O souboru ke stažení

O této aktualizaci (12/05/2011)

Tento soubor aktualizuje firmware vašeho televizoru na verzi M5.167 a zabraňuje následujícím situacím:situations: • Zabraňuje zablokování televizoru při přechodu mezi některými službami.
 • Zvětšuje paměť pro podstránky teletextu.
 • Opravuje pravopisné chyby v možnostech nabídek „Subtitle Language“ [Jazyk titulků] a „Display Area“ [Oblast zobrazení].
 • Opravuje problémy s titulky u lotyšských služeb.
 • Přidává podporu pro zvuk a video pro šifrované služby ve formátu MPEG4.
 • Opravuje problémy se zvukem u analogových stereofonních služeb.
 • Zabraňuje tomu, aby byl televizor v analogovém programu číslo 0 vždy zapnutý.
 • Pokud vysílací společnost použila 24hodinové události EPG, nebyla uvedena správná informace.
 • Byla přidána podpora pro „přenosné“ informace o událostech.
 • Byla přidána podpora pro titulky u služeb HD DVB-T.
 • Byla vylepšena automatická detekce formátu pro set-top boxy.
 • Revize některých polských znaků pro informace o událostech.
 • Byla vylepšena čitelnost teletextových titulků.
 • Byla vylepšena odolnost vůči chybám přenosu DVB.

Mějte na paměti, že po dokončení aktualizace je potřeba provést automatické ladění.

Určeno pro modely • KDL-32S5600 / P5600
 • KDL-37S5600 / P5600
 • KDL-40S5600 / P5600


Upozornění

 • Dodržujte prosím pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, a může mít také za následek, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Televizor nevypínejte ani nevypojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.


Časté otázky

 • Jak mohu zjistit verzi firmwaru v televizoru?
  1. Zapněte televizor a stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  2. Přejděte na možnost „Settings“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  3. Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  4. Přejděte na možnost „Digital Set-up“ [Digitální nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  5. Přejděte na možnost „Technical Set-up“ [Technické nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  6. Přejděte na možnost „System Information“ [Informace o systému] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  7. Číslo verze se zobrazí na prvním řádku.
 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?

  Všechna uživatelská nastavení budou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?

  Instalace starší verze firmwaru není podporována, aby měl televizor stále optimální výkon.
 • Vypne se televizor při aktualizaci?

  Televizor se při aktualizaci obvykle vypne, aby se restartoval. Může se stát, že se televizor bude restartovat déle než obvykle, protože instaluje nový firmware.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.
 2. Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací na plochu svého počítače.

  Po stažení souboru ověřte, že soubor má velikost 23.262.984 bytů.
  Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte „Vlastnosti“ a na kartě „Obecné“ zkontrolujete následující informaci o velikosti souboru:


  Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte cache (paměť) internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.

 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows, vyhledejte stažený soubor 'firmware.upd' a zkopírujte jej do kořenového adresáře zařízení USB

  Důležité poznámky:
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.

Postup aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru může trvat až 10 minut. Před zahájením aktualizace firmwaru televizoru si nejprve celý postup přečtěte.

 1. Zapněte televizor
 2. Vložte zařízení USB se souborem 'firmware.upd' do zásuvky USB umístěné televizoru.
 3. Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
 4. Stisknutím vyberte „Settings“ [Nastavení] a stiskněte .
 5. Stisknutím vyberte „Set-up“ [Nastavení] a stiskněte .
 6. Nakonec stisknutím vyberte „System Update“ [Aktualizace systému] a stiskněte . 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 8. Indikátor POWER (Napájení) bude třicet sekund zeleně svítit, poté bude indikátor VYPNUTÝ OBRAZ/ČASOVAČ pomalu žlutě blikat a indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) bude červený. Televizor se po několika minutách vypne a poté se znovu zapne, aby se dokončila aktualizace.
 9. Po dokončení aktualizace firmwaru se na televizoru na pět sekund zobrazí zpráva. 10. Bezpečně odpojte zařízení USB ze zásuvky USB
 11. Kontrola verze firmwaru televizoru:
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  • Přejděte na možnost „Settings“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Digital Set-up“ [Digitální nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Technical Set-up“ [Technické nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „System Information“ [Informace o systému] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Číslo verze se zobrazí na prvním řádku.
  • Ověřte číslo verze.
  • Pokud se v prvním řádku zobrazí číslo verze M5.167, televizor byl aktualizován správně.

Na displeji televizoru se zobrazí zpráva "Aktualizace systému selhala".Postupujte následovně:
 1. Ověřte, že zařízení USB je v pořádku a zopakujte postup stahování.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.


Na displeji televizoru se zobrazí zpráva "Novější verze softwaru nebyla nalezena".Váš televizor má již novější firmware nainstalovaný.


Podrobnosti souboru

Název souboru

 • firmware.upd

Velikost souboru

 • -