Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely televizorů:

 • KDL-65HX920 / HX923 / HX925
 • KDL-60NX720 / NX723 / NX725
 • KDL-55EX720 / EX721 / EX723 / EX725 / NX720 / NX723 / NX725 / HX820 / HX823 / HX825 / HX920 / HX923 / HX925
 • KDL-46CX520 / CX525 / EX520 / EX521 / EX524 / EX525 / EX720 / EX721 / EX723 / EX724 / EX725 / EX726 / EX727 / EX728 / EX729 / HX720 / HX723 / HX725 / NX720 / NX723 / NX725 / HX820 / HX823 / HX825 / HX920 / HX923 / HX925
 • KDL-40CX520 / CX521 / CX523 / CX525 / EX520 / EX521 / EX523 / EX524 / EX525 / EX720 / EX721 / EX723 / EX724 / EX725 / EX726 / EX727 / EX728 / EX729 / HX720 / HX723 / HX725 / NX720 / NX723 / NX725
 • KDL-37EX521 / EX524 / EX525 / EX720 / EX723 / EX725
 • KDL-32CX520 / CX521 / CX523 / CX525 / EX421 / EX425 / EX520 / EX521 / EX523 / EX524 / EX525 / EX720 / EX721 / EX723 / EX724 / EX725 / EX726 / EX727 / EX728 / EX729
 • KDL-26EX320 / EX321 / EX325
 • KDL-24EX320 / EX325
 • KDL-22EX320 / EX325

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj televizor ještě lépe využívat.

 • Název: PKG4.027EUA
 • Datum vydání: 11/12/2014
 • Potřebuji aktualizaci?: Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model televizoru Bravia. Pokud si nejste jisti, můžete jednoduše zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte, pomocí těchto pokynů
 • Výhody a vylepšení:
  • Díky této aktualizaci může TLS1.0 zajistit bezpečnost internetových aplikací, aktualizace také vylepšuje již existující SSL3.0
 • Omezení: pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely

Co budete potřebovat

Instalovat

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat a nebo by mohl vyžadovat opravu
 • Nevypínejte televizor - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu

Stáhněte aktualizaci

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, musíte ji stáhnout z internetu a uložit na flash disk USB.

 1. Přečtěte si smluvní podmínky uvedené níže, přijměte je a klepněte na tlačítko pro stažení souboru
 2. Až k tomu budete vyzváni, uložte soubor na plochu. Po stažení aktualizace ověřte, že soubor má velikost 70,578,347 bajtů. Abyste to udělali, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte Properties (Vlastnosti) a zkontrolujte velikost v záložce General (Obecné)
 3. Otevřete Průzkumník Windows, vyhledejte stažený soubor sony_tvupdate_2011_4027_eua_auth.zip a rozbalte jej. Na místním disku bude vytvořena složka sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100
 4. Zkopírujte složku na zařízení USB

Instalace aktualizace

Jakmile jste soubor s aktualizací stáhli, můžete jej nainstalovat do televizoru. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

Celý proces může trvat až 5 minut, televizor se během instalace automaticky vypne a zase zapne.

 1. Zapněte televizor
 2. Zkontrolujte, že k vašemu televizoru nejsou připojena žádná zařízení USB
 3. Vložte zařízení USB obsahující soubor sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100 do konektoru USB televizoru
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce
 5. Indikátor POWER (Napájení) bude 30 sekund zeleně svítit, poté začne indikátor PIC OFF/TIMER (VYPNUTÝ OBRAZ/ČASOVAČ) pomalu oranžově blikat a indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) bude svítit červeně
 6. Po několika minutách se televizor vypne, potom se zase zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.- Neodpojujte zařízení USB a nevypínejte televizor
 7. Po dokončení aktualizace firmwaru se na televizoru zobrazí zpráva
 8. Odpojte zařízení USB z konektoru USB
 9. Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná, následováním postupu uvedeného v části Potřebuji aktualizaci? - Pokud je uvedeno číslo verze PKG4.027EUA , televizor byl aktualizován správně

Pomocí následujících kroků ověřte, že instalace proběhla úspěšně:

 1. Zapněte televizor a stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko HOME, aby se zobrazila nabídka Home (Domů).
 2. Přejděte do kategorie Product Support (Podpora produktu) a stiskněte tlačítko OK.
 3. Přejděte do kategorie System Information (Informace o systému) a stiskněte tlačítko OK.
 4. Na televizní obrazovce by se mělo zobrazit číslo verze firmwaru v následujícím formátu: SOFTWARE VERSION PKG4.027EUA – pokud je číslo verze PKG4.027EUA nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Poznámky:

  „PKGX.XXX-xxxx“ se nezobrazuje u všech televizorů.
  Poslední čtyři číslice verze firmwaru „xxxx“ slouží pouze k internímu použití a nemají vliv na výkon televizoru.

Otázky a odpovědi

Potřebujete více informací? Viz naše Časté otázky (FAQ) týkající se aktualizace firmwaru na internetu.

Časté otázky a odstraňování problémů

Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.

Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?
Aby bylo zajištěno, že si televizor zachová optimální výkon, není instalace starší verze firmwaru možná.

Televizor se během aktualizace vypne.
Je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového firmwaru bude restartování televizoru trvat déle.

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru televizoru pomocí internetu.

Na obrazovce televizoru se objeví jedna z následujících zpráv: "An error occurred during the software update" ("Během aktualizace firmwaru došlo k chybě") nebo "Software cannot be updated using this USB device" ("Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB")

 1. Ujistěte se, že je zařízení USB plně funkční. Pokud je, zkuste stáhnout soubor s aktualizací ještě jednou
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER (Napájení) na televizoru
 3. Stiskněte tlačítko POWER (Napájení) ještě jednou a proveďte znovu instalaci

Na displeji předního panelu televizoru se zobrazí zpráva "No newer version of the TV software was found" ("Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor").
Na televizoru již máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru, aktualizace není zapotřebí.