O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj multimediální systém do auta využívat naplno. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

 • Datum vydání: 10/04/2013
 • Název: Aktualizace firmwaru pro XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Určeno pro modely: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Výhody a vylepšení:
  • MirrorLink
   • Modely Xperia Z a Samsung Galaxy NoteII budou přidány jako kompatibilní zařízení
   • Přidání režimu celé obrazovky pro MirrorLink
   • Přidání možnosti ovládání pomocí dálkového ovládání
  • Uživatelské rozhraní
   • Přidání funkce pro návrat na obrazovku přehrávání z obrazovky Home
  • Hands-free telefonování pomocí funkce Bluetooth (kromě modelu XAV-741)
   • Zvýšení počtu kontaktů v uloženém telefonním seznamu
  • Hlasové ovládání (kromě modelu XAV-741)
   • Podpora funkce hlasového ovládání
  Informace o těchto nových funkcích naleznete v návodu „Nové funkce po aktualizaci firmwaru“
 • Omezení:
  • Pokud byste jednotku během provádění aktualizace vypnuli, došlo by k jejímu poškození. Oprava takového poškození bude zpoplatněna.
  • Po aktualizaci firmwaru musíte jednotku vypnout a znovu zapnout. (Krok 10 aktualizačního procesu) Pokud byste tento krok přeskočili, dotykový panel by nemusel fungovat.

Instalovat

Co je zapotřebí

 • Počítač připojený k internetu
 • USB paměť s alespoň 100 MB volného prostoru

Stažení a instalace aktualizace

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte soubor update.zip do počítače.
 2. Po dokončení stahování rozbalte aktualizační soubor do složky "Update" (Aktualizace), ve které se bude nacházet soubor SONYXAV.BIN.
 3. Složku "Update" (Aktualizace) zkopírujte do kořenového adresáře paměti USB.

Postup aktualizace (v autě) Provedení aktualizace trvá přibližně pět minut.
Příprava: Zaparkujte automobil na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nemohlo dojít k přerušení napájení.

 1. Připojte k jednotce USB paměť obsahující složku "Update" (Aktualizace). Nepřipojujte žádnou jinou USB paměť než tu, kterou budete potřebovat k provedení aktualizace.
 2. Vypněte jednotku stisknutím tlačítka OFF (Vyp) na dálkovém ovládání (nebo stiskněte a po dobu 1 sekundy přidržte tlačítko SOURCE (Zdroj)).
 3. V nabídce Home zvolte Settings (Nastavení).
 4. Zvolte General Settings (Obecná nastavení).
 5. Zvolte Firmware Settings (Nastavení firmwaru).
 6. Stiskněte tlačítko Update (Aktualizovat).
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Znovu stiskněte tlačítko Update (Aktualizovat), aktualizace firmwaru bude zahájena.


 9. Důležité: Počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví "Firmware Update Success!!" ("Aktualizace firmwaru byla úspěšně dokončena!!"), do té doby jednotku nevypínejte a nevytahujte USB paměť.
 10. Vypněte přístroj stisknutím a přidržením tlačítko OFF (Vyp) na dálkovém ovládání (nebo stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko SOURCE (Zdroj)). Vytáhněte USB paměť a počkejte alespoň 10 sekund*.
  Znovu jednotku zapněte stisknutím tlačítka SOURCE (Zdroj).
  Poznámka *: Pomocí hodinek odměřte 10 sekund, aby se jednotka bezpečně vypnula.

Po aktualizaci

Po dokončení aktualizačního programu ověřte verzi.

 1. V nabídce Home zvolte Settings (Nastavení).
 2. Zvolte General Settings (Obecná nastavení).
 3. Zvolte Firmware Version (Verze firmwaru).
 4. Ověřte, zda se zobrazí “JR08_xav_1.13.003".

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • update.zip

Velikost souboru

 • -