Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

DŮLEŽITÉ: Při aktualizaci na tuto verzi z verze 3.10 nebo starší bude inicializováno nastavení přenosu pomocí protokolu FTP. Po aktualizaci je nutné znovu provést konfiguraci.

 • Opravuje problém, kdy se ukazatel výdrže baterie nemusí zobrazovat správně, zatímco je zařízení připojené k vertikálnímu gripu.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Update_ILCE7M3V401.exe

Verze souboru

 • 4.01

Velikost souboru

 • 304 MB (319 491 440 bajtů)

Datum uvedení

 • 17-06-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalován systémový software verze 4.01, aktualizace není vyžadována.
Poznámka: Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data a času.

 1. Vyberte možnost MenuSetup7 (Nastavení 7) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového firmwaru, jak je znázorněno níže.
  Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:

 • Volné místo na pevném disku: alespoň 600 MB
 • Paměť RAM: alespoň 600 MB

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu: Plně nabitá dobíjecí baterie NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že úroveň nabití baterie dosahuje alespoň (tři dílky). Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru odpojte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručen řádný průběh aktualizace.

Stažení a instalace

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
 • Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože fotoaparát by mohl v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 10 minut. Po tuto dobu je nutné zabránit přechodu počítače do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k jiným zařízením.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 • Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.
 • Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte na fotoaparátu možnost MenuSetup4 (Nastavení 4) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

Jak stáhnout aktualizační program:

 1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru Update_ILCE7M3V401.exe.
  Poznámka: Velikost souboru: 304 MB (319 491 440 bajtů)
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Při běžném nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte složku Stažené soubory a stažený soubor.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_ILCE7M3V401.exe. Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater.
 4. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na displeji LCD fotoaparátu se poté zobrazí text USB Mode (Režim USB).
 5. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít fotoaparát k aktualizaci). Vyzkoušejte následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 6. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver. 4.00 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software Ver. 4.01, aktualizace není vyžadována. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.
  • Vyžaduje aktualizaci
   Snímek znázorňující aktuální verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
   Nevyžaduje aktualizaci
   Snímek znázorňující nejnovější verzi systémového softwaru v nástroji System Software Updater
 7. Fotoaparát se automaticky restartuje.
 8. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 10 minut.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 9. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Když se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého zařízení

 1. Na fotoaparátu vyberte možnost MenuSetup7 (Nastavení 7) → Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze systémového firmwaru, jak je znázorněno níže.
  Snímek znázorňující aktualizovanou verzi systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor černý i po 10 minutách, můžete problém vyřešit provedením těchto kroků:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od něj napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.