O souboru ke stažení

 • Datum vydání: 05/04/2013
 • Název: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Určeno pro modely:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Výhody a vylepšení: Tato aplikace odstraňuje nadbytečnou část banneru, která se objeví při změně programu.
 • Omezení: Pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Všechny modely se neprodávají ve všech zemích.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se vám podařila hned napoprvé:

 • Pozorně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli televizor poškodit.
 • Nevypínejte televizor – ani jej neodpojujte od zdroje napájení – během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v pokynech.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.
  • Před zahájením stahování a instalací souboru si pozorně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
  • Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg na plochu počítače.

 2. Po stažení aktualizace ověřte, že má soubor velikost 6,224,584 bajtů.
  • Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte "Vlastnosti" a zkontrolujete, zda je na kartě "Obecné" uvedena správná velikost souboru.  • Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte vyrovnávací paměť internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.
 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows.
  • Zkopírujte soubor sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg do kořenové složky zařízení USB.

 4. Důležité poznámky:
  • Úložné zařízení USB musí být naformátováno na systém souborů FAT32 ještě před tím, než na ně zkopírujete soubor s aktualizací.
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.
  • Aktualizace se neprovede, pokud bude název souboru upraven.

Postup aktualizace firmwaru

 1. Zapněte televizor.

 2. Vložte zařízení USB obsahující soubor s aktualizací sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg do slotu USB televizoru. 3. Stiskněte tlačítko HOME pro vstup do hlavní nabídky.

 4. Zvolte Settings [Nastavení] --> Set up [Nastavit] --> USB System Update [Aktualizace systému USB].>

 5. V okně s otázkou "Do you want to start system update now?" [Chcete zahájit aktualizaci systému?] stiskněte [OK].

 6. Na krátký okamžik se objeví zpráva "Scanning" [Skenuji]

 7. Objeví se zpráva zobrazená níže. Potvrďte ji stiskem tlačítka [OK]. 8. Aktualizace bude zahájena a bude trvat mezi 1 a 2 minutami, postup bude znázorněn na indikačním panelu na obrazovce, dvě zelené LED diody budou blikat.

 9. Jakmile bude aktualizace dokončena, objeví se zpráva zobrazená níže: 10. Jedna zelená LED dioda se opět rozsvítí a televizor se automaticky zapne.

 11. Odpojte zařízení USB.

 • Jak zjistím verzi firmwaru v televizoru?
  1. Zapnete televizor a stisknete tlacítko HOME na dálkovém ovladaci, aby se zobrazila nabídka Home (XMB™).
  2. Přejděte na položku Settings [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  3. Přejděte na položku Set-up [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  4. Přejděte na položku Product Support [Podpora produktů] a vyberte ji.
  5. Číslo verze je zobrazeno ve spodním řádku.
  6. Ověřte číslo verze.
  7. Pokud se ve spodním řádku zobrazuje číslo verze 4.09.xxx*, aktualizace televizoru proběhla správně.

   * xxx je pouze pro interní použití. Neovlivňuje výkon televizoru.

Otázky a odpovědi

Indikátor PIC OFF/TIMER [Vypnutý obraz/časovač], STANDBY [Pohotovostní režim] a POWER [Napájení] bliká žlutě, červeně a zeleně. Postupujte následovně:

 1. Ověřte, že je zařízení USB v pořádku a zopakujte postup stažení.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.