Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • HDR-CX900E

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro HDR-CX900E (Windows)
 • Datum zveřejnění:12/03/2015
 • Výhody a vylepšení
  • Zvýšení výkonu automatického ostření při sledování osoby
  • Podpora Direct Copy pro formát XAVC S
  • Zlepšení výkonu automatického ostření
   -Přesnost ostření pro hlavní objekt
   -Výkon ostření se sledováním osob
  • Doplnění rychlosti závěrky 1/30
  • Změna rychlosti zoomování při nahrávání videa na stejnou rychlost jako během pohotovostního režimu

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1

  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FV50 nebo napájecí adaptér
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FV50 nebo napájecí adaptér.
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace firmwaru trvá přibližně 15 minut, dbejte proto na to, aby váš počítač nepřešel do režimu spánku. Pokud by počítač přešel do režimu spánku a aktualizace by byla přerušena, zopakujte celý proces aktualizace od začátku.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_CAMHDRCX900V300.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systému Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro HDR-CX900E.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na stažený soubor [Update_CAMHDRCX900V300.exe].


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Zapněte fotoaparát.

  Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu [Menu] (Nabídka) - [Setup] (Nastavení) - [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

  Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), zvolte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

 4. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.

  Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the camera for this update." (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  - Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor. Počítač může mít konektory USB i zezadu.


  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu "2. Spusťte program pro aktualizaci firmwaru".
 5. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) .
 6. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2.

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek 1Obrázek 2

 7. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko [Next] (Další) V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 8. Ověřte, že Current version (Aktuální verze) je Ver.2.00, potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 9. V pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 10. Stiskněte [OK] na LCD displeji fotoaparátu, abyste fotoaparát resetovali.

  Poznámka: Po stisknutí tlačítka [OK] se obrazovka vypne. Pokračujte dalším krokem.
 11. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 12. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 13. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 14. Jakmile bude aktualizace dokončena, fotoaparát se automaticky restartuje, na několik minut po dokončení restartu se může objevit zpráva "Recovering data. Please wait..." (Probíhá obnova dat. Počkejte prosím...). Když se na LCD displeji objeví obrázek uvedený níže, klepněte na Finish (Dokončit).

 15. Odpojte kabel USB. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a znovu zapněte fotoaparát.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.3.00.

 1. Ve fotoaparátu stiskněte [Menu] (Nabídka) - [Genereal Setup] (Obecné nastavení) - [Version] (Verze). Pokud se objeví Ver.3.00, je verze firmwaru Ver.3.00.