Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7M3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení

v3.00 (11-04-2019)
 • Přidává funkci automatického zaostření na oči zvířat v reálném čase [1]
 • Umožňuje ovládání AUTOMATICKÉHO ZAOSTŘENÍ NA OČI v reálném čase stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím tlačítka AF-ON
 • Přidání funkce intervalového snímání
 • Umožňuje ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače RMT-P1BT
 • Další vylepšení:
  • Kartu [MENU] lze přiřadit libovolnému tlačítku
  • Ovládání karty [MENU] pomocí tlačítka Fn
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

 • [1]
 • Není možné současně detekovat lidské a zvířecí oči.
 • Detekce očí nemusí být možná v závislosti na prostředí, typu zvířete nebo pohybu zvířete.
v2.10 (18-12-2018)
 • Vylepšuje následující:
  • Ve vzácných případech může fotoaparát přestat fungovat při zápisu dat ve formátu RAW na kartu SD, která již byla několikrát použita.
   Poznámky:
   • To může způsobit také abnormality v souborech pro správu snímků, takže fotoaparát snímky nezobrazí.
   • Na paměťové kartě nedojde k poškození nebo vymazání jiných dat snímků, vyjma dat, které byly zapisovány v době, kdy došlo k přerušení.
 • Řeší problém způsobený specifickou paměťovou kartou třetí strany, kterou fotoaparáty Sony nedokázaly rozpoznat
 • Vylepšení v oblasti celkové stability fotoaparátu
v2.00 (10-10-2018)
 • Podpora pro modely „SEL400F28GM“ a „SEL24F14GM“
  • Optimalizace výkonu optické stabilizace obrazu a přidání nového režimu stabilizace obrazu objektivu (Režim 3)(Pouze model „SEL400F28GM“).
  • Do nabídky přidána možnost Function Ring(Lens) (Ovládací kroužek(objektiv)).
   Poznámka: U objektivů SEL400F28GM lze nastavení APS-C S35/Full Frame Sel. (Výběr APS-C S35/Full Frame) přiřadit ovládacímu kroužku navíc ke stávající možnosti Power Focus (Výkonné zaostření).
  • Do nabídky přidána možnost [Aperture Drive in AF] (Mechanismus clony při automatickém ostření).
   *Při používání objektivu „SEL400F28GM“ nebo „SEL24F14GM“ s navolenou funkcí [Silent priority] bude mechanismus clony méně hlučný. To je užitečné při fotografování v podmínkách, které vyžadují,
   aby fotoaparát vydával co nejméně hluku. Upozorňujeme, že při navolené funkci [Silent priority] může dojít ke zpomalení automatického ostření.
 • Nové funkce:
  • [AF Track Sens] (Snímač sledování AF) lze přiřadit libovolnému tlačítku.
  • Při použití s bajonetovým adaptérem LA-EA3 jsou podporovány všechny oblasti zaostření.
   Poznámka: Přidány možnosti do nabídky oblasti zaostření: „Zónové“, „Rozšířené flexibilní bodové“ a „Uzamknutí automatického ostření“.
   Stupňované snímání je dostupné během tichého snímání, pokud je možnost [File Format] (Formát souboru) nastavená na [RAW] nebo [RAW & JPEG] a možnost [RAW File Type] (Soubor typu RAW) je nastavená na [Uncompressed] (Nekomprimovaný).
 • Další vylepšení:
  • Vylepšení v oblasti výkonu a celkové stability fotoaparátu.
  • Lepší reprodukce gradace na snímcích ve formátu RAW.
   Poznámka: Software Imaging Edge vyžaduje aktualizaci, aby mohl využívat nová vylepšení v oblasti zpracování souborů RAW.
  • Vylepšena stabilita expozice při snímání s bleskem v prostředí s blikajícími zdroji světla.
  • Vylepšení správy souvisle pořízené skupiny snímků.
   Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.
v1.01 (18-04-2018)
 • Řeší problematiku „blikajících pixelů“ na spodní straně obrazovky při nahrávání ve formátu XAVC S 4K (PAL 25p) (závisí na kombinaci nastavení fotoaparátu)
 • Řeší problém, kdy dotykový panel chvílemi nereagoval na příkazy
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7M3 Ver.3.01 (Mac)

Verze souboru

 • 3.01

Velikost souboru

 • 303.4 MB (303 409 627 bajtů)

Datum uvedení

 • 16-05-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.01, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na Úroveň nabití baterie (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 10 minut. Po tuto dobu je nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku.
  Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7M3V301.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7M3V301.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_ILCE7M3V301].
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace) Nástroj UpdateSetting.
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  Zadejte uživatelské jméno a heslo

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13 nebo 10.14
    Po zobrazení systémové zprávy se spustí obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
    Stisknete tlačítko OK.
   • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.
    Obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů
    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
   • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
   • Pokud se obrazovky „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ stále zobrazují, zavřete okno.
   • Pokud se u obrazovky „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ stále zobrazuje okno se zprávou, zavřete obě okna kliknutím na tlačítko [OK].
    Obrazovka blokování rozšíření systému

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.12 nebo starší
    Připojte zařízení k počítači
   • Zobrazí se dialogové okno připojení přes rozhraní USB.
    Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
   • Pomocí dodávaného kabelu USB propojte fotoaparát s počítačem. Na monitoru LCD fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   • Klepněte na [OK].Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.
    Stisknete tlačítko OK.
    Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 6. Nástroj System Software Updater běží.
  Nástroj System Software Updater
  Poznámka: Pokud se Aktualizace systémového softwaru nespustí, spusťte ji kliknutím na soubor [System Software Updater] ve složce [Update_ILCE7M3V301] – [Resources].

 7. Zapněte fotoaparát.

 8. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana [4]) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Nastavení 3 – Velkokapacitní úložiště

 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.

 10. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.Ověřte, že aktuální verze softwaru je 3.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí
  Čísla aktuální verze a aktualizované verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 11. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.
  Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 12. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Aktualizace indikátoru průběhu

 13. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD.Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.01.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) > Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) > Version (Verze)
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktualizovaná verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.