Číslo článku : 00242455 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Chybí pokrytí sítě nebo mobilní datové připojení

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Pokud chybí pokrytí sítě, vyzkoušejte následující postupy:
   • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
   • Režim Letadlo musí být vypnutý.

  Vypnutí režimu Letadlo

  • Zkontrolujte ikonu síly signálu na stavovém řádku a ujistěte se, že zařízení je připojeno k síti. Je-li signál slabý nebo není vůbec k dispozici, přesuňte se na volné prostranství nebo blíže k oknu.
  • Pokud zařízení nepřijímá signál žádné sítě nebo je přijímaný signál příliš slabý, kontaktujte mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
  • Ověřte, zda jste v zařízení nastavili použití typu sítě, který karta SIM podporuje. Pokud nevíte, které typy sítě jsou podporovány, kontaktujte mobilního operátora.

  Výběr režimu sítě

  • Ověřte, zda karta SIM funguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného zařízení. Pokud fungují, je příčina problému pravděpodobně v zařízení. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Mobile.
  • V zařízení spusťte vyhledávání sítí a ověřte, zda jsou nějaké sítě dostupné.

  Vyhledávání dostupných mobilních sítí (Android 9/10)

  Vyhledávání dostupných mobilních sítí (Android 8)

  • Pokud chybí mobilní datové připojení, vyzkoušejte následující postupy:
  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
  • Pokud zařízení podporuje režim STAMINA, deaktivujte jej a restartujte zařízení. Pokud chcete uspořit energii baterie, můžete využít režim STAMINA, který deaktivuje mobilní data, když je obrazovka vypnutá.

  Vypnutí režimu STAMINA

  Restart zařízení

  • Ověřte, zda váš tarif zahrnuje použití Internetu prostřednictvím mobilní sítě. Podrobné informace získáte u svého mobilního operátora.
  • Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. V oblastech se špatným příjmem, kde mohou být potíže se základovou stanicí mobilního operátora, může dojít ke ztrátě mobilního datového připojení a bude proto třeba se přesunout do jiné oblasti.
  • Používáte-li zařízení při pohybu, může dojít ke ztrátě mobilního datového připojení z důvodů potíží se sítí mobilního operátora.
  • Ručně nastavte zařízení na používání sítě WCDMA (3G), nebo GSM (2G). Vaše zařízení je nastaveno tak, aby automaticky vybralo nejrychlejší dostupnou síť. Pokud je síla signálu nejrychlejší sítě nestabilní, zařízení může opakovaně přecházet mezi mobilními sítěmi. Při každé změně sítě se zakáže připojení. Pokud zařízení nastavíte tak, aby používalo pouze síť WCDMA (3G), nebo GSM (2G), může to trvat několik minut, než se zařízení k vybrané síti připojí.

  Výběr režimu sítě

  • Pokud žádný z uvedených postupů problém nevyřeší, vyzkoušejte postupně následující kroky. Po každém kroku ověřte, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.
   • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
   • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)