O souboru ke stažení

Přidané funkce:
 1. Zprávu lze nyní převést do souboru Macromedia Flash (SWF). Počítačovou zprávu můžete převést do souboru Macromedia Flash (SWF), stačí zadat velikost snímku, kvalitu zvuku, cíl, efekt (prolnutí/posunutí). Převedený soubor Flash (SWF) lze přehrát v přehrávači Flash Player verze 6 nebo novějším nebo v internetovém prohlížeči s nainstalovaným zásuvným modulem pro přehrávač Flash Player verze 6 nebo novějším.
 2. Jsou podporovány i jiné soubory JPEG než soubory pořízené rekordérem Visual IC. V předchozí verzi softwaru Visual and Voice Editor bylo možné jako obrázky nebo záložky používat pouze snímky, které byly pořízeny rekordérem Visual IC. Nyní lze jako obrázek nebo záložku zaregistrovat i jiné soubory než soubory pořízené rekordérem Visual IC.
 3. Další provedená vylepšení vyřešila několik softwarových chyb.

V souboru "read me" najdete další informace o předchozích vylepšeních.

Určeno pro výrobek:

Tento aktualizační program je určený pouze pro následující software:

 • Visual and Voice Editor verze 1.0 a 1.1.

Operační systém:

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition

Informace pro uživatele systému Windows® XP

 • Před instalací aktualizačního programu se přihlaste se na účet skupiny správců.

Informace pro uživatele systému Windows® 2000 Professional

 • Před instalací aktualizačního programu se přihlaste uživatelským jménem správce.

Stáhněte program podle následujícího postupu.

Instalovat

Stáhněte aktualizační soubor "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" (14 783 KB) podle následujícího postupu:

 1. Na jednotce C vytvořte složku s názvem VVE_Up.
 2. Stáhněte soubor "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" a uložte jej do složky "VVE_Up".
 3. Po stažení zkontrolujte velikost souboru následovně:
  • V Průzkumníkovi Windows vyberte Zobrazit -> Podrobnosti.
  • Pokud má soubor stejnou velikost (14 783 KB), stažení bylo úspěšné.
  • V záporném případě odstraňte všechny stažené soubory a stáhněte soubor znovu.
Postup instalace

Až se stahování dokončí, aktualizujte program podle následujícího postupu:

 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
 2. Přejděte na Start a klepněte na Spustit.
 3. Do pole Spustit zadejte C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE a zahajte instalaci klepnutím na OK. (V tomto případě se soubor programu VVE1.2.01eUpgrade.EXE stáhl do složky C:\VVE_Up.)
 4. Až se zobrazí zpráva "Visual and Voice Editor has been successfully installed." [Software Visual and Voice Editor byl úspěšně nainstalován.], klepněte na Finish [Dokončit].
 5. Činnost nezbytná pro aktualizaci byla dokončena. Restartujte počítač.
 6. Následujícím způsobem ověřte, že aktualizace byla úspěšná:
  • Otevřete soubor "\Program Files\Sony\ Visual and Voice Editor \Readme.txt". Pokud je v textu zmíněno "Improvements (Version 1.2.01)" [Vylepšení (verze 1.2.01)], aktualizace byla úspěšná.nebo
  • Spusťte software "Visual and Voice Editor" a v nabídce Help [Nápověda] vyberte položku About Visual and Voice Editor [O softwaru Visual and Voice Editor]. Pokud se v dialogovém okně About Visual and Voice Editor [O softwaru Visual and Voice Editor] zobrazí "Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120", aktualizace byla úspěšná.

Stahování se zahájí, až přijmete níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Velikost souboru

 • 14.44 Mb