O souboru ke stažení

O této aktualizaci (26/05/2011)

Tento soubor aktualizuje firmware vašeho televizoru na verzi SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 a poskytuje následující výhody:

Vylepšení v této verzi

 • Lepší celkový výkon a stabilita

Určeno pro modely

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Upozornění

 • Dodržujte pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, a může mít také za následek, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Televizor nevypínejte ani nevypojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Ujistěte se, že se chystáte stáhnout aktualizaci firmwaru, která je určena pro váš televizor: Zkontrolujte označení země nahoře na stránce. Firmware televizoru se může v jednotlivých zemích lišit.

Časté otázky

 • Jak mohu zjistit verzi firmwaru v televizoru?
  1. Zapněte televizor a stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  2. Přejděte na možnost 'Settings' [Nastavení] a vyberte ji stisknutím OK.
  3. Přejděte na možnost 'Options' [Možnosti] a vyberte ji stisknutím OK.
  4. Přejděte na možnost 'Product Support' [Podpora produktu] a vyberte ji stisknutím OK
  5. Číslo verze se zobrazuje ve spodním řádku.
 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  • Všechna uživatelská nastavení budou zachována.
 • Vypne se televizor při aktualizaci?
  • Televizor se při aktualizaci obvykle restartuje. Může se stát, že se televizor bude restartovat déle než obvykle, protože instaluje nový firmware.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.

 2. Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací na plochu svého počítače.

  Po stažení aktualizace ověřte, že soubor má velikost 7,693,312 bajtů.
  Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte "Vlastnosti" a na kartě "Obecné" zkontrolujete následující informaci o velikosti souboru:


  Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte vyrovnávací paměť internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.

 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows, vyhledejte stažený soubor 'AP.bin' a zkopírujte jej do kořenového adresáře zařízení USB

 4. Důležité poznámky:
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.

Postup aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru může trvat až 5 minut. Před zahájením aktualizace firmwaru televizoru si nejprve celý postup přečtěte.

 1. Zapněte televizor

 2. Vložte zařízení USB se složkou 'AP.bin' do zásuvky USB televizoru.

 3. Stiskněte MENU na dálkovém ovladači a ověřte, že je zobrazena nabídka Home televizoru

 4. Dálkovým ovladačem přejděte na ‘Settings’ [Nastavení] a stiskněte OK. Poté přejděte na ´Options’ [Možnosti], stiskněte OK, přejděte na ´USB Software Update’ [Softwarová aktualizace USB] a stiskněte OK

 5. Po dokončení aktualizace firmwaru se na televizoru zobrazí následující zpráva: „Please remove USB device and wait for rebooting“ [Odpojte zařízení USB a vyčkejte na restartování].

 6. Odpojte zařízení USB ze zásuvky USB a vyčkejte několik sekund, dokud se indikátor STANDBY nezbarví červeně.

 7. Odpojte televizor z elektrické zásuvky, vyčkejte alespoň pět sekund a potom televizor znovu připojte.

 8. Kontrola verze firmwaru televizoru:
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  • Přejděte na možnost 'Settings' [Nastavení] a vyberte ji stisknutím OK.
  • Přejděte na možnost 'Options' [Možnosti] a vyberte ji stisknutím OK.
  • Přejděte na možnost 'Product Support' [Podpora produktu] a vyberte ji stisknutím OK.
  • Číslo verze se zobrazuje ve spodním řádku.
  • Ověřte číslo verze.
  • Pokud je číslo zobrazené v prvním řádku SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, aktualizace televizoru proběhla správně..

Aktualizace firmwaru se nezdařila.

Postupujte následovně:

 1. Ověřte, že zařízení USB je v pořádku a zopakujte postup stažení.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • AP.bin

Velikost souboru

 • 7.34 Mb