Jak čistit a udržovat fotoaparát a objektivy

Na snímcích pořízených svým fotoaparátem vidím skvrny/prach
Nejběžnějším problémem, s kterým se potýkají fotografové s digitálními fotoaparáty, je přítomnost prachu na snímači fotoaparátu. Ta může mít negativní dopad na vaše snímky, protože tyto rozptýlené tmavé skvrny mohou být viditelné na světlých částech snímku. Ve většině případů jsou viditelné na modré obloze podobně jako na ukázce níže.Někdy se má nesprávně za to, že skvrny, které se objevují na fotografiích, jsou způsobeny prachem na průsvitném zrcátku, elektronickém hledáčku nebo objektivu. Prach na průsvitném zrcátku ani na elektronickém hledáčku nemá žádný vliv na konečný vzhled fotografie. Běžné prachové částice na objektivu jsou příliš malé a příliš vzdálené od ohniska na to, aby byly na fotografiích vidět.
Jaká opatření mám provést, abych zabránil/a usazování prachu na snímači nebo na průsvitném zrcátku?

Zcela zabránit pronikání prachu do fotoaparátu není možné, existuje však množství malých tipů, které vám pomohou toto riziko výrazně omezit.

 1. Před výměnou objektivu fotoaparát vypněte. Omezíte tak elektrostatický náboj na snímači a snížíte riziko, že bude přitahovat prach.
 2. Než nasadíte objektiv na tělo fotoaparátu, ujistěte se, že je zadní část objektivu zvnějšku čistá a zbavená prachu. Prach a zejména jiné částice, které by mohly způsobit poškrábání skla, odstraňte ofukovacím balónkem. Pokud to bude ještě zapotřebí, můžete poté použít i suchý hadřík z mikrovlákna.
 3. Nenechávejte fotoaparát po delší dobu s otevřeným bajonetem objektivu. Při sejmutí objektivu umístěte na fotoaparát okamžitě krytku těla nebo objektiv.
 4. Pokud je to možné, měňte objektivy pouze v prostředí, které je suché a není příliš prašné ani písčité.
 5. Při výměně objektivu namiřte bajonet objektivu dolů, aby do fotoaparátu nenapadal prach.
 6. Zadní krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu udržujte čisté a bez prachu. Když je objektiv nasazen na fotoaparát, můžete na zadní krytku objektivu nasadit krytku těla fotoaparátu. Na krytkách se tak nebude usazovat prach ani nečistoty, zejména pokud máte krytky ve fotografické brašně.
 7. Fotografickou brašnu udržujte čistou. Budete překvapeni, kolik prachu a nečistot se v brašně nashromáždí i po krátkém používání. Zcela brašnu vyprázdněte a pomocí vysavače odstraňte prach a nečistoty. Dbejte na to, abyste před použitím vysavače z brašny vyjmuli všechny malé předměty, jako jsou paměťové karty, kryt sáněk na příslušenství apod.
Co mám dělat, když se mi na snímcích objeví prach?

Fotoaparáty SLT jsou vybaveny dvoustupňovou funkcí proti prachu.

 1. Antistatická povrchová vrstva optického filtru dolní propusti
 2. Vibrace snímače, které odstraní lehký prach volně usazený na filtru dolní propusti. (Modely SLT zavedené od léta 2011 (SLT-A77 a pozdější modely) nabízejí v porovnání s předchozími modely efektivnější ultrazvukové vibrace, které odstraňují prach

K těmto vibracím snímače dochází automaticky při každém vypnutí fotoaparátu, v případě potřeby je lze také aktivovat v nabídce. Protože se zabudovaná funkce odstraňování prachu fotoaparátu automaticky aktivuje při každém vypnutí fotoaparátu, je možné, že již byl prach, který je vidět na dříve pořízených snímcích, odstraněn. Běžné prachové částice jsou navíc velice drobné a těžko viditelné, když se na snímač podíváte pouhým okem.

Čištění snímače fotoaparátu (resp. optického filtru dolní propusti)

Společnost Sony schvaluje pouze jediný způsob čištění prováděný zákazníky, a to použití ručního gumového ofukovacího balónku*. Použití jiných metod může představovat riziko poškození snímače, respektive optického filtru dolní propusti před snímačem, a zneplatnit záruku fotoaparátu.

Chcete-li vyčistit optický filtr dolní propusti před snímačem, proveďte následující:

 1. Vypněte fotoaparát, aby automaticky spustil vibrace snímače pro setřesení volného prachu.
 2. Sejměte objektiv. Nyní uvidíte „průsvitné zrcátko“, které se nachází před obrazovým snímačem. Pomocí gumového balónku jemně odfoukněte prach, který se mohl usadit na průsvitném zrcátku, dbejte ale na to, abyste se ho nedotkli.
 3. Abyste se dostali ke snímači, je nutné zrcátko vyklopit nahoru. Špičkou prstu jemně stiskněte páčku zámku zrcátka, aby se zrcátko vyklopilo nahoru.

