O souboru ke stažení

 • Datum vydání: 23-06-2016
 • Název: Aktualizace firmwaru na verzi 12
 • Určena pro modely: WX-800UI
 • Výhody a vylepšení:
   • Řeší ojedinělé případy, ve kterých byla spontánně resetována jednotka audia při zapnutí zapalování z polohy ACC OFF (příslušenství vypnuté) do polohy ACC ON (příslušenství zapnuté)
   • Řeší problém zamezující spuštění jednotky audia (vzbuzení) při nastartování motoru automobilu
   • Poznámka: Pokud se jednotka po nastartování motoru nezapne a problém nelze vyřešit stisknutím tlačítka Reset na hlavní jednotce, postupujte následovně.

    1. Vypněte motor automobilu.
    2. Odpojte hlavní jednotku od napájecího adaptéru baterie. Vyčkejte několik minut a poté hlavní jednotku znovu připojte k napájecímu adaptéru baterie.
    3. Nastartujte motor automobilu a ověřte, zda se hlavní jednotka zapne.
    4. Aktualizujte firmware výrobku.

 • Relevantní verze firmwaru:
  • Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení nižší než „11“, proveďte aktualizaci firmwaru.
  • Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení „12“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Jak zjistit verzi firmwaru na hlavní jednotce

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „SOURCE“ na hlavní jednotce na dobu 1 sekundy pro vypnutí zdroje zvuku a zobrazení hodin.
 3. Stiskněte tlačítko „MENU“.
 4. Otáčením voliče zobrazte položku „SET GENERAL“ a potom volič stiskněte.
 5. Otáčením voliče zobrazte položku „SET FIRMWARE“ a potom volič stiskněte.
 6. Otáčením voliče zobrazte položku „FW VERSION“ a potom volič stiskněte. Poté se zobrazí aktuální verze firmwaru. Je-li zobrazená verze „12“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Instalovat

1. Příprava: Jak připravit úložné zařízení USB na aktualizaci firmwaru

 1. Připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej s výběrem systému souborů FAT16 nebo FAT32.
 2. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 3. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  • Název souboru: WX-8xx_v1200.dat
  • Velikost souboru: 3,1 MB (3 260 480 bajtů)
 4. Zkopírujte soubor aktualizace do kořenové složky zařízení USB, které je připojeno k počítači.
 5. Odpojte zařízení USB od počítače.

2. Aktualizace: Jak aktualizovat firmware hlavní jednotky pomocí úložného zařízení USB

Poznámky:

 • Proveďte všechny níže vyznačené kroky.
 • Dokončení procesu aktualizace ve vašem automobilu zabere přibližně 1 minutu.
 • Zaparkujte automobil na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nemohlo dojít k přerušení napájení jednotky.

 1. Připojte paměť USB k hlavní jednotce a ověřte, jestli se na hlavní jednotce zobrazuje nápis „USB NO MUSIC“.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „SOURCE“ na hlavní jednotce na dobu 1 sekundy pro vypnutí zdroje zvuku a zobrazení hodin.
 3. Stiskněte tlačítko „MENU“.
 4. Otáčením voliče zobrazte položku „SET GENERAL“ a potom volič stiskněte.
 5. Otáčením voliče zobrazte položku „SET AUTO OFF“ a potom volič stiskněte.
 6. Otáčením voliče zobrazte položku „SET A.OFF-ON“ a nastavte ji na „OFF“. Zkontrolujte, jestli se na jednotce zobrazuje nápis „SET A.OFF -OFF“ (viz obrázky níže); potom stiskněte volič. 7. Otáčením voliče zobrazte položku „SET FIRMWARE“ a potom volič stiskněte.
 8. Otáčením voliče zobrazte položku „FW UPDATE“ a potom volič stiskněte.
 9. Otáčením voliče zobrazte položku „FW UPDATE-YES“ a potom volič stiskněte. Poté se po předchozím zobrazení nápisu „CHECKING“ zahájí aktualizace. Proces by měl zabrat přibližně 1 minutu a v případě úspěšné aktualizace by mělo dojít k automatickému restartování jednotky z vypnutého stavu zdroje OFF (zobrazují se hodiny).
 10. Podle postupu v části „Jak zjistit verzi firmwaru na hlavní jednotce“ ověřte, jestli došlo k aktualizaci verze firmwaru. Pokud se zobrazuje číslo verze „12“, byla aktualizace firmwaru dokončena.
 11. Pokud bylo před aktualizací firmwaru použito nastavení AUTO OFF, nastavte přístroj znovu na režim AUTO OFF.