Číslo článku : 00242487 / Poslední změna : 05/03/2020

Nelze se připojit k domácí síti Wi-Fi

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Restartujte zařízení a poté vypněte a znovu zapněte připojení k síti Wi-Fi.

  Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti Wi-Fi

  • Restartujte směrovač. Ověřte, zda směrovač má certifikaci Wi-Fi. Vaše zařízení má certifikaci Wi-Fi, takže pokud ji směrovač nemá, je možné, že zařízení spolu správně nekomunikují.

  Jak zjistit certifikaci pro technologii Wi-Fi

  • Ze zařízení vymažte nastavení pro síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a pak ji resetujte.
  • Zkontrolujte, zda jste v dosahu směrovače Wi-Fi. Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi (ikona Wi-Fi) na stavovém řádku. Pokud je signál slabý nebo žádný, přejděte blíže k hotspotu Wi-Fi, tedy zařízení, které poskytuje síť Wi-Fi.
  • Ujistěte se, že router používá nejnovější verzi softwaru. Kontaktujte výrobce směrovače a požádejte jej o pokyny pro aktualizaci softwaru směrovače.
  • Pomocí počítače ověřte následující nastavení směrovače. Pokud si nejste jisti, jak tato nastavení změnit, přečtěte si informace v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte jeho výrobce.
   • Rychlost/režim sítě: Použijte režim auto nebo mixed (smíšený) místo b, g nebo n.
   • Identifikátor SSID a heslo: Ověřte, zda neobsahují žádné speciální znaky nebo znaky, které nejsou obsaženy ve standardní znakové sadě ASCII.
   • DHCP: Zkontrolujte, že je toto nastavení zapnuto. Máte-li potíže s přístupem k Internetu pomocí připojení Wi-Fi, můžete rovněž vyzkoušet nastavení statické adresy IP.
   • Filtr MAC: Zkontrolujte, že je toto nastavení vypnuto. Nastavte rovněž zařízení jako povolené.
   • Kanál: Zkuste použít jiný kanál, přednostně 11 nebo nižší.
  • Přidejte adresu MAC zařízení do filtrovací tabulky MAC směrovače Wi-Fi. Některé směrovače umožňují připojení pouze z určitých adres MAC.
   Pokyny pro přidání adres MAC do filtrovací tabulky MAC směrovače vyhledejte v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte jeho výrobce.

  Zjištění adresy MAC zařízení

  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)