Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Požadované soubory ke stažení

Tuto část si přečtěte před stažením souboru.

Před instalací této aktualizace je potřeba stáhnout ovladač fotoaparátu Sony. Podrobnější informace naleznete v sekci Jak stáhnout ovladač fotoaparátu Sony tohoto článku.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

DŮLEŽITÉ: Při aktualizaci na tuto verzi z verze 3.10 nebo starší bude inicializováno nastavení přenosu pomocí protokolu FTP. Po aktualizaci je nutné znovu provést konfiguraci.

 • Opravuje problém, kdy se ukazatel výdrže baterie nemusí zobrazovat správně, zatímco je zařízení připojené k vertikálnímu gripu.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_ILCE7M3V401.dmg

Verze souboru

 • 4.01

Velikost souboru

 • 315.6 MB (315 594 451 bajtů)

Datum uvedení

 • 17-06-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalován systémový software verze 4.01, aktualizace není vyžadována.
Poznámka: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Na fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup7 (Nastavení 7) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového firmwaru, jak je znázorněno níže.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Počítače Mac s procesorem Intel (počítače Mac s procesorem Apple Silicon nejsou podporovány)
 • Volné místo na pevném disku: alespoň 600 MB
 • Paměť RAM: alespoň 600 MB

Další hardware

 • Zdroj napájení zařízení: Plně nabitá dobíjecí baterie NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že úroveň nabití baterie dosahuje alespoň (tři dílky). Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru odpojte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručen řádný průběh aktualizace.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
 • Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože fotoaparát by mohl v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 15 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 • Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.
 • Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte na fotoaparátu možnost MenuSetup4 (Nastavení 4) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Jak stáhnout ovladač fotoaparátu Sony:

 1. Přejděte na stránku pro stažení ovladače fotoaparátu Sony.
 2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  Poznámka: Zahájí se stahování souboru Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Velikost souboru: 130 kB (129 582 bajtů)

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  Poznámka: Zahájí se stahování souboru Update_ILCE7M3V401.dmg.
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Velikost souboru: 315.6 MB (315 594 451 bajtů)

Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Camera_Driver_2102a.dmg. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se instalační program ovladače fotoaparátu Sony.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otevře se obrazovka instalačního programu. Postupujte podle pokynů.
 6. Systém zobrazí žádost o povolení ke spuštění instalace. Zadejte heslo pro účet správce.

  Poznámky:
  • Pokud operační systém zobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno) (skutečná zpráva se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému), klikněte na možnost Open Security Preferences (Otevřít předvolby zabezpečení). Otevře se obrazovka Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) operačního systému macOS.
  • Pokud operační systém nezobrazí dialogové okno se zprávou System Extension Blocked (Rozšíření systému blokováno), přejděte na část Krok 2: Spusťte nástroj Updater.
 7. Na obrazovce Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) otevřete kartu General (Obecné) a poté klikněte na ikonu klíče. Po zobrazení výzvy k zadání hesla zadejte heslo, které jste použili k přihlášení prostřednictvím účtu správce, a poté klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 8. Kliknutím na možnost Allow (Povolit) povolíte systému, aby začal načítat systémový software od společnosti Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Pokud se po kliknutí na možnost Allow (Povolit) zobrazí výzva k restartování, restartujte počítač a proces aktualizace zopakujte od začátku.
 10. Pokud se obrazovka Security and Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů) nezobrazí, zavřete okno.

Krok 2: Spusťte nástroj Updater

 1. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_ILCE7MV3401.dmg. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 2. Soubor Update_ILCE7M3V401 se rozbalí.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 4. Budete vyzváni, abyste aplikaci povolili provádět změny. Zadejte heslo pro účet správce.
 5. Spustí se nástroj System Software Updater.

  Poznámky:
  • Pokud systém není připraven k zahájení aktualizace, zobrazí se chybová zpráva. Proveďte příslušnou akci podle zobrazené zprávy a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to restart your computer. (Je nutné restartovat počítač.), restartujte počítač a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva You need to install Sony Camera Driver (Je nutné instalovat ovladač fotoaparátu Sony), proveďte postup popsaný v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony a poté znovu dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Pokud se zobrazí zpráva Check the Security & Privacy setting. (Zkontrolujte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.), proveďte kroky 7 a 8 uvedené v části Krok 1: Jak nainstalovat ovladač fotoaparátu Sony, poté restartujte počítač a znovu dvakrát klikněte na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 6. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 7. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít fotoaparát k aktualizaci). Vyzkoušejte následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
   DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 8. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver. 4.00 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software Ver. 4.01, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.

  Vyžaduje aktualizaci
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater

  Nevyžaduje aktualizaci
  Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 9. Fotoaparát se automaticky restartuje.

  Poznámka: Ikona Loading (Načítání) se nemusí zobrazit v závislosti na používané verzi operačního systému.
 10. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 15 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 11. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje.
 12. Když se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 3: Ověřte verzi systémového softwaru svého zařízení.

 1. Na fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup7 (Nastavení 7) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového firmwaru, jak je znázorněno níže.
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 15 minutách, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.