O souboru ke stažení

Majitelům modelu NW-E99 nabízíme instalační program pro software MP3 File Manager verze 1.2 a ovladač pro Network Walkman.

MP3FileManager.exe, spustitelný soubor pro spuštění softwaru MP3 File Manager, a související soubory jsou z výroby předinstalované na jednotce.

Pokud dojde k náhodnému vymazání softwaru a souvisejících souborů při formátování apod., můžete je obnovit pomocí tohoto instalačního programu pro software MP3 File Manager.

Přečtěte si důkladně následující pokyny, abyste program správně spustili.

Tyto ovladače podporují následující výrobek:

 • Network Walkman NW-E99

Kladou následující požadavky na systém:

 • Operační systém: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
 • Procesor: Pentium II s frekvencí 400 MHz nebo rychlejší
 • Paměť RAM: 64 MB nebo více
 • Pevný disk: 5 MB nebo více
 • Displej: 800 x 600, 16 bitů nebo více
 • Port USB - podpora USB (dříve s názvem USB1.1)

Instalovat

Stáhněte si instalační program softwaru MP3 File Manager a/nebo ovladač PA_Driver.exe podle následujících pokynů:

 1. Na pevném disku vytvořte složku pro stažené soubory. V níže uvedeném postupu předpokládáme, že byla vytvořena složka C:\mp3_Inst.
 2. Klepnutím na "Download" [Stáhnout] přijměte odmítnutí odpovědnosti a stáhněte následující soubory:
  • Ovladač: PA_driver.exe (v případě potřeby)

   Pokud máte v počítači nainstalovaný software SonicStage (z dodaného disku CD-ROM), nemusíte stahovat soubor PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (anglicky) nebo
   • Po stažení v Průzkumníkovi vyberte [Zobrazit] - [Podrobnosti] a zkontrolujte velikost souboru. Pokud se zobrazuje jiná velikost souboru, než je uvedena výše, zkuste soubor stáhnout znovu.
 3. Nainstalujte ovladač (v případě potřeby):

  Pokud do počítače nebyl nainstalován software SonicStage z dodaného disku CD-ROM, před instalací instalačního programu softwaru MP3 File Manager nejprve nainstalujte soubor PA_driver.exe. Postupujte následovně.

  1. Ukončete veškeré aplikace.
  2. Klepněte na Start a Spustit.
  3. Přejděte na soubor C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe a klepněte na OK. Zobrazí se okno "InstallShield Wizard" [Průvodce instalací].
  4. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
  5. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Instalační program nainstaloval ovladače pro osobní zvukové zařízení do počítače]. Klepněte na [Finish] [Dokončit]. Po instalaci souboru PA_Driver.exe se jednotka může připojit k počítači.
 4. Instalační program softwaru MP3 File Manager:
  1. . Ukončete veškerý software.
  2. Připojte jednotku k počítači dodaným vyhrazeným kabelem USB.
  3. Klepněte na Start a poté na Spustit.
  4. Přejděte na soubor
   • C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe"
  5. . Postupujte podle pokynů v dialogovém okně a přejděte na následující obrazovku.
  6. Vyberte jednotku ("Removable Disk (E:)" [Vyměnitelný disk (E:)]) z rozbalovacího seznamu a přejděte na následující obrazovku.
  7. Písmeno jednotky "(E:)" se liší v závislosti na prostředí počítače.
  8. Pokud se "Removable Disk (E:)" [Vyměnitelný disk (E:)] nezobrazí v rozbalovacím seznamu, odpojte jednotku a připojte ji znovu k počítači.
  9. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
  10. Zobrazí se obrazovka s informacemi o dokončení instalace softwaru "MP3 File Manager".
 5. Po instalaci zkontrolujte, zda se do přehrávače Network Walkman úspěšně nainstaloval software "MP3FileManager.exe" a související soubory ve složce "ESYS"; postupujte následovně:
  1. Otevřete "Tento počítač" (příp. Počítač) a poklepejte na ikonu "Removable Disk (E:)" [Vyměnitelný disk (E:)], aby se zobrazila vestavěná paměť flash jednotky.
  2. Poklepáním otevřete složku "ESYS". Pokud se ve složce "ESYS" nacházejí všechny následující soubory, software MP3 File Manager byl úspěšně nainstalován:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5,66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1,72 MB)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Velikost souboru

 • -