  Dbejte na to, abyste se nedotkli povrchu průsvitného zrcátka! Zrcátko fotoaparátu je vyrobeno z průsvitné fólie. Pokud byste se zrcátka dotknuli, mohlo by dojít k jeho zašpinění nebo deformaci, což by mělo za následek zhoršení kvality obrazu nebo výkonu fotoaparátu.
 4. Namiřte bajonet fotoaparátu směrem dolů, vsuňte špičku balónku těsně za okraj bajonetu na objektiv fotoaparátu a několikrát zafoukejte. Tím zpravidla uvolníte běžné prachové částice ze snímače a odfouknete je z fotoaparátu.
 5. Až skončíte, špičkou prstu znovu zatlačte zrcátko do běžné polohy, dokud neuslyšíte zvuk zacvaknutí. Opět dbejte na to, abyste se dotýkali pouze rámu zrcátka, a ne jeho vlastního povrchu.

*Ruční gumový ofukovací balónek: Ruční ofukovací balónky nabízí mnoho různých výrobců, navzájem se výrazně liší cenou a kvalitou. Kvalitní gumové balónky jsou vybaveny výměnnými vzduchovými filtry, které zabraňují tomu, abyste do vnitřního prostoru fotoaparátu nafoukali více prachu. Gumový ofukovací balónek představuje základní součást fotografického vybavení a zpravidla bude rychle poskytovat kýžené výsledky.

Poznámka: K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch! Tlak by mohl být příliš vysoký a způsobit poškození, na filtr dolní propusti nebo na průsvitné zrcátko by se navíc mohly dostat kapičky agresivních tekutin a způsobit tam vážné poškození.

Prach na průsvitném zrcátku

Průsvitné zrcátko představuje velice citlivou součást fotoaparátu.

Zrcátko fotoaparátu je vyrobeno z průsvitné fólie. Pokud byste se zrcátka dotknuli, mohlo by dojít k jeho zašpinění nebo deformaci, což by mělo za následek zhoršení kvality obrazu nebo výkonu fotoaparátu. Průsvitná fólie je také velice náchylná na poškrábání.

Nikdy se nepokoušejte ze zrcátka SLT prach, nečistoty nebo mastnotu otřít a nepoužívejte čistící kapaliny. Došlo by k poškození průsvitného zrcátka. Na poškození způsobené přímým kontaktem s průsvitnou fólií se nebude vztahovat záruka.

Abyste udrželi zrcátko SLT čisté a zajistili optimální výkon fotoaparátu, používejte gumový ofukovací balónek* pravidelně, abyste zabránili hromadění prachu. Před výměnou objektivu také očistěte zadní část objektivu zvnějšku. To je užitečné, zejména než budete fotoaparát používat v prostředí s vysokou vlhkostí nebo v prostředí, kde hrozí kondenzace. Kombinace prachu na zrcátku SLT a vlhkosti/kondenzace může způsobit, že se prach na zrcátko nalepí.

*Ruční gumový ofukovací balónek: Ruční ofukovací balónky nabízí mnoho různých výrobců, navzájem se výrazně liší cenou a kvalitou. Kvalitní gumové balónky jsou vybaveny výměnnými vzduchovými filtry, které zabraňují tomu, abyste do vnitřního prostoru fotoaparátu nafoukali více prachu. Gumový ofukovací balónek představuje základní součást fotografického vybavení a zpravidla bude rychle poskytovat kýžené výsledky.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch! Tlak by mohl být příliš vysoký a způsobit poškození, na průsvitné zrcátko by se navíc mohly dostat kapičky agresivních tekutin a způsobit tam vážné poškození.

Prach uvnitř objektivu

Prach uvnitř objektivu je běžným jevem, se kterým si nemusíte dělat starosti. Na rozdíl od prachu na snímači se prach uvnitř objektivu na snímcích neobjeví. Pokud si tedy všimnete prachu uvnitř objektivu (je pouhým okem lépe vidět než prach na snímači), můžete klidně dále fotografovat!

Objektivy musí uvnitř umožňovat určitý pohyb vzduchu, protože se jednotlivé segmenty objektivu při ostření a/nebo zoomování uvnitř neustále pohybují. Kdyby byly objektivy zcela utěsněné, mohly by se segmenty objektivu pohybovat jen v omezené míře, protože by je potom tlak vzduchu vždy zatlačil zpátky.

