Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SRS-X9 / SRS-X88 / SRS-X99
 • MAP-S1
 • CMT-SX7 / CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • SRS-HG1

O souboru ke stažení

Ovladač Sony Audio je program, který zlepší výkon funkce USB-B/USB micro B.

Poznámka: pokud chcete aktualizovat software ovladače, je třeba před instalací nového softwaru ovladače odinstalovat starý software ovladače.

Jak odinstalovat software ovladače?

 1. Klepněte na Start (Start)Setting (Nastavení)Control panel (Ovládací panel)Add, remove of program (Přidat nebo odstranit programy)
 2. Zvolte Sony Audio a stiskněte Remove (Odstranit) nebo Uninstall (Odinstalovat)
 3. Při odinstalaci se řiďte souborem pro nastavení

Systémové požadavky

Operační systémy

Tento ovladač je kompatibilní s nejběžněji používanými verzemi Microsoft Windows. Počítače Macintosh žádný ovladač nepotřebují.

 • Windows Vista (SP2, 32bitová verze/64bitová verze)
 • Windows 7 (SP1, 32bitová verze/64bitová verze)
 • Windows 8 (32bitová verze/64bitová verze)
 • Windows 8.1 (32bitová verze/64bitová verze)
 • Windows 10 Home/Pro (32 bit/64 bit)

Zařízení

 • USB port (odpovídající standardu USB 2.0)

Stáhnout

Jak stáhnout ovladač pro Sony Audio:

 1. Pokud používáte počítač se systémem Windows: Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce. Pokud jste uživatelem Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně User Account Control (Řízení uživatelských účtů) zpráva „Windows needs your permission to continue" (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení). Pokračujte klepnutím na Continue (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout)
 3. Bude zahájeno stanování souboru Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip (8.88 MB)
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače.
  Pokud používáte systém Windows 8 nebo 8.1, může být aktualizační soubor automaticky uložen do složky Downloads (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Desktop (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Downloads (Stažené položky)

Instalovat

 1. Ujistěte se, že jste se k počítači přihlásili jako správce
 2. Uložte si veškerou práci a zavřete všechny ostatní programy. Tím zajistíte, aby žádný jiný program nerušil prováděnou instalaci. Před zahájením procesu by na hlavním panelu neměly být žádné aplikace
 3. Přejděte na plochu počítače a rozbalte soubor Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip
 4. Poklepáním na soubor Setup.exe spusťte instalaci.
 5. Pro dokončení instalace ovladače Sony Audio se řiďte pokyny na obrazovce. Až k tomu budete vyzváni, restartujte počítač
 6. Pomocí kabelu USB propojte počítač s odpovídajícím portem USB podle vámi vlastněného modelu:
  • Na zařízeních Map-S1, SRS-X9, SRS-X88/99, SRS-HG1 a CMT-SX7/SX7B použijte port USB na zadním panelu.
  • Na zařízení RSX-GS9 použijte port USB (typ micro B) na předním panelu.
 7. Zapněte zařízení:
  • MAP-S1
  • CMT-SX7/SX7-B: Pomocí dálkového ovladače vyberte funkci „USB REAR“.
  • SRS-X9, SRS-X88/X99: Dotykem tlačítka USB-B na jednotce vyberte funkci „USB-B“.
  • SRS-HG1: Dotykem tlačítka Function na jednotce vyberte funkci „USB“.
  • RSX-GS9: Stisknutím tlačítka zdroje na předním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte funkci „USB -DAC“.
 8. Zkontrolujte, zda byla instalace správně dokončena: Přejděte do ovládacího panelu a otevřete správce zařízení. Zkontrolujte, zda je v sekci „Sound, Video and game controllers“ (Řadiče zvuku, videa a herních zařízení) správně uvedeno „Sony Audio“