O souboru ke stažení

Nástroj pro převod na formát WAV (WAV Conversion Tool) převádí zvukové soubory ve formátu OpenMG na soubory WAV (PCM). Software je určený pouze pro zvukové soubory ve formátu OpenMG, které byly zaznamenány přes mikrofonní nebo analogový (linkový) vstup zařízení Hi-MD a nahrány do programu SonicStage. Převoditelné stopy zaznamenané zařízením Hi-MD lze na soubory formátu WAV převést nástrojem pro převod na formát WAV.

Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Týká se modelů

Nástroj pro převod na formát WAV podporuje následující výrobky:
 • MZ-NH1/NH900/NHF800/NH700 a NH600

Instalovat

Důležité:
 • Před stažením nástroje pro převod na formát WAV musíte mít v počítači nainstalovaný program SonicStage verze 2.1 nebo novější. Pokud nemáte program SonicStage verze 2.1 nebo novější, před instalací nástroje pro převod na formát WAV si musíte stáhnout aktualizační program SonicStage. Postup ověření verze softwaru SonicStage:
  1. Spusťte program SonicStage.
  2. V nabídce v okně SonicStage klepněte na [Help] [Nápověda] - [About SonicStage] [O programu SonicStage].
  3. Zkontrolujte verzi programu SonicStage v okně About SonicStage [O programu SonicStage]. Pokud se zobrazí program "SonicStage verze 2.0.xx.xxxxx" nebo starší, nainstalujte program SonicStage verze 2.1 nebo novější před stažením tohoto softwaru.
 • Uživatelé systému Windows XP a Windows 2000 se před instalací softwaru musejí přihlásit na účet s právy správce. Na účet správce nebo uživatele Power User se musíte přihlásit proto, abyste mohli používat software SonicStage a nástroj pro převod na formát WAV.
 • Rozhraní a soubory nápovědy nástroje pro převod na formát WAV jsou v angličtině.

Následujícím postupem stáhněte a nainstalujte nástroj pro převod na formát WAV:

 1. Klepnutím na "Download" [Stáhnout] přijměte odmítnutí odpovědnosti a stáhněte následující soubory:
  • WAVConversionToolSetup.exe (2 190 KB)
 2. Ukončete všechny aplikace, včetně SonicStage a MD Simple Burner.
 3. Pokud je k počítači připojený výrobek Hi-MD, odpojte jej.
 4. Zahajte instalaci poklepáním na soubor WAVConversionToolSetup.exe a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace klepněte na "Finish" [Dokončit]. Instalace je dokončena.
Poznámky:
 • Před instalací nástroje pro převod na formát WAV musí být nainstalován software SonicStage verze 2.1 nebo novější.
 • Při stahování nesmí systém přejít do pohotovostního režimu ani do režimu spánku či hibernace.
 • Tento program je určen výhradně pro použití v počítačích, do kterých výrobce předinstaloval jeden z následujících systémů: Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition a Windows 98 Second Edition. NEPOUŽÍVEJTE jej pro operační systém Macintosh, Windows 98/95, Windows NT nebo pro jiné operační systémy.
 • Program je chráněn autorským právem. Program nesmíte přenášet ani kopírovat.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • WAVConversionToolSetup.exe

Velikost souboru

 • 2.14 Mb