Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • KDL-32WD600
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD605
 • KDL-40WD650
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD655
 • KDL-48WD650
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD655
 • KDL-32WD750
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD752

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Řeší problém, kdy se u určitých poskytovatelů televizních služeb nezobrazovaly správně titulky
 • Odstranění služby Photo Sharing Plus

Dřívější výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Zapněte televizor a na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko HOME, aby se zobrazila domovská nabídka.
 2. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) a stiskněte tlačítko Enter.
 3. Přejděte do nabídky Customer Support (Zákaznická podpora) a stiskněte tlačítko Enter.
 4. Model a verze softwaru se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky: verze 8.229 – pokud je číslo verze 8.229 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • úložné zařízení USB

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizoru na verzi 8.229

Název souboru ZIP

 • sony_tvupdate_2016_8229_emf_auth.zip

Verze souboru

 • 8.229

Velikost souboru

 • 160 010 482 bajtů

Datum uvedení

 • 24-03-2021

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Televizor během aktualizace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Ukončete všechna případné nahrávání, než s aktualizací začnete. (Pouze modely se záznamem USB HDD)

Jak stáhnout aktualizační program

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na úložné zařízení USB.

 1. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Přečtěte si smluvní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
  2. Kliknutím na tlačítko Download (Stáhnout) v dolní části stránky stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
 2. Zkontrolujte název a velikost souboru.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili.
  2. Zkontrolujte, zda má soubor sony_tvupdate_2016_8229_emf_auth.zip velikost 160 010 482 bajtů.
   POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows zkontrolujte v okně Vlastnosti údaj Velikost, nikoli Velikost na disku.
 3. Rozbalte stáhnutý soubor.
  Po rozbalení balíčku získáte složku sony_dtv02B30B06B3B6_00100100.
 4. Zapojte úložné zařízení USB do počítače.
 5. Zkopírujte nebo myší přetáhněte složku sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 do kořenové složky zařízení USB.
  POZNÁMKA: Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 6. Odpojte úložné zařízení USB od počítače a pokračujte další částí.

Instalovat

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat 15 až 30 minut. Během instalace se televizor automaticky vypne a zase zapne. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Zapněte televizor.
 2. Odpojte od televizoru všechna zapojená zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zapojte úložné zařízení USB se složkou sony_dtv02B30B06B3B6_00100100.
  POZNÁMKA: Pokud má televizor více portů USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a přejděte na domovskou obrazovku.
 5. Přejděte do kategorie Settings (Nastavení) a zvolte ji stisknutím tlačítka Enter.
 6. Přejděte do nabídky Customer Support (Zákaznická podpora) a vyberte ji.
 7. Přejděte do nabídky Software Update (Aktualizace softwaru) a poté vyberte možnost USB.
 8. Na televizní obrazovce se zobrazí řada různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 9. Aktualizace se spustí a na předním panelu televizoru začne blikat oranžová LED dioda.
  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 10. Až se na televizní sestavě zobrazí zpráva Firmware update complete (Aktualizace firmwaru byla dokončena), televizor se vypne a poté se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena. Neodebírejte zařízení USB a nevypínejte televizor.
 11. Po zapnutí televizoru odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze 8.229 nebo vyšší, aktualizace softwaru byla úspěšná.
 • Pokud číslo verze není verze 8.229 nebo vyšší, aktualizaci stáhněte a nainstalujte znovu.

Otázky a odpovědi

Možné potíže během aktualizace

Potřebujete více informací? Prostudujte si sekci Časté otázky (FAQ) týkající se aktualizace softwaru prostřednictvím internetu:

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Počet Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná: nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.
 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru pomocí internetu

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva An error occurred during the software update (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo Software cannot be updated using this USB device (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Zkontrolujte zda je úložné zařízení USB plně funkční. Pokud ano, zkuste stáhnout aktualizační soubor ještě jednou.
 2. Stiskněte tlačítko POWER na televizoru a televizor vypněte.
 3. Znovu stiskněte tlačítko POWER a instalaci proveďte znovu.

Pokud se na displeji předního panelu televizoru zobrazí zpráva No newer version of the TV software was found (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovánu nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Questions and Answers (Otázky a odpovědi) na webových stránkách podpory Sony.