I když je objektiv zcela nový, může se uvnitř něj již nacházet malé množství prachu. Nejedná se o závadu. Objektivy jsou vyráběny velice pečlivě ve velmi čistém prostředí, 100% bezprašnost ale zaručit nelze.

Jak čistit a udržovat tělo fotoaparátu a objektivy

Čištění těla fotoaparátu a objektivů je základním úkonem, kterým byste měli udržovat své přístroje v dobrém stavu, jedná se však o práci, kterou je třeba provádět opatrně. Nejlepším způsobem, jak zařízení udržovat v dobrém stavu, proto je pečlivě o ně pečovat:

Vždy nasazujte ochrannou krytku objektivu.
Udržujte objektivy v ochranných pouzdrech.
Přenášejte fotoaparát ve vhodné brašně.

Příslušenství naleznete zde.

Kondenzace se také může objevit v případě, že se nacházíte na velmi vlhkém místě, nebo pokud přecházíte ze studeného do teplého místa. Tato kondenzace může vést k zoxidování některých kovových součástí uvnitř těla a k poruchám přístroje. Kromě toho může dojít k růstu hub a plísní a poškození přístroje. Chcete-li snížit riziko takových poškození, je vhodné v přenosném pouzdru uchovávat také sáčky silikagelu. Silikagel absorbuje část vlhkosti.

Při manipulaci se zařízením mohou prach a další pevné částice proniknout do těla fotoaparátu a objektivu; mohou se také objevit otisky prstů. Následujícím postupem tyto nečistoty můžete odstranit bez poškození zařízení.

 1. Tělo fotoaparátu

  Po dni na pláži mohou například zrnka písku proniknout do mezer v těle fotoaparátu. Pokud je ihned neodstraníte, mohou proniknout mezi součásti nastavování přístroje a způsobit jeho předčasné opotřebování, což jej učiní nepoužitelným. Může také dojít k poškození zaostřovacího kroužku objektivu vedoucímu k závažné poruše.
  Nejjednodušší řešení odstranění částeček je oprášení vnějšího povrchu přístroje měkkým štětcem. Netiskněte na přístroj příliš silně, protože byste mohli poškodit tělo nebo LCD displej.
  Pokud prach nelze odstranit štětcem, můžete také použít bavlněný tampón. Na těžko dosažitelná místa je často vhodné použít ofukovací balónek.
  Pokud je fotoaparát znečištěn těžko odstranitelnými látkami (bahno atd.), použijte hadřík z mikrovlákna (k dostání například u optika), mírně namočený do vody. Mikrovlákno se doporučuje, protože nepoškrábe LCD displej.
  Nepoužívejte žádné chemické produkty, jako jsou ředidla, benzín, alkohol, jednorázové čisticí ubrousky atd.

 2. Objektivy

  S objektivy je nutné manipulovat s obzvláštní péčí. Sklo objektivu je velmi křehké a může se snadno poškrábat. Objektivy byste měli čistit až v posledním případě. Optický povrch je ovlivněn při každém čištění. Vždy na něm zůstávají nějaké stopy, i když nemusí být bezprostředně viditelné pouhým okem. Je lepší mít objektiv mírně zaprášený, než poškrábaný.
  Podle našeho názoru je čištění nutné v případě, že si povšimnete otisků prstů, které mohou být mastné a kyselé a poškodit tak antireflexní film na objektivu. Vyschlé kapky vody a kapky mořské vody obsahující krystalky soli rovněž poškozují sklo a musí být odstraněny.
Odstraňování prachu a mikročástic

Nejprve použijte ofukovací balónek k odstranění většiny prachu. Nikdy nefoukejte ústy. Mohlo by dojít k ulpění slin na povrchu objektivu, kde se takové stopy obtížně odstraňují.

Dále použijte velmi měkký štětec a odstraňte prach na objektivu. Nedotýkejte se štětin prsty, protože byste je zamastili a mohlo by dojít k dalšímu znečištění. Netlačte příliš. Po dni na pláži například mohou ulpět mikročástice křemene ulpět na skle objektivu a nesprávné vyčištění může způsobit poškrábání optického povrchu.

Odstranění mastných skvrn a otisků prstů

Obecným pravidlem je nedotýkat se skla prsty. Pokud se na skle objeví otisky prstů, nikdy je neodstraňujte hadříky nebo ubrousky. Jejich vlákna jsou příliš hrubá a mohou sklo poškrábat.

Použijte hadřík z mikrovlákna, který uchovávejte v sáčku nebo přenosné brašně, abyste zabránili jeho zaprášení.
Pokud musíte použít k odstranění mastných skvrn kapalinu, nepoužívejte vodu z vodovodu, protože soli mohou sklo poškrábat.
Místo toho namočte hadřík z mikrovlákna do deionizované vody a bez přílišného drhnutí naneste na povrch skla.