS. 
 8. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko OK.

  POZNÁMKA: Pokud se obrazovka neobjeví, zkontrolujte, zda se verze zobrazuje jako 3.1.2. Pokud ano, aktualizace firmwaru byla úspěšná. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části Check the firmware version (Zkontrolovat verzi firmwaru).

Pokud je číslo verze firmwaru 3.1.2, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. Stiskněte možnost OK.
 2. Sluchátka restartujte (vložte je do pouzdra a opět je z pouzdra vyjměte).
 3. Poté restartujte aplikaci Sony | Headphones Connect a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 3.1.2, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Verzi můžete zkontrolovat v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku Check the firmware version (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.