Číslo článku : S700023120 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Tablet Xperia se nepřipojuje k bezdrátové síti

  Tablet Xperia se nepřipojuje k bezdrátové síti

  Pokud se váš tablet Sony nepřipojuje k bezdrátové síti, řiďte se prosím pokyny níže. 

  1. Zkontrolujte na tabletu nastavení bezdrátové sítě
   Poznámka: Tento článek předpokládá, že znáte název bezdrátové sítě, heslo a typ zabezpečení a že samotná síť funguje správně. Ostatní zařízení, například smartphone nebo notebook, by se měla k síti připojit bez problémů. Doporučujeme, abyste si podrobnosti o bezdrátové síti poznamenali pro budoucí potřebu.
   1. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko ST apps button Apps (Aplikace), potom na WiFi-Checker.
   2. Klepněte na tlačítko Test a řiďte se pokyny na obrazovce.
    [Image: Wi-Fi Checker]
   3. Pro vyřešení problémů může být zapotřebí několik testů a kroků řešení.
    Pokud už se kroky pro vyřešení problému nemění a pokud se problém stále nepodařilo vyřešit, pokračujte následujícím krokem.
  2. Zkontrolujte připojení s tabletem blízko u routeru
   Poznámka: Bezdrátové připojení ovlivňuje vzdálenost a překážky, například zdi, strop, dveře a spotřebiče. Bezdrátové připojení může být rušeno jinými bezdrátovými sítěmi, zejména pokud používají stejné kanály. 
   1. Pokud se tablet připojí k bezdrátové síti, když je umístěn blízko routeru, ale ne když je od něj vzdálen, není řešení na straně tabletu a překračuje rozsah tohoto článku. Doporučujeme vyzkoušet jiné bezdrátové kanály a zkontrolovat konstrukci a umístění antény routeru. Další informace naleznete v příručce k routeru.
   2. Pokud se tablet nepřipojí k routeru, ani když se nachází v jeho blízkosti, pokračujte následujícím krokem.
  3. Zkontrolujte, zda router používá filtrování MAC adres
   Poznámka: Funkce filtrování MAC adres povoluje nebo zakazuje přístup na základě hardwarové adresy síťového adaptéru. Funkci lze nakonfigurovat v konfiguračním panelu vašeho routeru.
   1. Pokud jste již dříve přidávali jiná bezdrátová zařízení nebo umožňovali přátelům používat vaši bezdrátovou síť, aniž byste museli provádět změny v konfiguraci routeru, můžeme předpokládat, že filtrování MAC adres není aktivováno, a pokračovat krokem D.
   2. Pokud si nejste jisti, nahlédněte do uživatelské příručky routeru a pomocí v ní nalezených informací ověřte, že filtrování MAC adres není použito, zakažte je nebo přidejte tablet do seznamu povolených zařízení. Chcete-li najít MAC adresu tabletu, klepněte na Apps (Aplikace), Settings (Nastavení), About tablet (O tabletu) a Status (Stav). Otevře se vyskakovací okno, posuňte se dolů, aby se zobrazila MAC adresa Wi-Fi.
  4. Zkontrolujte, zda váš tablet Sony používá nejnovější aktualizaci systému
   1. Klepněte na Apps (Aplikace), Settings (Nastavení), potom na About tablet (O tabletu).
   2. Klepněte na System Update (Aktualizace systému).
   3. Pokud tablet používá starší verzi, proveďte aktualizaci na nejnovější verzi.
    Poznámky: 
    • Pokyny pro aktualizaci jsou uvedeny na těchto internetových stránkách v záložce aktualizace části pro váš model.
    • Pokud připojení k bezdrátové síti nefunguje spolehlivě, ani když se přiblížíte k routeru, proveďte aktualizaci pomocí sítě v jiném místě.
  5. Resetujte Wi-Fi modul
   1. Na domovské obrazovce klepněte na Apps (Aplikace), potom na Settings (Nastavení).
   2. Klepněte na přepínač vedle Wi-Fi, abyste funkci Wi-Fi zakázali.
    Poznámka: „ON“ (ZAP.) znamená, že je funkce Wi-Fi povolena.
   3. Stiskněte tlačítko napájení a přidržte je zhruba 3 sekundy.
   4. Když se objeví vyskakovací okno upozorňující na vypnutí, klepněte na OK.
   5. Počkejte, dokud se tablet nevypne, potom znovu stiskněte tlačítko napájení.
   6. Když se tablet spustí, klepněte na Apps (Aplikace), potom na Settings (Nastavení).
   7. Klepněte na přepínač vedle Wi-Fi, abyste funkci Wi-Fi povolili.
   8. Pokud se tablet stále nepřipojí k bezdrátové síti, pokračujte následujícím krokem.
  6. Resetování tabletu
   1. Když je tablet zapnutý, stiskněte tlačítko napájení a přidržte je na 10 sekund.
   2. Znovu stiskněte tlačítko napájení a počkejte, dokud se tablet nerestartuje.
   3. Pokud se tablet stále nepřipojí k bezdrátové síti, pokračujte následujícím krokem.
  7. Proveďte návrat k výrobnímu nastavení
   Poznámka: Návrat k výrobnímu nastavení vymaže všechny aplikace a jejich data včetně nastavení bezdrátové sítě, podrobností k účtu Google a k e-mailovému účtu a záložek prohlížeče. Po návratu k výrobnímu nastavení můžete své aplikace znovu nainstalovat z obchodu Android market.
   1. Na domovské obrazovce klepněte na Apps (Aplikace), potom na  Settings (Nastavení).
   2. V sekci Personal (Osobní) klepněte na Backup & reset (Záloha a reset).
   3. Klepněte na Factory data reset (Obnovit výrobní data).
   4. Pokračujte klepnutím na možnost Reset tablet (Resetovat tablet).
   5. Klepnutím na tlačítko Erase everything (Vymazat vše) potvrďte, že jste si vědomi, že dojde k vymazání dat.
   6. Po několika sekundách se tablet vypne.
   7. Řiďte se pokyny vprůvodci spuštěním včetně konfigurace bezdrátové sítě.
   8. Vyzkoušejte, zda se tablet nyní připojí k bezdrátové síti.
   9. Pokud se problém nepodařilo vyřešit, může být nutná oprava.
    Obraťte se na nás pomocí kontaktních možností uvedených na této stránce.