Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přehrávačů Blu-ray Disc:

 • BDP-S480 / S580 / S780

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá, s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray využívat naplno.

 • Název: Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray na verzi M07.R.0631
 • Datum vydání: 24/12/2014
 • Výhody a vylepšení:
 • Omezení: pouze pro použití s přehrávači Blu-ray prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Váš firmware už může být aktualizován, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud máte verzi číslo M07.R.0631 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jistí, můžete verzi firmwaru snadno ověřit:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je například přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví nabídka XrossMediaBar (XMB™).
 3. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) > System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí kláves se šipkami na dálkovém ovládání.
 4. Zvýrazněte Quick Start Mode (Režim Rychlý start) a ujistěte se, že je tato volba nastavena na OFF (VYP). Aktualizace by se nemusela podařit, kdyby byla nastavena na "ON" (ZAP).
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 6. Na obrazovce televizoru vypadá číslo verze firmwaru takto:
  "Software Version M07.R.0631" (Verze softwaru M07.R.0631) - pokud je číslo verze M07.R.0631 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray:

Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15 – 30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • aktivnímu internetovému připojení
 • kompatibilnímu televizoru

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray – ani jej neodpojujte od zdroje napájení – během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte zařízení:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.)
 • Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray ethernetovým kabelem k internetu.
 • Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získejte aktualizaci:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M07.R.0631, the firmware upgrade was successful.

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přes internet.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Na televizoru se objevuje zpráva „Connection status cannot be confirmed“ („Stav připojení nelze potvrdit“).
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
  2. V nastaveních sítě ověřte, zda má přehrávač Blu-ray vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy.)
  3. Zkuste aktualizaci znovu.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
  3. Zkuste aktualizaci znovu spustit.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony

Pomocí zapisovatelného CD-R