O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj multimediální systém do auta využívat naplno. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

 • Datum vydání: 20-06-2014
 • Název: Aktualizace firmwaru pro XAV-602BT / XAV-612BT / XAV-712BT / XAV-742
 • Určeno pro modely: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Výhody a vylepšení:
  • Zlepšuje funkčnost telefonních hovorů při vypnutém motoru (XAV-602BT, XAV-612BT a XAV-712BT)
  • Obnovení příjmu signálu GPS pomocí navigace TomTom (XAV-712BT)
 • Omezení:
  • Pokud byste jednotku v průběhu aktualizace vypnuli, došlo by k jejímu poškození. Oprava takového poškození bude zpoplatněna
  • Po aktualizaci firmwaru musíte jednotku vypnout a znovu zapnout. Pokud byste tento krok přeskočili, nemusel by dotykový panel fungovat

Instalovat

Co budete potřebovat

 • Počítač připojený k internetu
 • USB paměť s alespoň 200 MB volného prostoru

Stažení a instalace aktualizace

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte soubor update.zip do počítače
 2. Po dokončení stahování rozbalte aktualizační soubor do složky "Update" (Aktualizace), ve které se bude nacházet soubor SONYXAV.BIN
 3. Složku "Update" (Aktualizace) zkopírujte do kořenového adresáře paměti USB

Postup aktualizace (v autě) Provedení aktualizace trvá přibližně pět minut.
Příprava: Zaparkujte automobil na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nemohlo dojít k přerušení napájení.

 1. Připojte k jednotce USB paměť obsahující složku "Update" (Aktualizace). Nepřipojujte žádnou jinou USB paměť než tu, kterou budete potřebovat k provedení aktualizace
 2. Vypněte jednotku stisknutím tlačítka OFF (Vyp) na dálkovém ovládání (nebo stiskněte a po dobu 1 sekundy přidržte tlačítko SOURCE (Zdroj))
 3. V nabídce Home zvolte Settings (Nastavení)
 4. Zvolte General Settings (Obecná nastavení)
 5. Zvolte Firmware Version (Verze firmwaru)
 6. Stiskněte tlačítko Update (Aktualizovat)
 7. Zkontrolujte, zda má být současná verze aktualizována. Pokud je verze firmwaru 1.11, současná verze má být aktualizována
 8. Znovu stiskněte tlačítko Update (Aktualizovat), aktualizace firmwaru bude zahájena
 9. Důležité: Počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví "Firmware Update Success!!" ("Aktualizace firmwaru byla úspěšně dokončena!!"), do té doby jednotku nevypínejte a nevytahujte USB paměť
 10. Vypněte přístroj stisknutím a přidržením tlačítka OFF (Vyp) na dálkovém ovládání (nebo stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko SOURCE (Zdroj)). Vytáhněte USB paměť a počkejte alespoň 10 sekund*.
  Znovu jednotku zapněte stisknutím tlačítka SOURCE (Zdroj).
  Poznámka *: Pomocí hodinek odměřte 10 sekund, aby se jednotka bezpečně vypnula

Po aktualizaci

Po dokončení aktualizačního programu ověřte verzi.

 1. V nabídce Home zvolte Settings (Nastavení)
 2. Zvolte General Settings (Obecná nastavení)
 3. Zvolte Firmware Version (Verze firmwaru)
 4. Ověřte, zda se zobrazilo "1.20"

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • SONYXAV_CB21.zip

Velikost souboru

 • -