Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • KD-55XH9005
 • KD-55XH9077
 • KD-55XH9096
 • KD-55XH9288
 • KD-55XH9296
 • KD-55XH9299
 • KD-65XH9005
 • KD-65XH9077
 • KD-65XH9096
 • KD-65XH9288
 • KD-65XH9296
 • KD-65XH9299

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Řeší problém, kdy po zapnutí televizoru nebo přepnutí kanálů není slyšet žádný zvuk
 • Řeší problém, kdy se při pokusu o spárování zařízení Bluetooth s televizorem při vypnutém dálkovém ovladači televizor náhle zapne
 • Řeší problém, kdy po resetu napájení nevychází z některých zvukových projektorů připojených přes rozhraní HDMI eARC žádný zvuk
 • Řeší problém v Nizozemsku, kdy po zapnutí teletextu nebylo možné přepínat kanály pomocí tlačítek CH +/- nebo numerické klávesnice dálkového ovladače
 • Zabraňuje neočekávanému přerušovanému blikání obrazovky, k němuž může dojít při sledování určitého obsahu
 • Upravené řazení kanálů (platí pouze v Chorvatsku)
 • Opravené (odstraněné) oslabení zabezpečení webového prohlížeče
  *Tento firmware obsahuje opravu oslabení zabezpečení zjištěného týmem společnosti Viettel Cyber Security ve spolupráci s iniciativou Zero Day společnosti Trend Micro. Velmi děkujeme za její podporu.

Dřívější výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Omezení

 • Pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Výukové video: Jak aktualizovat televizor

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko HELP na dálkovém ovladači.
 2. Na televizní obrazovce se verze softwaru zobrazí pod názvem modelu.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Verze softwaru: PKG-xxxxxxxx

Pokud je číslo verze PKG6.0466.xxxx nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Na televizoru BRAVIA® lze aktualizaci firmwaru provést dvěma snadnými způsoby:

 • Použití funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace) (jednoduché)
  POZNÁMKA: Váš televizor může zobrazovat zprávu Software is up to date (Software je aktuální) i přesto, že instalace novější verze neproběhla. Aktualizace pro funkci Automatic software downloads (Automatické stahování softwaru) jsou vypouštěny postupně a nemusí být ihned k dispozici. Zkuste to prosím později. V případě, že chcete aktualizaci provést ihned, držte se pokynů, které vám pomohou aktualizaci softwaru nainstalovat pomocí metody využívající jednotku USB Flash.
 • Instalace prostřednictvím jednotky USB Flash

Použití funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace) (jednoduché):

Společnost Sony poskytuje aktualizace softwaru z důvodu vylepšení funkcí i televizního prostředí pro uživatele. Nejjednodušší způsob, jak získat aktualizace softwaru, je pomocí funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace). Toto nastavení je standardně povoleno.
Pokud jste níže povolili funkci Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace), automaticky se vám bude zobrazovat oznámení o aktualizaci televizoru.

 1. Stiskněte tlačítko HELP na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte možnost System software update (Aktualizace systémového softwaru).
 3. Vyberte možnost Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace).

Následujících několik týdnů po vydání bude nová aktualizace firmwaru postupně zpřístupňována všem televizorům s připojením k internetu.

DŮLEŽITÉ: Následující části „System Requirements“ (Požadavky na systém), „File Info“ (Informace o souboru), „Download“ (Stahování) a „Install“ (Instalace) se týkají aktualizace prostřednictvím jednotky USB Flash. Pokud jste aktualizaci úspěšně dokončili prostřednictvím funkce „Automaticky kontrolovat aktualizace“, tyto pokyny ignorujte.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory společnosti Sony.

Připojte jednotku USB Flash:

Software můžete aktualizovat také pomocí jednotky USB Flash. Pokud na televizoru nemáte nastaveno připojení k internetu nebo nechcete čekat, až bude aktualizace dostupná prostřednictvím funkce Automatically check for update (Automaticky kontrolovat aktualizace), můžete si ji stáhnout a nainstalovat prostřednictvím jednotky USB Flash podle níže uvedených pokynů.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • jednotku USB Flash
  *Televizor můžete aktualizovat i v případě, že jsou na jednotce USB Flash jiné soubory.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizoru na verzi 6.0466

Název souboru ZIP

 • sony_atvotafull_2020_1600466100_eua_auth.zip

Verze souboru

 • 6.0466

Velikost souboru

 • 1 431 610 142 bajtů

Datum uvedení

 • 24-02-2021

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Během aktualizace televizor nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Před zahájením aktualizace firmwaru pozastavte veškeré nahrávání (platí pouze pro modely s funkcí záznamu USB HDD).

Stáhnutí aktualizačního programu:

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na jednotku USB Flash.

 1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Přečtěte si smluvní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
 2. Po přijetí smluvních podmínek klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části stránky a stáhněte soubor s aktualizací do svého počítače.
 3. Ověřte název a velikost staženého souboru (viz sekce File Info (Informace o souboru)).
 4. Rozbalte stažený soubor do složky ve svém počítači, ve které jej snadno naleznete.
  POZNÁMKA: Po rozbalení staženého souboru získáte další soubor zip (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Zapojte jednotku USB Flash do počítače.
 6. Přejděte do složky, do které jste uložili rozbalený soubor, a tento soubor zkopírujte nebo myší přetáhněte do kořenové složky zařízení USB.
  POZNÁMKA: Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně na zařízení, který obsahuje všechny ostatní složky.
 7. Odpojte jednotku USB Flash od počítače a pokračujte další částí.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat až 10 minut. Počítejte s tím, že televizor se během instalace automaticky vypne a zase zapne. Postupujte takto:

 1. Zapněte televizor.
 2. Ujistěte se, že do televizoru není zapojeno žádné jiné zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zasuňte jednotku USB Flash obsahující rozbalený soubor (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
  POZNÁMKA: Pokud je televizor vybaven více porty USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Jakmile bude jednotka USB Flash rozpoznána, na televizoru se zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  POZNÁMKA: Pokud se zprávy nezobrazují automaticky, vypněte a znovu zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
 5. Spustí se proces aktualizace. Kontrolka napájení POWER televizoru začne bíle blikat a na obrazovce televizoru se zobrazí ukazatel průběhu aktualizace.
 6. Po několika minutách se televizor vypne a potom se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.
  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 7. Po dokončení aktualizace se televizor automaticky restartuje.
 8. Opatrně odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze PKG6.0466.xxxx, aktualizace softwaru proběhla úspěšně.
 • Pokud číslo verze není PKG6.0466.xxxx, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Často kladené otázky

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Počet Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.
 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Ano, je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva An error occurred during the software update (Během aktualizace softwaru došlo k chybě) nebo Software cannot be updated using this USB device (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Stisknutím tlačítka POWER na televizoru vypněte televizor.
 2. Znovu stiskněte tlačítko POWER a proveďte instalaci ještě jednou.

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva No newer version of the TV software was found (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má již nainstalovánu nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřebná.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktualizovat software pomocí jednotky USB Flash, zkontrolujte následující:

 • Ujistěte se, že je jednotka USB Flash plně funkční.
 • Jednotka musí být naformátována na systém souborů FAT16, FAT32, exFAT nebo NTFS.
 • Aktualizace může selhat i na jednotce USB Flash splňující podmínky výše v závislosti na velikosti a struktuře dalších souborů. V případě, že aktualizace selže, vymažte další soubory, aby na jednotce USB Flash zůstal jen aktualizační soubor, a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, naformátujte jednotku USB Flash na systém souborů FAT32 a zkuste to znovu.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory společnosti Sony.